Lastenverzwaring mkb deels teruggedraaid - Mkb Schakelteam Skip to content

Lastenverzwaring mkb deels teruggedraaid

De Tweede Kamer heeft meerdere aangekondigde lastenverzwaringen voor het mkb alweer deels teruggedraaid. De verlaging van de mkb-winstvrijstelling is nu deels van tafel, de accijnskorting op brandstof blijft, maar de verhoging van de alcoholaccijns is gehalveerd. Ook wordt de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) minder versoberd. Het terugdraaien van de in de miljoenennota aangekondigde lastenverzwaring komt na protesten van ondernemersverenigingen uit het hele land.

Door middel van een amendement van Tweede Kamerleden Erkens (VVD) en Alkaya (SP) is de voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling voor het jaar 2024 nagenoeg gehalveerd, waardoor de mkb-winstvrijstelling nu op een percentage van 13,31 procent komt te liggen in plaats van 12,7 procent. In een reactie zei ONL-voorman Hans Biesheuvel dat het goed dat van links tot rechts het besef lijkt door te dringen dat budgettaire tegenvallers niet steeds bij het mkb moeten worden opgehaald. “Het geld moet eerst verdiend worden”, zei hij.

Met ingang van 1 januari 2025 wordt het lage percentage van de vrijstelling goingconcernwaarde verlaagd van 83% naar 75%, in plaats van het oorspronkelijke wetsvoorstel van 70%. Om mkb-ondernemers in grensgebieden te ondersteunen, is het essentieel dat de verschillen in brandstofprijzen met de buurlanden niet te groot zijn. De Tweede Kamer heeft een amendement voor het in stand houden van de accijnskorting op brandstof aangenomen. De accijnskorting helpt ook mkb-ondernemers, die niet kunnen overstappen naar duurzaam vervoer vanwege de hoge investeringskosten. Financiering voor de aanschaf van een duurzaam voertuig is lastig te verkrijgen. Daarnaast is de actieradius vaak te klein. Ook het amendement om de verhoging van de alcoholaccijns te halveren is aangenomen. Dit is een verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke Belastingplan 2024 voor alcoholimporteurs, -producenten, -verkopers en een bredere groep ondernemers in de grensregio’s met België en Duitsland.