Gedeputeerde Jan-Nico Appelman met Convenant

Dankzij de MKB-Deal wordt in Flevoland een MKB Schakelteam Flevoland gevormd.
Adviseurs gaan de kleine mkb-bedrijven (tussen de 2 en 10 werknemers) en ZZP’ers
ondersteunen bij (crisis)vraagstukken. Dat kunnen adviezen zijn op het gebied van
financiering, personeel, een ander verdienmodel, et cetera.
De website van het MKB Schakelteam Flevoland gaat op 31 mei live.

Jan-Nico Appelman

Het schakelteam maakt ook een menukaart met een overzicht van alle regelingen.
Daarmee zien mkb-ondernemers welke mogelijkheden er zijn en vinden zij voortaan
eenvoudig het juiste loket. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
heeft een MKB-Deal toegekend aan Flevoland. Met de MKB-Deals stimuleert het
ministerie van EZK regionaal het midden- en kleinbedrijf. De provincie Flevoland
heeft een MKB-Deal aangevraagd samen met 27 partners. Waaronder de
ondernemersverenigingen, VNO-NCW, Horizon Flevoland, Servicepunt Techniek
Flevoland, Win4All Flevoland, de 6 gemeenten, onderwijsinstellingen, UWV, SBB en
MKBDoorgaan.

Ondernemers helpen

Eind vorig jaar ondertekende gedeputeerde Jan-Nico Appelman een convenant met staatssecretaris Mona Keijzer om het mkb te helpen. Gedeputeerde Appelman: ‘Het mkb is belangrijk voor Flevoland omdat wij een echte mkb-provincie zijn. Met de MKB-Deal kunnen we de ondernemers helpen om een nieuw perspectief te creëren. Veel businessmodellen zijn onder druk komen te staan door de coronacrisis. Bedrijven moeten de koers soms stevig bijstellen. Ik ben trots dat de MKB-Deal
gehonoreerd is omdat hier zoveel partijen in Flevoland aan samenwerken. In verbinding zijn met elkaar is juist in deze tijd van vitaal belang.’

Bedrijfsscan

Bedrijven kunnen binnenkort een digitaal of fysiek gesprek met een adviseur aanvragen. Onderdeel van de aanpak is een bedrijfsscan die focust op alle onderdelen van een mkb-bedrijf. Met deze scan kan de ondernemer inspelen op actuele en toekomstige vraagstukken van het bedrijf. Voor de ondernemer zijn geen kosten verbonden aan de bedrijfsscan.
De website van het MKB Schakelteam Flevoland gaat op 31 mei live.