MKB Schakelteam opent loket op Ondernemersplein

Het MKB Schakelteam heeft sinds kort een eigen loket op het Ondernemersplein het stadhuis van Almere. Iedere woensdag kunnen kleine mkb’ers (2-10 werknemers) er tijdens kantooruren bij adviseur Kenneth Kanhailal terecht voor advies over subsidies, regelingen en ondersteuning. 

Het MKB Schakelteam Flevoland speelt in op deze ontwikkelingen bij ondernemers en ondersteunt de kleine mkb-bedrijven. De kleine mkb-bedrijven in Almere en de rest van Flevoland kunnen voortaan hulp krijgen bij verschillende vraagstukken waar ze mee worstelen, zoals marketing, strategie, financiering, personeel, organisatie en uitvoering. Door de coronacrisis en de nasleep ervan zijn deze thema’s en activiteiten nog belangrijker geworden, omdat ze ons handvatten bieden voor verandering en nieuwe kansen en mogelijkheden.

Bij tal van organisaties en loketten in Flevoland is veel kennis en expertise aanwezig. Vanaf heden kunnen kleine ondernemers in Almere en uit de rest van Flevoland direct bij het ‘juiste loket’ te terecht. Het MKB Schakelteam gaat ervoor zorgen dat de kleine ondernemer eenvoudig toegang krijgt en het juiste loket weet te vinden. Het MKB Schakelteam gaat met zes adviseurs kleine mkb-bedrijven adviseren en ondersteunen bij het maken van keuzes en vervolgens de stappen die gezet moeten worden.

En wat het extra aantrekkelijk maakt deze aandacht voor het kleine mkb: het is volledig gesubsidieerd, het kost de ondernemer helemaal niets! Zelfs de kostbare bedrijfsvitaliteitsscan waarmee de ondernemer de ondernemingslat kan leggen langs zaken als strategie, financiën, marketing, personeel, organisatie en uitvoering en zodoende direct weet hoe de vlag ervoor staat. Doe de scan of maak direct een afspraak op www.mkbschakelteam.nl

 

Ben jij de reden dat je onderneming verder tot bloei komt?

Je geeft jezelf een cadeau als je de ruimte neemt om na te denken over de ontwikkeling van je bedrijf.

Mijn ervaring is dat de dagelijkse zaken, zeg maar ‘de waan van de dag’ vaak alle dagelijks beschikbare tijd bij ondernemers opeist.  De wereld om ons heen verandert steeds sneller en daarom is het van belang dat je als ondernemer elk half jaar, maar minimaal eens per jaar jezelf een dagdeel tijd cadeau doet.

Je stapt even uit je dagelijkse beslommering en neemt de tijd om over jouw onderneming, markt en omgevingsfactoren na te denken. Jouw oorspronkelijke droom komt weer voor de geest en automatisch actualiseer jij jouw droom met de kennis van nu. Het grotere plaatje wordt weer helder.

Je kan nu jouw plannen actualiseren en jouw strategie herijken. Kun je daaraan goede acties koppelen? 

Vraagt dit om andere vaardigheden, focus, anders dan dat je tot nu toe hebt gedaan?

Wil je ondersteuning, handvatten of weten welke subsidies beschikbaar zijn? Ga dan kosteloos in gesprek met één van de ervaren adviseurs van het MKB Schakelteam.

Ga naar https://www.mkbschakelteam.nl/ en maak een afspraak met een door de Provincie Flevoland betaalde adviseurs.

Doe je dit niet, dan verandert er waarschijnlijk niets. Terwijl de wereld om je heen wél verandert. Investeer dus tijd in de toekomst van j e bedrijf.

Het MKB Schakelteam staat opgesteld voor onderneming in het MKB met 2 -10 werknemers.

Maak gebruik van deze kans en investeer in een gesprek. Heb je geen specifiek punt? In de praktijk blijkt dat dit vanzelf bij je bovenkomt als je met een van onze adviseurs trost over je bedrijf en uitdagingen spreekt.

René van Schajik

Adviseur MKB Schakelteam o

Financieringscafé met MKB Schakelteam adviseur Willy Feikens

Op 17 mei zal MKB Schakelteam adviseur Willy Feikens tijdens het Financieringscafé van het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen spreken over financieringsoplossingen. Onder het motto ‘Het begint altijd met inzicht’, deelt Willy Feikens haar kennis zodat je beter in staat bent om de gewenste ontwikkeling van jouw bedrijf te bekostigen.

Willy Feikens is naast adviseur van het MKB Schakelteam ook financieringsspecialist van bureau Wisjora in Emmeloord en helpt ondernemers met de groei van hun bedrijf.  

Exploitatie, liquiditeit, investeringen, financieringsbehoefte en verschillende financieringsoplossingen krijgen een praktische betekenis aan de hand van de “reisverhalen” van een viertal Flevolandse ondernemers:

  • Mary Verspaget, managing director van Cycledata
  • Diana van Veelen, mede-eigenaar van Burgerboerderij Oosterwold
  • Kimberley Vonk, eigenaar van vegan lunchcafé The Black Cockatoo
  • Antoinette Chin A Loi De Hoog, eigenaar van Courtesie International Business Affairs

Horizon Flevoland, het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen en het MKB Schakelteam nodigen jou uit voor het Financieringscafé op dinsdag 17 mei van 19:15 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur).Vanaf 21:00 uur kun je onder het genot van een drankje informeel jouw vragen stellen aan de aanwezige ervaringsdeskundigen en experts uit het netwerk.  Het Financieringscafé vindt plaats in de Smart Innovation Hub, in het pand van Newday Offices Almere (P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere).


Hoe zit het met jouw kostprijs?

Koninklijke Bouwend Nederland luidt de noodklok: veel ondernemers kampen met hoge inkoopprijzen en hebben moeite om nog winst te maken. Dat ligt vooral aan de gestegen prijzen voor arbeid, materialen, vervoer en energie. Er zijn juridische mogelijkheden, zoals het openbreken van contracten om de prijsverhogingen gecompenseerd te krijgen. Een gesprek met een adviseur van het MKB Schakelteam Flevoland kan ook helpen. Dat kost niets, want gesubsidieerd door de provincie, en biedt vaak uitkomst, inzicht en nieuwe (financiële) mogelijkheden op andere bedrijfsvlakken die wellicht de pijn wat kan verlichten.

Continue reading

Ik praat je graag even bij!

Ik praat je graag even bij!

“Al rijdend door de mooie provincie waar de bollenvelden in bloei staan en de akkerbouwers de voorbereidingen treffen om de gewassen te zaaien, zien we de dynamiek van de provincie Flevoland in haar volle glorie. De groei in de provincie is onvermijdelijk te constateren als we de nieuwbouwwoningen en ontwikkelingen van de industrieterreinen zien in Zeewolde, Almere, Lelystad Dronten, Urk, Emmeloord en de dorpen in de provincie. Het grootste deel van de economische groei nemen de Flevolandse mkb’ers voor hun rekening. Niet verwonderlijk dat de provincie Flevoland het ondernemersklimaat stimuleert en stevig ondersteunt met velerlei subsidies en ondersteuningen.

Wat het extra aantrekkelijk maakt: de hulp en het advies worden volledig gefinancierd door de provincie.

Zo heeft de provincie Flevoland van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat de gelegenheid gekregen de Flevolandse mkb’ers één loket aan te bieden waarmee zij geholpen worden en snel de juiste weg in subsidieland kunnen vinden. ‘Ik had geen idee welke subsidies, tegemoetkomingen en hulp er allemaal mogelijk is’, is een veelgehoorde opmerking onder ondernemers. Gelukkig is er met het MKB Schakelteam Flevoland nu één loket dat hulp kan bieden met zes professionele adviseurs, die elk gespecialiseerd zijn op de terreinen van strategie, financieringen, specifieke regelingen, online marketing, personeel en organisatie.

Wat het extra aantrekkelijk maakt: de hulp en het advies worden volledig gefinancierd door de provincie. En dat komt mooi uit, want vanuit de Kamer van Koophandel en de banken komen steeds vaker signalen dat er onder de mkb’ers wellicht een groot aantal faillissementen dreigt. De combinatie van twee jaar coronacrisis en dan nu de oorlog in Oekraïne, met als gevolg grondstoftekorten, stijgende energieprijzen en gierende inflatie baart de KvK grote zorgen.

Een bedrijfsscan kan de mkb’er uitkomst bieden en helpen bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van strategie, personeel, marketing en verduurzaming. 

De mkb’er zal daarom de vinger stevig aan de pols houden moeten houden als om het financiële reilen en zeilen van de onderneming gaat. Een bedrijfsscan kan de mkb’er uitkomst bieden en helpen bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van strategie, personeel, marketing en verduurzaming. Zo’n scan wordt door het MKB Schakelteam eveneens kosteloos aangeboden. Het is een zeer effectief hulpmiddel dat samen met een adviesgesprek uitkomst kan bieden voor plannen of financiële vraagstukken. Scan en adviesgesprek tezamen kunnen ook heel goed als klankbord dienen voor ideeën of oplossingen.

De ondernemers die de afgelopen periode gebruik hebben gemaakt van de bedrijfsscan en het adviesgesprek zijn enthousiast en hebben met de uitkomsten weer positieve energie in hun bedrijven kunnen brengen. Van nieuwe business tot meer liquiditeit en in een aantal gevallen ook tot het aantrekken van nieuwe medewerkers. Als je geïnteresseerd bent kijk dan eens op MKBschakelteam.nl of neem direct contact met mij op. Ik praat je graag even bij.”

Patrick Olgers – Projectleider MKB Schakelteam Flevoland

06-53171339

Ken en claim je plek in de markt!

In het najaar 2021 is het MKB Schakelteam van start gegaan. In de achterliggende periode heeft het team van adviseurs tientallen gesprekken gevoerd om ondernemers te adviseren op het gebied van personeel, strategie, marketing, financiën, operatie en uitvoering. Bert Schonewille (schakelteamadviseur strategie en marketing) vertelt wat hem het meeste is opgevallen in de afgelopen maanden.

“De meeste ondernemers die we spreken, daar gaat het eigenlijk best goed mee. Na de eerste angst dat corona de wereld lam zou leggen (in het eerste kwartaal van 2020), bleek dat met alle overheidsregelingen en de aanhoudende klantvraag de economie blijft draaien als een tierelier.

Waarom dan toch de gang naar het MKB Schakelteam om ondersteuning te krijgen op het gebied van marketing & strategie? Veelal omdat deze ondernemers richting zoeken voor de toekomst. Twee van de meest opvallende zaken uit de gesprekken tot nu toe:

1. Ondernemers willen alles zelf doen.

Ondernemers hebben altijd het gevoel alles zelf te moeten kunnen en te moeten oplossen. Terwijl ze het al zo druk hebben. De enige specialist die door elke ondernemer ‘gedoogd’ wordt is de accountant. Tip 1 voor 2022: heb het lef om je te focussen op jouw kernactiviteit of core business en zorg dat je alle andere dingen uitbesteedt. Werk áán je bedrijf en minder ín je bedrijf.

De enige specialist die ‘gedoogd’ wordt, is de accountant.

Daarmee komen we op de meest gestelde vraag van afgelopen jaar: wat is mijn core business eigenlijk? Wat ook opviel bij de bedrijfsbezoeken is dat veel ondernemers alle kansen aangrijpen die zich aandienen, zolang het maar iets te maken had met het product dat ze aanbieden. Het gevolg: een ratjetoe! Verkopen van zowel B-to-B als B-to-C, van bouwprojecten tot halffabricaat. Geen focus met als gevolg een slecht bedrijfsresultaat. Daarmee komen we op punt 2.

2. Ondernemers missen focus

Ondernemers grijpen alle kansen aan die zich voordoen. Maar…bedenk je eens goed: passen deze wel bij jouw bedrijf? Zijn alle klanten, klantgroepen, doelgroepen rendabel?

Tip 2 voor 2022: onderzoek welke klanten of klantgroepen het meest renderen. Niet alleen in financiële zin, maar ook in termen van het ‘goed’ waar je als ondernemers het minste van hebt: tijd.

Kortom: tijd voor een onderzoekje. Hoe je dat aanpakt, lees je onder de afbeelding.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Plan van aanpak: klantanalyse

Ik heb drie eenvoudige stappen op een rijtje gezet die je kunt volgen om een beter beeld te krijgen van je klantenbestand.

  1. Maak een export van jouw klantdatabase
  2. Kies waarop je gaat segmenteren: particulier/zakelijk, grote klanten vs. kleine klanten, etc.
  3. Bepaal wat maakt of een segment interessant is: omzet en marge per klant, promotiekosten per klant, eenmalige of terugkerende doelgroep, etc.

Bekijk en bespreek in je (management)team, welke klantgroep feitelijk het meest interessant is geweest afgelopen periode. Match deze ook met ‘zachte’ factoren: van welke klant krijg je de meeste energie, welke klantgroep kost veel tijd of is moeilijk (en duur) binnen te halen?

Wat heeft dit met marketing en strategie te maken?

Dit is hét startpunt van een goed strategisch marketingtraject. Je weet nu namelijk waar het ‘goud’ van jouw bedrijf zit. In combinatie met een goede marktanalyse en concurrentieanalyse heb je vervolgens een goed beeld hoe toekomstbestendig en uniek jouw bedrijf is. En of jouw plek in de markt de juiste is. En als je die gevonden hebt…dan kun je die plek in de markt ‘claimen’. Dat geeft focus. Intern, zodat je processen meer gestandaardiseerd kunnen lopen en je bedrijf beter rendeert. En extern: als je jouw plek in de markt met een goede propositie ‘claimt’ dan gaan klanten je steeds meer vinden op die ‘plek’ in de markt.

Kortom: kies en klanten kiezen jou ook!

Coronaregelingen: zorg dat de financiële administratie op orde is!  

Sinds medio december 2021 zit Nederland weer in een lockdown om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Niet-essentiële winkels en onder meer de horeca moeten de deuren sluiten. Essentiële winkels, zoals supermarkten, dierenwinkels, opticiëns en drogisterijen, blijven open. Veel ondernemers hebben het moeilijk, maar kunnen gelukkig gebruik maken van allerlei regelingen en steunmaatregelen. MKB Schakelteamadviseur Jeroen van den Burg legt uit waarom het hebben van een volledig bijgewerkte administratie juist voor hen zo belangrijk is.

Om de gedupeerde ondernemers tegemoet te komen zijn er diverse steunmaatregelen van toepassing, zoals de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Bij eerdere lockdowns konden ondernemers voor de kosten van hun levensonderhoud – onder bepaalde voorwaarden – gebruik maken van de Tozo-regeling voor een uitkering. De Tozo-regeling bestaat echter sinds 1 oktober 2021 niet meer. Ondernemers zijn derhalve nu aangewezen op de Bbz-regeling voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. De afkorting Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

Sneller geholpen worden

Welke regeling voor u ook van toepassing is, in alle gevallen geldt dat de uitvoerende instantie om financiële informatie van uw bedrijf zal vragen om de regeling te kunnen uitvoeren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de omzetten per kwartaal, de loonkosten van uw bedrijf of de jaarrekeningen van de afgelopen jaren. Zonder deze informatie kunt u vaak geen gebruik maken van de diverse regelingen. Het is daarom van belang dat uw administratie op orde is, waardoor u snel de benodigde informatie kunt opleveren. Op deze manier kunt u sneller worden geholpen.

Ook na de coronacrisis hebt u wellicht nog behoefte aan financiële ondersteuning. Ook in dit geval is het nodig dat de actuele financiële situatie van uw bedrijf duidelijk is. Zorg er daarom voor dat uw administratie 2021 volledig is bijgewerkt. Vraag uw boekhouder/accountant om uw jaarrekening 2021 aan het begin van 2022 in orde te maken, zodat u snel over de jaarrekening 2021 kunt beschikken.

Hulp door MKB Schakelteam

Als ondernemer moet je veel organiseren, uw administratie is daar een belangrijk onderdeel van. Het MKB Schakelteam kan u hierbij helpen. We hebben daarvoor ook een hulpmiddel gemaakt: de bedrijfsvitaliteitsscan. Met behulp van de scan kunt u zien waar u staat en op welke onderdelen verbetering mogelijk is. Bent u een Flevolandse MKB’er met niet meer dan 10 werknemers en heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met het MKB Schakelteam: www.mkbschakelteam.nl of maak direct een afspraak!

Gratis hulp en advies aan klein mkb

Het MKB Schakelteam Flevoland biedt gratis hulp en advies!

Heb je nieuwe businessplannen en wil je sparren met een professional? Het je een nieuw product maar weet je niet hoe je de marketing moet aanpakken? Zoek je subsidie of een oplossing voor een financieel vraagstuk Het MKB Schakelteam biedt uitkomst! Bekijk de video en maak direct een afspraak met één van onze adviseurs! 

Veel kleine bedrijven in financiële nood

Het kleinbedrijf in Nederland staat er niet goed voor. Het veelal (te) lage ondernemersloon en de negatieve buffers laten een zorgelijke situatie voor de kleine ondernemer zien. Dit blijkt uit het vierde onderzoek van de Kleinbedrijf Index (KB-Index), waaraan meer dan 1.000 ondernemers deelnamen. De KB-Index is een gezamenlijk initiatief van Qredits, ONL voor ondernemers en het Kenniscentrum Digital Business & Media van de Hogeschool Utrecht. Met deze vierde rapportage is de Kleinbedrijf Index nu een jaar actief en vraagt zij met succes aandacht voor de situatie van het Kleinbedrijf.

In Flevoland kunnen kleine mkb-bedrijven in nood terecht bij het MKB Schakelteam. De adviseurs van het MKB Schakelteam bieden gratis hulp en advies. Bent u mkb-ondernemer met niet meer dan 10 werknemers en wilt u weten hoe bij u de vlag ervoor staat? Doe dan de gratis bedrijfsscan of maak een afspraak met een van de adviseurs van MKB Schakelteam.

Verbetering kwartaalcijfers
De gerealiseerde derde kwartaalcijfers laten een verbetering zien ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. Hoewel de omzetindex gelijk blijft, presteren alle sectoren op of zelfs boven het omzetniveau van 2019 (pré-corona). De continuïteit verbetert zichtbaar en het aantal bedrijfssluitingen daalt van 4% naar 2,6%.

Op het eerste gezicht positief
De cijfers schetsen -op het eerste gezicht- een positief beeld. Maar een groot deel van de ondernemers gebruikt (pensioen- en investering)reserves en privé spaartegoeden om in de groene cijfers te blijven. Hans Biesheuvel, voorzitter ONL legt uit; “Dit geld hebben ze gebruikt om hun schuldenpositie te verkleinen. Maar wat ik misschien nog wel schokkender vind is de geringe stijging van het ondernemersloon. Nog steeds krijgt 36% van de ondernemers een beloning ónder bijstandsniveau. De combinatie van het aflossen van schulden vanuit privé en het uitkeren van een (te) laag salaris heeft invloed op de solvabiliteit.”

In het rapport is terug te zien dat deze weerstandsindex (solvabiliteit) opnieuw verder daalt. Per eind september 2021 heeft 28% van de ondernemers een negatief eigen vermogen en dus geen buffer om tegenvallers op te vangen. Ondersteuning om deze coronacrisis financieel te kunnen overbruggen is dan ook nodig. Elwin Groenevelt, algemeen directeur bij Qredits beaamt dat; “We zien de afgelopen weken opnieuw een stijgende vraag naar ons corona-overbruggingskrediet. Daarbij blijven we ook alert op de levensvatbaarheid van een bedrijf. Soms aangeven dat het niet verstandig is om nóg meer te investeren en te lenen is voor ons ook onderdeel van sociaal kredietverstrekkerschap.”

Onbenutte regelingen
Maar ondernemers laten ook geld liggen. Ondernemers weten onvoldoende de weg niet te vinden naar fiscaal gunstige investeringen en subsidies. Hierdoor blijven ze onbenut en laten ze geld liggen dat ingezet kan worden voor innovaties of verduurzaming. In Flevoland biedt het MKB Schakelteam ondersteuning met gratis hulp en advies, zodat ondernemers wél die subsidies kunnen aanboren om te investeren.

Bent u mkb-ondernemer met niet meer dan 10 werknemers en wilt u weten hoe bij u de vlag ervoor staat? Doe dan de gratis bedrijfsscan of maak een afspraak met een van de adviseurs van MKB Schakelteam.

Zo realiseer je de gewenste financiering!

Er zijn vele manieren om financiering tot stand te brengen. Bijvoorbeeld uit eigen financiële middelen, private investeerders inclusief je familie, crowdfunding, subsidies, rijksoverheid, fondsen of de banken. In de praktijk blijkt dat de banken erg terughoudend zijn om in hun ogen kleinere financieringen op te pakken. MKB Schakelteam adviseur René van Schajik legt uit hoe dat zit.

Aan een beperkte beschikbaarheid van geld ligt het niet; er is meer dan voldoende geld in de markt beschikbaar. Dat er voldoende kapitaal van investeerders of financiële partijen beschikbaar is, wordt regelmatig in de vakmedia bevestigd.

Waar schort het aan?

Dat banken bij financieringsaanvragen desondanks terughoudend zijn, is verklaarbaar. Bijna altijd ligt dit aan de slechte kwaliteit van de businessplannen, die een financieringsaanvraag moeten ondersteunen. Een realistisch en kwalitatief goed onderbouwd businessplan –  inclusief een gedegen financiële uitwerking en voorzien van een risicoanalyse – is onontbeerlijk om potentiële geldverstrekkers te overtuigen.

Een goed financieel plan is toekomstgericht, 3 tot 5 jaar, volledig doorgerekend en houdt rekening met de relevante kengetallen en branche benchmarks. Het geeft daarnaast een inzicht in de EBITDA, de kasstromen en de opbrengsten en kosten zijn inzichtelijk en daardoor toetsbaar.

Het probleem is, dat bij de meeste businessplannen een onderbouwde financiële paragraaf ontbreekt of dat deze te summier is, terwijl het algemene deel vaak te uitgebreid is. Het gevolg laat zich raden: de potentiële geldverstrekker keurt het dossier – lees de financieringsaanvraag – af.

Conclusie

Een financieringsaanvraag wordt vooral beoordeeld op financiële gronden. Investeer derhalve in een specialist die u ondersteunt bij het opstellen van een goed onderbouwde financieringsaanvraag. Bent u een Flevolandse mkb’er met niet meer dan 10 werknemers en heeft u hulp nodig of wilt u wegwijs worden gemaakt in het woud aan financiële mogelijkheden? Neem dan contact op met het MKB Schakelteam: www.schakelteam.nl  of maak direct een afspraak met mij: rene@mkbschakelteam.nl, 06 51903351.