Subsidie voor het digitaliseren van uw mkb-bedrijf

Om efficiënt te kunnen werken en te groeien met uw bedrijf, is digitalisering van belang. Veel kleinere ondernemers willen graag digitaliseren, maar weten niet waar ze moeten beginnen. Dan is het goed om te weten dat er ondersteuning is in de vorm van Mijn Digitale Zaak. Deze subsidie is er voor ondernemers in het mkb met maximaal 50 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen. In 2022 moest u als mkb’er minimaal 2 fte in dienst hebben. Deze voorwaarde is vervallen.

U kunt de subsidie aanvragen van 17 mei 2023, 9:00 uur tot en met 14 juli 2023, 17:00 uur. 

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Het kan een paar dagen duren voordat u eHerkenning heeft ontvangen.

De subsidie

Met de subsidie van Mijn Digitale Zaak kunt u advies inwinnen en/of technologie aanschaffen om uw basis op orde te krijgen op het gebied van digitalisering.

De categorieën van digitaliseringsonderdelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn te vinden in de bijlage van de regeling. De subsidie hiervoor is 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.500, waarvan maximaal € 500 voor advies. Het minimale subsidiebedrag is € 500. U kunt meerdere offertes indienen tot het maximale bedrag is bereikt. Dat moet u wel in 1 aanvraag doen.

Wat komt niet in aanmerking?

Een aantal zaken komt niet in aanmerking voor subsidie:

 • Aankoopadvies door de leverancier van de technologie die u wilt aanschaffen of implementeren.
 • Diensten of producten die niet aansluiten bij wat de leverancier normaal gesproken levert.
 • Betaalde socialmedia-abonnementen en advertentiebudget.

We behandelen alleen complete aanvragen en op volgorde van binnenkomst, tot het totale budget op is. Het loont dus als uw aanvraag op tijd binnenkomt en volledig is.

Budget

In totaal is er voor deze openstelling € 870.000 budget beschikbaar. U kunt 50% subsidie ontvangen voor uw investering of kosten voor advies tot een maximum van € 2.500. U ontvangt maximaal € 500 voor advies.

Voorwaarden

Mijn Digitale Zaak is er voor ondernemers die:

 • staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK);
 • maximaal 50 werknemers hebben; en
 • minder dan € 10 miljoen omzet hadden in het afgelopen boekjaar.

Verder moet uw bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen om subsidie aan te vragen:

 • U moet minstens € 1000 aan kosten maken voor digitale investeringen die u nog gaat doen. U kunt geen subsidie krijgen voor investeringen die u al heeft gedaan. Bij uw aanvraag stuurt u een geldige, ongetekende offerte mee van uw leverancier.
 • U heeft nog niet eerder subsidie ontvangen via Mijn Digitale Zaak.
 • U mag het zogenoemde de-minimisplafond niet overschrijden met de subsidie via Mijn Digitale Zaak. Dit is een regel van de Europese Commissie om eerlijke concurrentie te garanderen. U mag per bedrijf maximaal €200.000 overheidssteun ontvangen binnen een periode van 3 jaar. Sommige sectoren hebben een lager maximumbedrag. Om aan te tonen dat u hieraan voldoet, legt u een verklaring de-minimissteun af.
 • Heeft u subsidie ontvangen voor dezelfde kosten van een andere partij, zoals uw gemeente? Dan mag deze subsidie samen met de subsidie die u ontvangt vanuit Mijn Digitale Zaak opgeteld maximaal € 2500,- zijn.
 • Verbonden ondernemingen kunnen in totaal 1 subsidieaanvraag toegekend krijgen.
Uw aanvraag voorbereiden

Mijn Digitale Zaak is er voor alle mkb’ers die voldoen aan de voorwaarden. Het stappenplan is als volgt:

1. Routekaart volgen en digitaliseringsscan invullen

U checkt de routekaart en vult de digitaliseringsscan van KVK in op mijndigitalezaak.nl. U ontvangt dan persoonlijk advies over de investering die voor u loont. U bent niet verplicht het advies uit de scan op te volgen, maar u moet gedownloade pdf wel meesturen met uw subsidieaanvraag.

Alleen de producten en diensten die op de routekaart staan onder ‘Digitale basis op orde’ komen in aanmerking voor subsidie. 

2. Offertes opvragen

U kunt nu offertes opvragen. De lijst met leveranciers van INretail en MKB-Nederland kan u hierbij helpen. Maar u mag ook zelf een leverancier gebruiken die niet op deze lijst staat, mits deze leverancier de af te nemen diensten of producten normaal gesproken ook commercieel levert en ingeschreven staat bij de KVK. De offertes moeten geldig zijn op de datum van uw aanvraag.

3. Subsidieaanvraag indienen

Met het resultaat van de digitaliseringsscan en de offertes kunt u een subsidieaanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een voorschot krijgen op de kosten. U kunt voor meerdere onderdelen subsidie aanvragen, maar dat moet u wel in 1 aanvraag bundelen. U kunt maximaal € 2.500 subsidie ontvangen voor de combinatie van de onderdelen.

 

Prosu Databased Marketing in het zonnetje

Een belteam van Prosu Databased Marketing uit Dronten is in opdracht van het MKB Schakelteam Flevoland actief om het kleine mkb in Flevoland te benaderen. Het enthousiaste team wijst het mkb op het MKB Schakelteam dat als één loket mkb-ondernemers de weg wijst naar financiële regelingen, subsidies, advies en ondersteuning. Voor hun succesvolle inzet werd het belteam deze week verrast met een lekkere slagroomtaart, die door Cees Steijger namens het MKB Schakelteam overhandigd werd aan Prosu algemeen manager Bas Zoetebier. Knap werk Prosu: bedank! 

Op de foto: vlnr Bas Zoetebier, Mia Elzinga-Jansen, Joey van der Velde, Patricia Blom-Kruitbosch, allen van Prosu en Cees Steijger, marketing/communicatie van het MKB Schakelteam.

De afgelopen maanden zijn er enkele duizenden ondernemers door het Prosu belteam gebeld en is hen de mogelijkheid van een gratis adviesgesprek aangeboden. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. De adviseurs van het MKB Schakelteam maken dan ook drukke tijden door.

Dankzij de MKB-Deal van het ministerie van EZ is het schakelteam in 2021 gevormd. Het team bestaat uit deskundige adviseurs die kleine mkb-bedrijven (tussen de 2 en 10 werknemers) kosteloos ondersteunen bij bedrijfsvraagstukken. Daarbij werkt het team met een up-to-date database, die mkb-ondernemers één loket biedt naar alle regelingen, ondersteuning en subsidies. Zodoende biedt het MKB Schakelteam een platform waarop de expertise, kennis en instrumenten van alle 27 deelnemende partners samenkomen.t

Marketingstrategieën voor winstgroei in plaats van omzetgroei

Tijdens de gesprekken die ik als MKB-Schakelteam adviseur Strategie & Marketing voer, valt mij de fascinatie voor omzetgroei op. Daarom stel ik regelmatig de vraag: waarom de focus op omzetgroei en niet op winstgroei? Het blijft dan vaak even stil aan de andere kant van de tafel. Daarna volgen de vragen: hoe zorg ik er als MKB-bedrijf nu voor dat je marketingstrategieën bijdragen aan het vergroten van je winstgevendheid? In dit artikel een aantal inzichten en tips om de juiste strategieën te kiezen. 

 

Meer omzet leidt niet per definitie tot meer winst 

Het is belangrijk om te beseffen dat meer omzet niet automatisch leidt tot meer winst. Een hogere omzet kan namelijk ook gepaard gaan met hogere kosten. Het is dus belangrijk om te kijken naar de winstgevendheid van je klanten en te bepalen welke klanten bijdragen aan de winst. Focus je op deze klanten en richt je marketingstrategieën op het aantrekken van vergelijkbare klanten. 

 

Onderzoek welke klanten nu winst opleveren 

Om te bepalen welke klanten winst opleveren, is het belangrijk om een goede analyse te maken van je klantenbestand. Welke klanten zorgen voor de meeste winst? Welke klanten kosten juist veel tijd, geld en wellicht frustratie? Welke klanten hebben het grootste groeipotentieel? Door deze vragen te beantwoorden, krijg je inzicht in welke klanten bijdragen aan de winstgevendheid van je business. Je kunt hierbij tools gebruiken zoals de klantenpiramide van Curry: deze laat je in één oogopslag zien welke 20% van je klanten zorgt voor 80% van je winst.  

Nu je inzicht hebt in welke klanten bijdragen aan de winstgevendheid van je business, is het tijd om je marketingstrategieën daarop af te stemmen.  

 

Behouden en uitbreiden van de top 20% klanten 

Upselling en cross-selling: geef de huidige top-20% klanten extra aandacht. Bijvoorbeeld in de vorm van een periodieke nieuwsbrief via een (gratis) mailprogramma als Mailchimp. Verkoop aan bestaande klanten extra producten of diensten die aansluiten op hun behoeften.  

Of hang een lijst met de namen en contactpersonen van deze klanten in de bedrijfskantine en zorg dat jij of iemand uit je salesteam maandelijks elke klant persoonlijk heeft gesproken.  

 

Klanten laten promoveren in de piramide (door winstgevendheid van een klant verhogen) 

Analyseer voor dit segment waarom ze (nog) niet bij de top-20% horen. Was dit project ‘toevallig’ één waar je finaal over het urenbudget bent heengegaan? Omdat het de eerste klant in een nieuwe branche was? Of is er aan de voorkant teveel korting weggegeven? Beide redenen kunnen bij toekomstige klanten worden opgelost door werkwijzes en kortingsafspraken vast te leggen. Of is het probleem fundamenteler en zal dit type klant in deze branche nooit bereid zijn het daadwerkelijk benodigde uurtarief te willen betalen? In dat geval is het afscheid nemen. Net als van de overige klanten die onvoldoende winstgevend blijken te zijn. Dat gaat als ondernemer tegen je gevoel is, want je zegt feitelijk ‘nee’ tegen klanten die wel omzet (maar dus onvoldoende winst) genereren. Met het bieden van een goed alternatief help je jouw klant dan verder.  

 

Werf alleen nieuwe klanten die voldoen aan jouw ‘droomprofiel’ 

Je hebt nu inzichtelijk aan welke criteria een klant moet voldoen om aan jouw ‘droomprofiel’ te voldoen. Focus je in je toekomstige marketinguitingen op deze klanten. Bijvoorbeeld met doelgerichte advertenties op bijvoorbeeld LinkedIn: richt je advertenties op specifieke doelgroepen die overeenkomen met de klanten die bijdragen aan de winstgevendheid van je business. Door gericht te adverteren, vergroot je de kans op conversie. 

 

Abonnementsvorm: waarde verhogend op lange termijn 

Voor veel ondernemers die ik spreek die denken aan bedrijfsoverdracht wordt het thema ‘waardering van het bedrijf’ een belangrijk item. (Zie ook de blog van Willy Feikens ‘Je wilt stoppen met je bedrijf, maar hoe pak je dat aan?’).  

Een abonnementsvorm kan waarde verhogend werken voor zowel de klant als voor jouw bedrijf. Binnen de installatiesector lag de focus afgelopen jaren veel op nieuwbouw en is het afsluiten van serviceabonnementen er vaak bij gebleven. Dit laaghangend fruit is relatief eenvoudig ‘geplukt’.  

 

Conclusie 

Het kiezen van de juiste marketingstrategieën voor meer winst in het MKB is een belangrijk proces waarbij het inzicht in de winstgevendheid van je klanten cruciaal is. Door te focussen op klanten die bijdragen aan de winstgevendheid van je business, kun je gerichte marketingstrategieën inzetten om deze klanten te behouden en uit te breiden. Strategieën zoals upselling en cross-selling, doelgerichte advertenties en het inzetten van een abonnementsvorm kunnen waarde verhogend werken voor zowel de klant als voor jouw onderneming. 

 

Laat je adviseren 

Het MKB Schakelteam kan je helpen bij dit soort vragen op het gebied van marketing & strategie. Bovendien zijn er meerdere subsidieregelingen die van toepassing zijn bij het inzetten van marketingstrategieën.  

Nieuwsgierig? Bezoek de website mkbschakelteam.nl en maak een afspraak.  

Je wilt stoppen met je bedrijf, maar hoe pak je dat aan?

Er komen veel vragen van ondernemers over bedrijfsovername terecht bij het MKB Schakelteam. Dit is best logisch aangezien iedere ondernemer er vroeg of laat mee te maken krijgt. Want er komt altijd een moment waarop je wilt stoppen met je bedrijf. Als het dan zover is, hoe pak je dat dan aan? In deze blog geeft MKB Schakelteam adviseur Willy Feikens inzicht in de opties en heeft zij enkele tips.

Bij bedrijfsbeëindiging zijn er grofweg drie keuzes. De eerste is dat je stopt en je bedrijf beëindigd. De tweede is dat het overgenomen wordt door een bedrijfsopvolger en de derde is dat je je bedrijf verkoopt.

Optie 1 – De eerste optie is om te stoppen. Je bepaald een datum. Je zegt het dienstverband van eventuele medewerkers en lopende contracten op. Je communiceert naar je klanten wat je van plan bent, je verkoopt je voorraad, inventaris, machines en eventueel je pand. Tip: Vraag vooraf goed fiscaal advies aan je boekhouder of fiscalist. Denk bijvoorbeeld aan het tijdstip van stoppen (half januari is vaak voordeliger dan december) en bijvoorbeeld je leeftijd (50 jaar of 51 jaar en 10 maanden scheelt 100% meer aftrek). Een goed advies kan je al gauw (tien)duizenden euro’s schelen die je na het stoppen van je bedrijf nog aan de belastingdienst moet betalen.

Optie 2 – De tweede optie is om je bedrijf over te doen aan een bedrijfsopvolger. Deze is vaak al betrokken bij het bedrijf. Denk aan kinderen die het overnemen of aan één of meerdere medewerkers. Het voordeel van deze optie is dat je niet actief op zoek hoeft naar een kopende partij en ook dat je de overname in fases kunt doen. En een ander voordeel is dat de financiering geheel of gedeeltelijk via jou kan lopen. Een nadeel kan zijn, wat je met name vaak ziet bij overnemende kinderen, dat ze niet de hele waarde van je bedrijf in euro’s betalen. Je wilt tenslotte je kind wel op weg helpen om het bedrijf succesvol voort te zetten. Ook hier de tip: Schakel een adviseur, boekhouder of fiscalist in om dit goed te regelen. Je kunt wellicht gebruik maken van “geruisloos doorschuiven” en de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), dit zijn vaktermen, maar hiermee kun je ook weer (tien)duizenden euro’s aan belastingen besparen.     

Optie 3 – De derde optie is om het te verkopen aan een derde partij. Dan rijst bij menig ondernemer meteen de vraag. ‘Ja, maar….. Aan wie dan?’  Dat is vaak de grootste uitdaging. Toch zijn er vaak meer mogelijkheden dan je denkt. Vraag eens rond in je netwerk. Wellicht zijn er een aantal concullega’s waar je eens een bakje koffie mee kunt drinken. Ook kun je gebruik maken van een overnameadviseur of je bedrijf laten plaatsen op een platform voor bedrijfsovernames zoals Brookz. Tegelijkertijd heb je de vraag, ‘Wat is mijn bedrijf waard?’. Wil je een eigen bedrijfspand mee verkopen of hou je die (voorlopig) zelf? Adviseurs kunnen hele ingewikkelde berekeningen maken over hoeveel je bedrijf waard is. Een makkelijke en vaak toegepaste methode is om de overname som te bepalen aan de hand van een “factor x  Ebitda”. Ebitda is een term uit de winst- en verliesrekening en de factor wordt bepaald aan de hand van de sector waarin je actief bent. Een goed lopend IT Bedrijf kan 5.5 -6 keer de Ebitda vragen en voor detailhandel ligt dit rond de 3. Dit geeft richting aan de waarde van je bedrijf. Tenslotte gaat het er nog altijd om, wat een koper voor jouw bedrijf wil betalen. En doe je zelf de onderhandelingen of laat je je bijstaan door iemand die dat voor jou doet? Voordeel van het aan een ander overlaten van de onderhandelingen is dat je dan de emotie eruit haalt en een betere deal kunt maken.

Bij de laatste optie krijg je vaak de meeste waarde voor je bedrijf. Nadeel kan een stukje financiering zijn. Hoe gaat de overnemende partij het betalen?   Banken zijn niet altijd even enthousiast om overnames te financieren. Vaak omdat daar een stuk goodwill in zit. En goodwill is “lucht” en dat heeft voor een bank niet zoveel waarde. Goed om je te bedenken dat er ook hele mooie constructies te bedenken zijn zonder bank. Het geld komt dan dikwijls een over langere termijn naar je toe. Nadeel van je – bedrijf verkopen – is dat ze  complexer zijn. Laat je dus goed adviseren.

Laat je adviseren

Al met al komt er bij bedrijfsbeëindiging of –overname behoorlijk wat op je af. Gelukkig kan het MKB Schakelteam veel voor je doen. Het MKB Schakelteam heeft enkele adviseurs die ervaring hebben met overnametrajecten. Zij kunnen met jou kijken welke keuze heb beste bij je past. En welke vervolgstappen je kunt zetten.  Als het keuze 2 of 3 wordt en de overnemende partij  wil verder groeien met het bedrijf, zullen zij wijzen op de mogelijkheid om een voucher kennis & expertise aan te vragen bij Horizon.  Daarmee kun je een subsidie krijgen tot 50% voor het inschakelen van een adviseur.

Nieuwsgierig? Bezoek de website mkbschakelteam.nl en maak een afspraak.