Overbelast energienetwerk belemmert groei mkb - Mkb Schakelteam Skip to content

Overbelast energienetwerk belemmert groei mkb

De impact van het overbelaste energienetwerk op de bedrijfsruimtemarkt wordt steeds urgenter. Uit onderzoek van NVM Business en datadochter brainbay blijkt dat op ruim de helft (53 procent) van de bedrijventerreinen in Nederland geen capaciteit beschikbaar is voor de extra afname van elektriciteit. De problemen zijn het grootst in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Daar is op meer dan 90% van de bedrijventerreinen geen nieuwe elektriciteitscapaciteit beschikbaar. Alleen in delen van Zuid-Holland, Friesland en Flevoland is er nog enige beschikbaarheid van stroom.

Voor ruim drie op de tien locaties geldt dat er voorlopig geen stroom beschikbaar is. Slechts 5 procent van de bedrijventerreinen beschikt over voldoende elektriciteit. Vooral het mkb wordt onevenredig hard getroffen en ook distributiecentra lopen tegen de grenzen van het energienet aan. Naast uitdagingen met het energienet is er een groot tekort aan beschikbare grond, waardoor het steeds moeilijker is geschikte en duurzame locaties voor bedrijfsruimtes en bedrijventerreinen te vinden. Bedrijventerreinen zijn cruciaal voor de economie, bieden een werkplek aan 30 procent van de beroepsbevolking en dragen 40 procent bij aan het Nederlandse bbp. Door het energie- en ruimtegebrek is de mogelijkheid voor het bedrijfsleven om te groeien of innoveren echter zeer gering en hapert het mkb als groeimotor van de economie. Dat blijkt uit het Bedrijfsruimtemarkt Rapport 2024 van NVM Business. Hierin duidt zij op basis van expertinterviews en data de ontwikkelingen in de bedrijfsruimtemarkt. 

Ook de Koninklijke Metaalunie maakt zich zorgen, want de mkb-maakindustrie heeft eveneens last van congestie op het elektriciteitsnet. Eén vijfde van de leden van Koninklijke Metaalunie zegt er problemen door te ondervinden, zo laat de Koninklijke Metaalunie weten. Tekorten op het netwerk stapelen zich op en bedrijven zetten nieuwe plannen daardoor steeds vaker ‘on hold’. Volgens de metaalunie gaan die problemen niet alleen ten koste van de individuele groeipotentie van ondernemers. Het zet ook de collectieve toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie onder druk, meen de belangenbehartiger van de mkb-maakindustrie.

Dikwijls ligt bal bij de ondernemer

Volgens de Metaalunie moet het tempo om oplossingen te bieden veel hoger. Nog te vaak leggen netbeheerders de bal enkel en alleen bij de ondernemer om geduld en creativiteit te betrachten. Vervolgens weten ze de ondernemer bij de minste of geringste overschrijding te vinden met dreigend geformuleerde brieven.

Heb je als kleine mkb’er vragen over energie, neem dan contact met het Energie Expertisecentrum Flevoland.