Weglopend personeel? Zo houd je de achterdeur dicht!

Nooit in de geschiedenis van Nederland was de arbeidsmarkt zo krap als op dit moment. De werkloosheid ligt met 3,6% (in zowel Nederland als in Flevoland) historisch laag. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de werknemers op dit moment nadenkt over een andere baan, nota bene in dezelfde sector. Blijkbaar zijn ze niet zo blij met hun huidige baas. MKB Schakelteam adviseur Bert Schonewille heeft de oplossing: hou de achterdeur dicht door ‘gewoon’ een goede werkgever te zijn.

Wat is ‘goed werkgeverschap’ eigenlijk?

In deze dure tijden denk je wellicht dat een goed werkgever gewoon meer betaalt. Natuurlijk speelt geld een rol (vooral bij een wisseling van baan), maar het blijkt niet te zijn wat mensen ten diepste drijft. Je komt er écht achter door vooral in gesprek te gaan met je medewerkers of – beter nog – dit door een extern bureau te laten doen. Organiseer een sessie met je gehele team en werk samen een jou unieke ‘employer brand’.

Voorbeelden

De afgelopen maanden sprak ik een aantal ondernemers in een competitieve markt die het toch goed lukt hun ziekteverzuim en uitstroom zeer laag te houden. Een aantal voorbeelden die stukken verder gaan dan een goed salaris, een gezellig team en een borrel op vrijdagmiddag.

  1. Flexibele werktijden – tijdens corona werd thuiswerken natuurlijk al gangbaarder, voor veel kantoorwerk is het (deels) thuiswerken inmiddels de norm. Net als flexibele werktijden: niet meer verplicht tussen 9 en 17 uur, maar bijvoorbeeld ’s avonds omdat je nou eenmaal een avondmens bent. Of omdat de kids dan liggen te slapen.
  2. Extra vrije dagen – onlangs sprak ik een ondernemer die zei dat zijn CAO wél voorzag in extreme kou maar niet in extreme hitte. In goed overleg met zowel zijn opdrachtgever als zijn team gaf hij zijn werknemers om 13:00 uur vrij toen het die dag 35 graden werd. Over goed ondernemerschap gesproken. Aanvullend geven sommige werkgevers (veel) meer vrije dagen dan de 25 wettelijke vrije dagen. Vijf of zelfs 10 extra dagen zijn geen uitzondering. Sommige bedrijven bieden zelfs ‘onbeperkt’ vakantiedagen aan (in combinatie met resultaatafspraken, dat dan weer wel).
  3. Persoonlijke groei stimuleren – en hiermee bedoel ik dus ook: meteen vanaf dag 1 een opleidingsbudget ter beschikking stellen. Dus niet: als je hier jezelf bewezen hebt over 3 jaar dan gaan we het een keer over een opleiding hebben. Ook zien we steeds vaker dat in plaats van de directeur de beoordelingsgesprekken ‘er een beetje bij doet’ maar dat een (extern) HRM-adviseur wordt ingevlogen om het beoordelingstraject professioneel te begeleiden: niet alleen een 1-op-1 gesprek, maar ook 180-graden feedback vanuit collega’s en een teamoverleg. Dat zorgt direct voor een open en professionele sfeer waarbij het normaal is dat je elkaar van feedback voorziet en van elkaar wilt leren.
  4. Wees creatief – Dan nog één uit mijn eigen koker: bedenk zelf een uniek voordeel dat alleen jij kunt bieden. Ben je bijvoorbeeld een elektrotechnisch bedrijf dat zonnepanelen monteert bij klanten, bied je medewerkers dan aan. Bijvoorbeeld gratis of 50/50 waarbij je dit net als bij een leerwerkovereenkomst ‘terugbetaalt’ over een aantal jaren. Als je dit meteen combineert met een elektrische of hybride bedrijfswagen dan is dat driedubbel winst: een blije werknemer (people) vanwege een lagere energierekening, opgewekt met zonne-energie (planet) en lagere brandstofkosten en personeelsbehoud voor het bedrijf (profit).

Wat levert goed werkgeverschap jou op?

Leuk allemaal, zul je denken die maatregelen, maar wat levert goed werkgeverschap mij op? Om te beginnen worden jouw huidige medewerkers nog enthousiaster dan ze al waren. En enthousiaste medewerkers blijven niet alleen langer hangen, maar ze bazuinen ook nog eens rond wat voor geweldig werkgever jij bent. Twee keer een ‘winner’ om je wervingskosten te drukken. Bovendien ben je blijkbaar uniek ten opzichte van de concurrentie en dat helpt je dan weer om gemakkelijker nieuwe medewerkers te vinden. Bijvoorbeeld wanneer je als bedrijf wilt groeien.

Regelingen voor scholing & personeel

Het MKB Schakelteam kent diverse partners die kunnen helpen met personeel. Ook kennen we de mogelijke subsidies voor opleidingen van medewerkers (tot wel 50%).

Bent u hier benieuwd naar? Plan gerust een afspraak met één van de adviseurs van het MKB Schakelteam. www.mkbschakelteam.nl.

Wat krijg je hiervoor?

  1. een gratis bedrijfsscan
  2. een waardevol advies waarna je meteen weet waarmee je aan de slag kunt
  3. een overzicht met alle voor jou geldende subsidies, regelingen en ondersteuning.

Voor mkb-ondernemers is dit kosteloos, betaald door het ministerie van economische zaken & klimaat. Vragen? Maak een afspraak met één van de adviseur op www.mkbschakelteam.nl

Worden flitskredieten zonder advies woekerkredieten?

Steeds meer ondernemers zoeken hun toevlucht tot een ‘Flitskrediet’. Kenmerken van deze kredieten zijn de korte looptijden en de hoge rentes. Een flitskrediet is bovendien vaak gebaseerd op de analyse van de geldstroom over de bankrekening.

 Onlangs las ik een artikel geschreven door André Dolsma, de commercieel directeur van Qredits. Hij sprak zijn zorgen uit over de toename van het aantal aanbieders van flitskredieten. Hij signaleert serieuze geldzorgen bij gepassioneerde ondernemers die zich tot dergelijke kredieten laten verleiden.

 De oorzaken van die verleiding zijn plotselinge verandering in de privésfeer (scheiding of ziekte) en/of actuele dreigingen zoals corona gerelateerde maatregelen.

 Nog niet zo lang geleden kon de ondernemer alleen bij de bank of bij familie aankloppen. Dan werd er serieus gekeken naar de continuïteit van het bedrijf; of het aannemelijk was dat rente en aflossing konden worden opgebracht en of er daarna nog enige ruimte overbleef om tegenvallers op te vangen. Was de uitkomst nee, dan waren er niet veel alternatieven.

Net als de bankiers, kijken ook de verstrekkers van het flitskrediet met name naar hun eigen belang.

 Vandaag de dag is dat anders. De bank bekommert zich steeds minder om de kleine ondernemer. Door deze opstelling in combinatie met snelle IT-ontwikkelingen zijn er andere partijen opgestaan die graag hoog renderend hun geld willen ‘investeren’ in het kleinbedrijf.

 Veel ondernemers zijn in de afgelopen jaren mede door corona klem komen te zitten. Volgens Dolsma wegens hoge rentes en korte looptijden als zij een flitskrediet hebben. Snelgeld lijkt op het eerste oog aantrekkelijker, maar zorgt er in veel gevallen voor dat de meeste ondernemers van de regen in drup komen. Ondernemers zouden alerter moeten zijn als een geldverstrekker hun krediet wil geven zónder dat zij jaarcijfers hoeven te overhandigen. Zij zouden zich moeten realiseren dat alleen betaaldata van hun bankrekening onvoldoende is om een continuïteitsbeslissing te nemen in het belang van de onderneming. Net als de bankiers, kijken ook de verstrekkers van het flitskrediet met name naar hun eigen belang.

 Onder de druk om krediet te verkrijgen, verdiepen de ondernemers zich vaak niet in de voorwaarden en de kleine lettertjes. Met als gevolg dat goedkoop duurkoop kan worden.

Een adviseur inschakelen kost tijd, maar het zorgt wel voor een verantwoorde doorkijk met betrekking tot de bedrijfscontinuïteit. Als het te laat is, rest vaak alleen nog hulp van een professional op het gebied van schuldhulpverlening.

Ondernemer; bezint eer ge begint! Denk goed na! Laat je niet gek maken door snelheid en gemak.

 Dolsma maakt een link naar het verleden waar coöperatieve bankiers zoals Raifeissen het als het ware opnamen voor deze doelgroep. Hij vraagt zich af: Wie doet dat nu nog? Het roept de vraag op of de ondernemer niet – net zoals de consument – beschermd moet worden met wet- en regelgeving (Wet Consumptief Krediet). Met andere woorden moet er een instantie komen die bij financiering het belang van de ondernemer vooropstelt en op wiens advies de ondernemer kan vertrouwen? Zelf ben ik van mening dat de ondernemer hierin ook een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Mijn stelling is, dat ondernemers weten waar hun kwaliteiten liggen en welke expertise zij missen. Voor dit laatste kunnen zij dan beter een professional inschakelen. Zij hebben immers nagenoeg allemaal een boekhouder die de jaarstukken opstelt en de belastingaangifte doet. Zij weten dus waar hun tekortkoming ligt en huren iemand in.

 Net als de commercieel directeur van Qredits zeg ik: Ondernemer; bezint eer ge begint! Denk goed na! Laat je niet gek maken door snelheid en gemak. Klankbord jaarlijks tegen een geringe vergoeding met een ervaren adviseur – of klop bij het MKB Schakelteam aan voor een gratis professioneel advies – stel je kwetsbaar en open op, maak op hoofdlijnen een financiële begroting en analyseer enkele keren per jaar de afwijkingen tussen begroting en realisatie.

 Heb je dan liquiditeit nodig? Dan heeft de adviseur zich als het goed is al bij je bewezen en ben je door de begroting en analyse goed voorbereid om verantwoord sámen met je adviseur krediet aan te vragen, Een goede adviseur heeft een breed netwerk en ervaring met betrouwbare financiers.

 René van Schajik

Adciseur MKB Schakelteam Flevoland