Veel kleine bedrijven in financiële nood

Het kleinbedrijf in Nederland staat er niet goed voor. Het veelal (te) lage ondernemersloon en de negatieve buffers laten een zorgelijke situatie voor de kleine ondernemer zien. Dit blijkt uit het vierde onderzoek van de Kleinbedrijf Index (KB-Index), waaraan meer dan 1.000 ondernemers deelnamen. De KB-Index is een gezamenlijk initiatief van Qredits, ONL voor ondernemers en het Kenniscentrum Digital Business & Media van de Hogeschool Utrecht. Met deze vierde rapportage is de Kleinbedrijf Index nu een jaar actief en vraagt zij met succes aandacht voor de situatie van het Kleinbedrijf.

In Flevoland kunnen kleine mkb-bedrijven in nood terecht bij het MKB Schakelteam. De adviseurs van het MKB Schakelteam bieden gratis hulp en advies. Bent u mkb-ondernemer met niet meer dan 10 werknemers en wilt u weten hoe bij u de vlag ervoor staat? Doe dan de gratis bedrijfsscan of maak een afspraak met een van de adviseurs van MKB Schakelteam.

Verbetering kwartaalcijfers
De gerealiseerde derde kwartaalcijfers laten een verbetering zien ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. Hoewel de omzetindex gelijk blijft, presteren alle sectoren op of zelfs boven het omzetniveau van 2019 (pré-corona). De continuïteit verbetert zichtbaar en het aantal bedrijfssluitingen daalt van 4% naar 2,6%.

Op het eerste gezicht positief
De cijfers schetsen -op het eerste gezicht- een positief beeld. Maar een groot deel van de ondernemers gebruikt (pensioen- en investering)reserves en privé spaartegoeden om in de groene cijfers te blijven. Hans Biesheuvel, voorzitter ONL legt uit; “Dit geld hebben ze gebruikt om hun schuldenpositie te verkleinen. Maar wat ik misschien nog wel schokkender vind is de geringe stijging van het ondernemersloon. Nog steeds krijgt 36% van de ondernemers een beloning ónder bijstandsniveau. De combinatie van het aflossen van schulden vanuit privé en het uitkeren van een (te) laag salaris heeft invloed op de solvabiliteit.”

In het rapport is terug te zien dat deze weerstandsindex (solvabiliteit) opnieuw verder daalt. Per eind september 2021 heeft 28% van de ondernemers een negatief eigen vermogen en dus geen buffer om tegenvallers op te vangen. Ondersteuning om deze coronacrisis financieel te kunnen overbruggen is dan ook nodig. Elwin Groenevelt, algemeen directeur bij Qredits beaamt dat; “We zien de afgelopen weken opnieuw een stijgende vraag naar ons corona-overbruggingskrediet. Daarbij blijven we ook alert op de levensvatbaarheid van een bedrijf. Soms aangeven dat het niet verstandig is om nóg meer te investeren en te lenen is voor ons ook onderdeel van sociaal kredietverstrekkerschap.”

Onbenutte regelingen
Maar ondernemers laten ook geld liggen. Ondernemers weten onvoldoende de weg niet te vinden naar fiscaal gunstige investeringen en subsidies. Hierdoor blijven ze onbenut en laten ze geld liggen dat ingezet kan worden voor innovaties of verduurzaming. In Flevoland biedt het MKB Schakelteam ondersteuning met gratis hulp en advies, zodat ondernemers wél die subsidies kunnen aanboren om te investeren.

Bent u mkb-ondernemer met niet meer dan 10 werknemers en wilt u weten hoe bij u de vlag ervoor staat? Doe dan de gratis bedrijfsscan of maak een afspraak met een van de adviseurs van MKB Schakelteam.

Zo realiseer je de gewenste financiering!

Er zijn vele manieren om financiering tot stand te brengen. Bijvoorbeeld uit eigen financiële middelen, private investeerders inclusief je familie, crowdfunding, subsidies, rijksoverheid, fondsen of de banken. In de praktijk blijkt dat de banken erg terughoudend zijn om in hun ogen kleinere financieringen op te pakken. MKB Schakelteam adviseur René van Schajik legt uit hoe dat zit.

Aan een beperkte beschikbaarheid van geld ligt het niet; er is meer dan voldoende geld in de markt beschikbaar. Dat er voldoende kapitaal van investeerders of financiële partijen beschikbaar is, wordt regelmatig in de vakmedia bevestigd.

Waar schort het aan?

Dat banken bij financieringsaanvragen desondanks terughoudend zijn, is verklaarbaar. Bijna altijd ligt dit aan de slechte kwaliteit van de businessplannen, die een financieringsaanvraag moeten ondersteunen. Een realistisch en kwalitatief goed onderbouwd businessplan –  inclusief een gedegen financiële uitwerking en voorzien van een risicoanalyse – is onontbeerlijk om potentiële geldverstrekkers te overtuigen.

Een goed financieel plan is toekomstgericht, 3 tot 5 jaar, volledig doorgerekend en houdt rekening met de relevante kengetallen en branche benchmarks. Het geeft daarnaast een inzicht in de EBITDA, de kasstromen en de opbrengsten en kosten zijn inzichtelijk en daardoor toetsbaar.

Het probleem is, dat bij de meeste businessplannen een onderbouwde financiële paragraaf ontbreekt of dat deze te summier is, terwijl het algemene deel vaak te uitgebreid is. Het gevolg laat zich raden: de potentiële geldverstrekker keurt het dossier – lees de financieringsaanvraag – af.

Conclusie

Een financieringsaanvraag wordt vooral beoordeeld op financiële gronden. Investeer derhalve in een specialist die u ondersteunt bij het opstellen van een goed onderbouwde financieringsaanvraag. Bent u een Flevolandse mkb’er met niet meer dan 10 werknemers en heeft u hulp nodig of wilt u wegwijs worden gemaakt in het woud aan financiële mogelijkheden? Neem dan contact op met het MKB Schakelteam: www.schakelteam.nl  of maak direct een afspraak met mij: rene@mkbschakelteam.nl, 06 51903351.

Nu ook ambassadeur in Noordoostpolder

Cees Tuytel van reclamebureau NUGTR in Emmeloord is ambassadeur van het MKB Schakelteam Flevoland geworden. Wethouder EZ Hans Wijnants overhandigde hem op donderdag 21 oktober de ambassadeurskoffer met promotiemateriaal overhandigd. Willy Feikens, de financieringsspecialis van bureau Wisjora uit Emmeloord, was daarbij aanwezig. Willy maakt deel uit van het team van zes adviseurs dat het kleine MKB (2-10 werknemers) in Flevoland kosteloos helpt bij het vinden van de juiste weg naar de subsidie, ondersteuning en regelingen van de 26 partners in het MKB Schakelteam. Die één-loket-functie wordt zeer gewaardeerd, zo blijkt uit het aantal mkb’ers dat zich bij het MKB Schakelteam meldt voor een afspraak of voor het uitvoeren van de gratis bedrijfsvitaliteitsscan. Die scan is bijzonder nuttig om snel te zien hoe de vlag bij de onderneming ervoor staat.

Ambassadeurs helpen het MKB Schakelteam te promoten. Zijn slaan een brug richting het kleine MKB waarvan het MKB Schakelteam er eind 2022 tweeduizend ondernemingen wil hebben geholpen.

Hoe inzicht in je geldstromen je bedrijf winstgevender maakt?

Is jou dat nu ook wel eens overkomen? Dat je iets extra’s voor je bedrijf hebt gekocht en achteraf bleek dat dat niet zo slim was. Je dacht dat je genoeg geld op je bankrekening had staan, maar……. Je hebt even geen rekening gehouden met die grote order waar meer inkoop voor nodig is. Of wel met het vakantiegeld, maar niet met de bijbehorende werkgeverslasten. Oeps….. Dit wil je natuurlijk niet. Maar hoe kun je dit voorkomen? Door inzicht te hebben in je liquiditeit, de geldstromen in je bedrijf. Dan had je geweten dat je dat extraatje beter twee maanden later had kunnen kopen. MKB Schakelteam adviseur Willy Feikens legt uit hoe je uit de problemen kunt blijven.

 

Meer inzicht in de geldstromen leidt tot grotere winstgevendheid.

Hoe krijg je inzicht in je liquiditeit

Inzicht in je liquiditeit begint met het opstellen van een liquiditeitsprognose. Daarmee dwing je jezelf na te denken over hoeveel geld je denkt te ontvangen maar ook hoeveel je gaat uitgeven. Want dat is wat je doet met het maken een liquiditeitsprognose. Daar kun je ook in zien of er ruimte is voor investeringen en of je geld van financiers nodig bent. Dit geeft niet alleen inzicht of jij alles kunt betalen, maar helpt je ook met de groei van jouw bedrijf.

Maar hoe wordt jouw bedrijf daar nou winstgevender van? Het antwoord daarop is eenvoudig: omdat je serieus nadenkt hoe de geldstromen binnen je bedrijf lopen! Als je bedenkt hoeveel omzet je wilt gaan halen, zul je ook nadenken over hoe je dat gaat doen. En geloof mij, een plan helpt daarbij.

Dit geldt ook voor de uitgaven. Vraag jij jezelf wel eens af of alle uitgaven echt nodig en relevant zijn voor jouw bedrijf? En als je wilt investeren, hoe ga je dat dan doen?

De antwoorden staan in het plan, waarna je de prognose kunt gaan volgen. Haal jij iedere maand de prognose die je voor ogen hebt? Wat zijn de verschillen en hoe komt dat? Stel jezelf deze vragen. Dan maak je bewustere keuzes en neem je betere beslissingen voor je bedrijf.

En als je omzet achterblijft, signaleer je dit direct en ga je verkoopplannen maken om dit om te buigen. Als de uitgaven alleen maar stijgen, ga je met inkoop om tafel om betere afspraken te maken.

Dáármee word je bedrijf winstgevender.

Bovendien word je een betrouwbaardere partner. Niet alleen voor leveranciers maar ook voor financiers en beleggers. En wees eerlijk: wie wil dit nu niet?

Hoe kan ik je op weg helpen?

Ben je mkb-ondernemer in Flevoland met tussen de 2-10 werknemers (of FTE) dan stelt het MKB Schakelteam Flevoland jou de prognose “Meer winst door inzicht in je liquiditeit” gratis ter beschikking. Stuur mij een e-mail (willy@mkbschakelteam.nl) en je kunt ermee aan de slag!  Vervolgens plan je de ontvangsten en uitgaven en volg je de prognose. En door de verschillen te verklaren groeit jouw inzicht in jouw bedrijf en weet ik zeker dat je bedrijf winstgevender wordt.

En wat nu als je zegt: “Die Willy kan mooi praten, maar het is best lastig om zo’n prognose te maken en welk inzicht geeft het mij eigenlijk?”

Geen probleem. Ik weet wat liquiditeit doet met je bedrijf. Voel je vrij om een afspraak te maken via https://www.mkbschakelteam.nl/afspraak/willy-feikens/ . Dankzij subsidie van de provincie, kan hoe ik je kosteloos helpen om  samen met jouw een prognose maken en inzicht geven in wat dit oplevert. Ook kan ik je doorverwijzen naar een één of meerdere van de 27 partners van het MKB Schakelteam, voor regelingen, subsidies of extra ondersteuning. Zodat jij kunt groeien met je bedrijf door sterker en winstgevender te worden.

Heel veel succes gewenst!!

Willy Feikens

Adviseur

‘Flevoland weet wat het mkb nodig heeft’

Op 1 september is in Flevoland het MKB Schakelteam van start gegaan. De kick-off werd verricht door gedeputeerde EZ Jan-Nico Appelman. Als voortvloeisel van de MKB Deal van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft de provincie Flevoland samen met 27 partners één loket gecreëerd. Daar kan het kleine mkb terecht voor alle regelingen, ondersteuning en subsidies. Kenneth Kanhailal is projectleider en blikt terug op de eerste weken van het MKB Schakelteam.

“Of het nu gaat om het opleiden van vakmensen of het versterken van kennisnetwerken: Flevoland weet goed wat het mkb in de eigen regio nodig heeft. Daarom wordt met het MKB Schakelteams niet het wiel opnieuw uitgevonden, maar geven we wat al draait een extra zet. Zo krijgt het kleine mkb in Flevoland de ondersteuning die op hen is toegesneden. We gaan dat doen met een team van zes professionele bedrijfsadviseurs, gesteund door een even groot aantal ambassadeurs, die hun zakelijk netwerk voor het MKB Schakelteam openen. Samen zijn we op weg naar een economisch sterk Flevoland! 

'We merken nog te vaak dat ondernemers kort-cyclisch denken."

Terugkijkend op de eerste twee weken na de start van het MKB Schakelteam, mag ik nu al met trots spreken over een succes. In de aanloop naar de kick-off hebben wij met een zeer ervaren team keihard gewerkt om de aftrap zorgvuldig en effectief te nemen. Zo’n start blijft altijd een spannend moment. Staat de website online? Doet de vitaliteitsscan het goed? Hebben we alle flyers en banners gereed? En bovenal, zijn de adviseurs- en ambassadeurskoffertjes wel gevuld? Vanzelfsprekend is alles in orde en kunnen de adviseurs hun afspraken inplannen. Flevoland telt zo’n tienduizend mkb-bedrijven met 2-10 werknemers. Twintig percent daarvan willen we eind 2022 hebben bereikt, gesproken of ontmoet. Daar gaat ons team van zes bedrijfsadviseurs zich mee bezighouden. Zij gaan de komende anderhalf jaar adviesgesprekken voeren met mkb-werkgevers die tussen de 2 en 10 werknemers hebben. Het gaat dan vooral om zaken als strategie, financiën, marketing, personeel, organisatie en uitvoering. 

Mkb-werkgevers kunnen zo’n adviesgesprek zelf en makkelijk aanvragen via de website. Daar kunnen zij ook terecht voor de vitaliteitsscan, waarmee zij hun bedrijf langs de lat van de bovengenoemde terreinen kunnen leggen. En wat nou zo mooi is aan het MKB Schakelteam, de adviesgesprekken en de vitaliteitsscan? Het is allemaal gesubsidieerd! Het professionele en hoogwaardige advies van onze adviseurs kost de werkgever helemaal niets! Ook de vitaliteitsscan, die waardevolle gegevens over de onderneming verschaft is gratis!

Het is goed te constateren dat het enthousiasme bij onze partners, ambassadeurs en adviseurs groot is. Dat heeft zijn weerslag op onze mkb-doelgroep; de kleine werkgever in Flevoland. Dagelijks nemen de aanvragen toe en ook de vitaliteitsscan mag op een groeiende belangstelling rekenen.

We zijn op 1 september vertrokken en meteen goed op weg. Wij zullen de komende periode hard blijven werken om zoveel mogelijk kleine mkb’ers Flevoland te helpen. We houden hen op de hoogte via berichten op de website en in de sociale media. Daar plaatsen wij regelmatig updates, nieuws, achtergronden en berichten we over toekomstige evenementen! Noteer: www.mkbschakelteam.nl“

‘We merken nog te vaak dat ondernemers kort-cyclisch denken’

Veel kleinere ondernemers zien de bomen niet meer in het bos van regelingen, subsidies en ondersteunende maatregelen van de overheid.  De ondernemersverenigingen hebben een actieve rol als het gaat om ‘halen’ en ‘brengen’.

Door:  Edwin Helmantel, voorzitter ondernemersvereniging De Driehoek en advocaat bij Helmantel & Bügel Advocaten in Dronten

Er zijn door corona nieuwe regelingen in het leven geroepen. En er bestónd al een behoorlijk arsenaal aan potjes, regelingen en subsidies vanuit verschillende instanties. Logisch als mkb’ers door de bomen het bos niet meer zien! Let wel, veel relatief kleine ondernemers, met 2 tot 10 werknemers, kunnen geen mensen vrijmaken om dit eens goed uit te zoeken. Niet zelden laten ze het erbij en gaan over tot de orde van de dag. Ondernemen, productie draaien, de ‘winkel’ openhouden.

'We merken nog te vaak dat ondernemers kort-cyclisch denken."

We zien dat ondernemers kort-cyclisch denken en bij problemen te laat aan de bel trekken. De adviseurs die aan de slag gaan met de bedrijfsscans zijn erop getraind om de vraag achter de vraag boven water te krijgen. Zit je nog op het goede spoor? Het gaat nu goed, maar hoe ver kijk je vooruit? Moet je extra productiemedewerkers aannemen? Is digitalisering of uitbesteding een betere optie? Dat is verhelderend voor de ondernemer zelf. Tegelijkertijd krijgen we goed zicht op de vraagstukken die leven in het kleine mkb.

Met de MKB-deal richt het MKB Schakelteam zich sectorbreed  op het mkb tot 10 werknemers. Deze aanpak is ideaal voor onze achterban; weinig bureaucratie en veel concrete actie. Omdat het provinciaal wordt aangepakt, kunnen we nog makkelijker gebruik maken van elkaars kennis, over de gemeentegrenzen heen, sector-overstijgend en samenwerkend tussen verschillende soorten partners. En mooi is dat we gaan ‘halen’ en ‘brengen’. De ene ondernemer kan buddy worden voor een ander, net waar de kennis zit. De backoffice kan enorm groot en divers worden.

Ik ben blij dat we als ondernemersverenigingen en bedrijfskringen een actieve rol kunnen spelen. Wij zetten tijd en ons netwerk in en zorgen voor belangenbehartiging. Wij staan met onze ‘poten’ in de klei, hebben de connectie met de praktijk. De uitdaging is om die individuele ondernemers mee te krijgen in dit traject, om ze te mobiliseren. Ik denk dat dit gaat lukken omdat we met deze aanpak een grote belemmering voor mkb’ers gaan wegnemen. Er is straks minder bureaucratie en er is een duidelijk loket waar je met al je vragen terechtkomt. Daar snakken ondernemers naar.

‘De ondernemer verdient een wegwijzer’

Veel kleinere ondernemers hebben vaak verouderde ideeën over het onderwijs. Maar het onderwijs in Flevoland heeft tegenwoordig heel veel in huis.

Door: Durk Buma, vestigingsdirectuur ROC Friese Poort Emmeloord/Urk

De regels moeten voor de ondernemer niet voelen als ‘opgedrongen geluk’. Prachtig dat ze er zijn, maar is dit waar de individuele ondernemer behoefte aan heeft? De ondernemer verdient een wegwijzer. ‘Het MKB Schakelteam’ wijst ze straks die weg, als een soort frontoffice. Ook wordt er structuur aangebracht in de vele bestaande en op zich prima functionerende structuren. Heel belangrijk, want zo weet je elkaar sneller te vinden; je versterkt daarmee het ecosysteem.

‘De ondernemer verdient een wegwijzer’

Maar waar heeft de ondernemer eigenlijk behoefte aan? Dat gaan de adviseurs van het Schakelteam ophalen. De bedrijfsscans zijn hierbij een handig middel en geven veel inzicht voor de ondernemer zelf. De gegevens worden opgenomen in een databank en allerlei partijen hebben daar baat bij. Het onderwijs natuurlijk, maar ook overheden, ondernemersverenigingen en brancheorganisaties; hoe matchen we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, wat zijn toekomstberoepen, waar liggen kansen of pijnpunten, waar is ondersteuning nodig?

Het charmante van de aanpak van het MKB Schakelteam is het  echt een meerwaarde geeft omdat je beter zicht krijgt op de positie en de wensen van dit type ondernemers. Ik hoop dat we deze mkb’ers straks beter in positie kunnen brengen omdat we ze beter kunnen ondersteunen op een aantal vlakken. Op het gebied van scholing, maar ook met personeelsbeleid, IT of cybersecurity.

Soms hebben ondernemers een verouderd idee over het onderwijs, afgeleid van het beeld van toen ze zelf nog op school zaten. Terwijl we tegenwoordig zoveel meer in huis hebben, voor hun toekomstig personeel maar ook voor hun huidige werknemers. Op maat zelfs als dat moet. Ik hoop dat we ondernemers kunnen triggeren en ons komt  opzoeken, om die duurzame relatie aan te gaan. Deze MKB-deal is er een perfect vehikel voor; de adviseurs uit het ‘MKB-Schakelteam’ kunnen de opleidingsbehoefte ophalen en ondernemers motiveren tot scholing. Zelf spelen we natuurlijk een actieve rol in de backoffice, net als de andere partners.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman met Convenant

Dankzij de MKB-Deal wordt in Flevoland een MKB Schakelteam Flevoland gevormd.
Adviseurs gaan de kleine mkb-bedrijven (tussen de 2 en 10 werknemers) en ZZP’ers
ondersteunen bij (crisis)vraagstukken. Dat kunnen adviezen zijn op het gebied van
financiering, personeel, een ander verdienmodel, et cetera.
De website van het MKB Schakelteam Flevoland gaat op 31 mei live.

Jan-Nico Appelman

Het schakelteam maakt ook een menukaart met een overzicht van alle regelingen.
Daarmee zien mkb-ondernemers welke mogelijkheden er zijn en vinden zij voortaan
eenvoudig het juiste loket. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
heeft een MKB-Deal toegekend aan Flevoland. Met de MKB-Deals stimuleert het
ministerie van EZK regionaal het midden- en kleinbedrijf. De provincie Flevoland
heeft een MKB-Deal aangevraagd samen met 27 partners. Waaronder de
ondernemersverenigingen, VNO-NCW, Horizon Flevoland, Servicepunt Techniek
Flevoland, Win4All Flevoland, de 6 gemeenten, onderwijsinstellingen, UWV, SBB en
MKBDoorgaan.

Ondernemers helpen

Eind vorig jaar ondertekende gedeputeerde Jan-Nico Appelman een convenant met staatssecretaris Mona Keijzer om het mkb te helpen. Gedeputeerde Appelman: ‘Het mkb is belangrijk voor Flevoland omdat wij een echte mkb-provincie zijn. Met de MKB-Deal kunnen we de ondernemers helpen om een nieuw perspectief te creëren. Veel businessmodellen zijn onder druk komen te staan door de coronacrisis. Bedrijven moeten de koers soms stevig bijstellen. Ik ben trots dat de MKB-Deal
gehonoreerd is omdat hier zoveel partijen in Flevoland aan samenwerken. In verbinding zijn met elkaar is juist in deze tijd van vitaal belang.’

Bedrijfsscan

Bedrijven kunnen binnenkort een digitaal of fysiek gesprek met een adviseur aanvragen. Onderdeel van de aanpak is een bedrijfsscan die focust op alle onderdelen van een mkb-bedrijf. Met deze scan kan de ondernemer inspelen op actuele en toekomstige vraagstukken van het bedrijf. Voor de ondernemer zijn geen kosten verbonden aan de bedrijfsscan.
De website van het MKB Schakelteam Flevoland gaat op 31 mei live.