Denken in alternatieven

Uit de recentelijk gepubliceerde Kleinbedrijf Index over het eerste kwartaal 2022 blijkt dat het verwachte aantal bedrijfssluitingen dit jaar erg hoog zal zijn. Het aantal technisch failliete bedrijven (bedrijven waarbij sprake is van een negatief eigen vermogen) is verder toegenomen en de investeringsbereidheid van ondernemers is verder gedaald. 

Vooral in de horeca en de detailhandel zijn de problemen groot. Een belangrijke schuldeiser is de belastingdienst. Hoe meer medewerkers, hoe hoger de belastingschuld blijkt uit onderzoek. Als er de komende periode geen flink herstel optreedt, dan zijn er veel sluitingen op komst in 2022 en 2023. Een flink herstel is gelet op de huidige situatie in de wereld echter niet te verwachten.

Nooit eerder waren consumenten immers zo somber als in juni 2022, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -50. Het vorige dieptepunt werd bereikt in maart 2013 tijdens de eurocrisis. Consumenten waren in juni 2022 pessimistischer dan ooit over de economie en ook de koopbereidheid was nog nooit zo laag. De koopbereidheid kwam in juni uit op -37. Ook deze deelindicator van het consumentenvertrouwen bereikte het laagste niveau ooit.

Het is daarom voor bedrijven van belang om plannen te maken en te denken in alternatieven, zoals het saneren van schulden. Ook de Belastingdienst is zich ervan bewust dat het saneren van schulden soms de enige oplossing is. Voor belastingschulden opgebouwd tijdens de coronaperiode is de Belastingdienst inmiddels bereid om zich in een aantal gevallen op te stellen als concurrente schuldeiser bij een minnelijk saneringsakkoord.

Hebt u behoefte om hier verder over te sparren met ervaren bedrijfsadviseur? Neem dan contact op met een adviseur van het MKB Schakelteam. Zij kunnen richting geven aan uw gedachten en u helpen om de eerste stap te zetten naar een financieel gezonde toekomst. Aan een gesprek met een adviseur van het MKB Schakelteam zijn voor u geen kosten verbonden.

Jeroen van den Burg – Adviseur MKB Schakelteam