Het MKB Schakelteam vloeit voort uit de MKB Deal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat is bedoeld om gedurende de periode 2021-2022 regionale en lokale mkb-initiatieven van provincies en gemeenten te versterken. Eind 2022 wil het MKB Schakelteam tweeduizend kleine mkb-ondernemingen in Flevoland hebben bereikt met gerichte ondersteuning en hulp bij (crisis)vraagstukken. Dat is 20 procent van het totale aantal kleine mkb-bedrijven in Flevoland.
Het MKB Schakelteam adviseert en ondersteunt het kleine mkb (2 tot 10 werknemers) in Flevoland bij al hun vraagstukken. Dat doen zes adviseurs die kennis en expertise hebben op het gebied van personeel, financiering, marketing, strategie, organisatie, uitvoering en die weten welke subsidiemogelijkheden en instrumenten er voor het kleine mkb zijn.
We weten dat maar weinig kleine mkb’er gebruik maken van de verschillende loketten en regelingen en instrumenten die in Flevoland beschikbaar zijn. Ondernemers vinden het lastig om in het grote aanbod de goede regeling te vinden en hebben er ook vaak geen tijd. De adviseurs van het MKB Schakelteam bespreken samen met de ondernemer wat hij/zij nodig heeft – de vraag/behoefte van de ondernemer is leidend – en kunnen daarbij direct aangeven van welke regelingen of instrumenten de ondernemer gebruik kan maken.
Nee, de ondernemer kan een adviesgesprek met een adviseur aanvragen en dat is kosteloos. De ondernemer geeft aan wat zijn/haar vraagstuk is. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil mijn klantbereik vergroten’, ‘Hoe kom ik aan vakpersoneel?’of ‘Hoe doe ik dat en zijn er regelingen die mij kunnen helpen?’ Er wordt gebruik gemaakt van een vitaliteitsscan, waarmee de ondernemer de verschillende onderdelen van zijn/haar bedrijf in kaart brengt. In het gesprek met de ondernemer loopt de adviseur met de ondernemer de scan door en geeft de adviseur aan op welke onderdelen in het bedrijf actie nodig is. De adviseur geeft daarbij concreet aan en wat de ondernemer kan doen en van welke regelingen of instrumenten de ondernemer gebruik kan maken.
Dat kan via het aanmeldformulier op de website van het MKB Schakelteam: www.mkbschakelteam.nl
Elke kleine mkb-ondernemer mag zich één keer aanmelden voor een adviesgesprek.
Het gaat om subsidieregelingen, om specifieke regelingen van ministeries voor het kleine mkb, om regelingen waar het kleine mkb gratis gebruik van kan maken, of om instrumenten die de ondernemer kunnen helpen, bijvoorbeeld een scan om vast te stellen of de ondernemer voldoende beschermd is tegen cybersecurity.
De ondernemer krijgt een gratis adviesgesprek. De ondernemer kan aangeven welk vraagstuk/vraagstukken hij/zij in het gesprek wil bespreken. Daarnaast vult ondernemer een scan in, waarin inzicht gekregen wordt in de verschillende onderdelen van het bedrijf. In het gesprek bespreekt de adviseur de vraagstukken van de ondernemer en loopt de adviseur samen met de ondernemer de scan door. De ondernemer krijgt van de adviseur concrete adviezen m.b.t. zijn/haar vraagstuk, adviezen op basis van de scan en de adviseur geeft aan van welke regelingen en instrumenten de ondernemer gebruik kan maken.