Uitbreiding SLIM-regeling per 1 januari 2024

De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) is een subsidie die erop is gericht om leren en ontwikkelen in het mkb te bevorderen. Om de regeling verder te verbeteren is het vanaf 1 januari 2024 ook mogelijk om de subsidie te gebruiken voor individuele scholing.

Dat de SLIM-subsidie wordt uitgebreid, hangt samen met het vervallen van de STAP-subsidie per 1 januari 2024. De subsidie STAP (Stimulans ArbeidsmarktPositie) was in de plaats gekomen van de scholingsaftrek. Met de STAP-subsidie konden mensen een opleiding of deel van een opleiding volgen. De STAP-subsidie bedroeg maximaal € 1.000 per persoon per jaar.

Met het vervallen van de STAP-subsidie komt € 147 miljoen aan middelen ‘vrij’. Hiervan wordt nu de helft, dus € 73,5 miljoen, ingezet voor uitbreiding van de SLIM-subsidie.

 In het midden- en kleinbedrijf (mkb) is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en zich ontwikkelen tijdens hun werk. Door seizoensarbeid is het ook in de landbouw-, horeca- en recreatiesector lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen. Met de SLIM-regeling wil de overheid leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken. Door te investeren in kennis, groei en ontwikkeling.

Werkgevers die hun werknemers in staat stellen te blijven leren, weten de beste mensen aan zich te binden, halen het beste uit hun personeel en maken daarmee hun bedrijf succesvoller. En werknemers die blijven leren, hebben meer plezier in hun werk en een grotere kans op een succesvolle loopbaan. Dat is win-win.

Subsidie voor 4 activiteiten

Als ondernemers kun je subsidie aanvragen voor de volgende 4 activiteiten:

1. Doorlichting van de onderneming

Bijvoorbeeld om een externe adviseur in te schakelen om je bedrijf te laten doorlichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken. Hiermee gaat je bedrijf direct aan de slag.

2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers

Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt een ondernemer om zijn medewerkers vitaal te houden. Daarnaast is het goed voor de strategische planning van het bedrijf.

3. Voor initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling

Bijvoorbeeld door het oprichten van een bedrijfsschool, door ontwikkeling van een systeem van ontwikkelgesprekken met werknemers, of door het opschalen en uitbreiden van succesvolle projecten.

4. Derde leerweg

Een mkb-werkgever kan een praktijkleerplaats aanbieden voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dat is een maatwerktraject voor volwassenen met werkervaring. Maar ook voor werkzoekenden en werknemers die een carrièreswitch willen maken.

Meer weten? Leren en ontwikkelen in het mkb

 

Onbenut potentieel

Het effectief inzetten van dit ‘onbenut potentieel’ vraagt om een verandering in de wijze waarop er naar mensen en naar werk gekeken wordt. De nadruk moet daarbij niet liggen op de beperkingen of tekortkomingen waardoor de talenten ongezien blijven maar op de mogelijkheden en het benutten van kansen.

Continue reading

Kleinbedrijf Index toont gemengd beeld Nederlands ondernemersklimaat

Investeringen in het midden- en kleinbedrijf blijven achter en daar waar ondernemers innovatief en proactief handelen heeft dat geen enkel effect op het bedrijfsresultaat. Tot die conclusie komt Lex van Teeffelen, lector financieel economische innovatie aan de Hogeschool van Utrecht. Van Teeffelen werkt samen met Qredits en ONL aan de Kleinbedrijf Index, die ieder kwartaal wordt gepubliceerd. Die index laat een gemengd beeld zien. Zo weten bedrijven tot 50 werknemers de nettomarges overeind te houden, het betalingsgedrag is verbeterd en dat is gunstig voor de continuïteit en solvabiliteit van de kleine bedrijven.

Prikkel ontbreekt

Verontrustend is dat uit de Kleinbedrijf Index blijkt dat ondernemendheid van een bedrijf geen of nauwelijks effect heeft op het bedrijfsresultaat. Meer risico nemen en autonoom handelen verhogen de kans op hogere nettomarges met slechts 5%, daarentegen verlaagt agressief concurreren die kans zelfs met 7%. Van Teeffelen concludeert dat zodoende ondernemerschap niet van de grond komt, louter omdat de prikkel om je te onderscheiden ontbreekt.

Politiek schuift de rekening door

“Wij zien dat het ondernemerschap stokt”, zegt Jacco Vonhof, voorman van MKB-Nederland. De stemming onder ondernemers in Nederland is volgens hem wel eens beter geweest. Hogere kosten, zoals lonen, inkoopprijzen en energie zorgen voor weinig optimisme in het werkgeverskamp. Eerder al gaf Vonhof aan het zat te zijn dat politici de rekening van maatregelen steeds richting het bedrijfsleven willen schuiven. Die rekening loopt met de politiek in verkiezingsstand alleen maar op.

Regels nauwelijks uitvoerbaar

Uit een Verkiezingsenquête die VNO-NCW deze maand hield blijkt dat de vergrote meerderheid van de 1346 ondervraagde ondernemers zeer bezorgd is over de Nederlandse politiek. Driekwart is niet tevreden over de betrouwbaarheid en de stabiliteit van het bestuur. Vonhof: “Ondernemers zien opnieuw veel nieuwe regels en kosten op zich afkomen. Nu al is bijna een derde van de regels nauwelijks uitvoerbaar voor mkb-ondernemers. We moeten dit schip van richting veranderen als we het mkb weer echt de broodnodige wind in de zeilen willen geven.”

Lastenverzwaring mkb deels teruggedraaid

De Tweede Kamer heeft meerdere aangekondigde lastenverzwaringen voor het mkb alweer deels teruggedraaid. De verlaging van de mkb-winstvrijstelling is nu deels van tafel, de accijnskorting op brandstof blijft, maar de verhoging van de alcoholaccijns is gehalveerd. Ook wordt de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) minder versoberd. Het terugdraaien van de in de miljoenennota aangekondigde lastenverzwaring komt na protesten van ondernemersverenigingen uit het hele land.

Door middel van een amendement van Tweede Kamerleden Erkens (VVD) en Alkaya (SP) is de voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling voor het jaar 2024 nagenoeg gehalveerd, waardoor de mkb-winstvrijstelling nu op een percentage van 13,31 procent komt te liggen in plaats van 12,7 procent. In een reactie zei ONL-voorman Hans Biesheuvel dat het goed dat van links tot rechts het besef lijkt door te dringen dat budgettaire tegenvallers niet steeds bij het mkb moeten worden opgehaald. “Het geld moet eerst verdiend worden”, zei hij.

Met ingang van 1 januari 2025 wordt het lage percentage van de vrijstelling goingconcernwaarde verlaagd van 83% naar 75%, in plaats van het oorspronkelijke wetsvoorstel van 70%. Om mkb-ondernemers in grensgebieden te ondersteunen, is het essentieel dat de verschillen in brandstofprijzen met de buurlanden niet te groot zijn. De Tweede Kamer heeft een amendement voor het in stand houden van de accijnskorting op brandstof aangenomen. De accijnskorting helpt ook mkb-ondernemers, die niet kunnen overstappen naar duurzaam vervoer vanwege de hoge investeringskosten. Financiering voor de aanschaf van een duurzaam voertuig is lastig te verkrijgen. Daarnaast is de actieradius vaak te klein. Ook het amendement om de verhoging van de alcoholaccijns te halveren is aangenomen. Dit is een verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke Belastingplan 2024 voor alcoholimporteurs, -producenten, -verkopers en een bredere groep ondernemers in de grensregio’s met België en Duitsland.