‘Flevoland weet wat het mkb nodig heeft’

Op 1 september is in Flevoland het MKB Schakelteam van start gegaan. De kick-off werd verricht door gedeputeerde EZ Jan-Nico Appelman. Als voortvloeisel van de MKB Deal van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft de provincie Flevoland samen met 27 partners één loket gecreëerd. Daar kan het kleine mkb terecht voor alle regelingen, ondersteuning en subsidies. Kenneth Kanhailal is projectleider en blikt terug op de eerste weken van het MKB Schakelteam.

“Of het nu gaat om het opleiden van vakmensen of het versterken van kennisnetwerken: Flevoland weet goed wat het mkb in de eigen regio nodig heeft. Daarom wordt met het MKB Schakelteams niet het wiel opnieuw uitgevonden, maar geven we wat al draait een extra zet. Zo krijgt het kleine mkb in Flevoland de ondersteuning die op hen is toegesneden. We gaan dat doen met een team van zes professionele bedrijfsadviseurs, gesteund door een even groot aantal ambassadeurs, die hun zakelijk netwerk voor het MKB Schakelteam openen. Samen zijn we op weg naar een economisch sterk Flevoland! 

'We merken nog te vaak dat ondernemers kort-cyclisch denken."

Terugkijkend op de eerste twee weken na de start van het MKB Schakelteam, mag ik nu al met trots spreken over een succes. In de aanloop naar de kick-off hebben wij met een zeer ervaren team keihard gewerkt om de aftrap zorgvuldig en effectief te nemen. Zo’n start blijft altijd een spannend moment. Staat de website online? Doet de vitaliteitsscan het goed? Hebben we alle flyers en banners gereed? En bovenal, zijn de adviseurs- en ambassadeurskoffertjes wel gevuld? Vanzelfsprekend is alles in orde en kunnen de adviseurs hun afspraken inplannen. Flevoland telt zo’n tienduizend mkb-bedrijven met 2-10 werknemers. Twintig percent daarvan willen we eind 2022 hebben bereikt, gesproken of ontmoet. Daar gaat ons team van zes bedrijfsadviseurs zich mee bezighouden. Zij gaan de komende anderhalf jaar adviesgesprekken voeren met mkb-werkgevers die tussen de 2 en 10 werknemers hebben. Het gaat dan vooral om zaken als strategie, financiën, marketing, personeel, organisatie en uitvoering. 

Mkb-werkgevers kunnen zo’n adviesgesprek zelf en makkelijk aanvragen via de website. Daar kunnen zij ook terecht voor de vitaliteitsscan, waarmee zij hun bedrijf langs de lat van de bovengenoemde terreinen kunnen leggen. En wat nou zo mooi is aan het MKB Schakelteam, de adviesgesprekken en de vitaliteitsscan? Het is allemaal gesubsidieerd! Het professionele en hoogwaardige advies van onze adviseurs kost de werkgever helemaal niets! Ook de vitaliteitsscan, die waardevolle gegevens over de onderneming verschaft is gratis!

Het is goed te constateren dat het enthousiasme bij onze partners, ambassadeurs en adviseurs groot is. Dat heeft zijn weerslag op onze mkb-doelgroep; de kleine werkgever in Flevoland. Dagelijks nemen de aanvragen toe en ook de vitaliteitsscan mag op een groeiende belangstelling rekenen.

We zijn op 1 september vertrokken en meteen goed op weg. Wij zullen de komende periode hard blijven werken om zoveel mogelijk kleine mkb’ers Flevoland te helpen. We houden hen op de hoogte via berichten op de website en in de sociale media. Daar plaatsen wij regelmatig updates, nieuws, achtergronden en berichten we over toekomstige evenementen! Noteer: www.mkbschakelteam.nl“

‘We merken nog te vaak dat ondernemers kort-cyclisch denken’

Veel kleinere ondernemers zien de bomen niet meer in het bos van regelingen, subsidies en ondersteunende maatregelen van de overheid.  De ondernemersverenigingen hebben een actieve rol als het gaat om ‘halen’ en ‘brengen’.

Door:  Edwin Helmantel, voorzitter ondernemersvereniging De Driehoek en advocaat bij Helmantel & Bügel Advocaten in Dronten

Er zijn door corona nieuwe regelingen in het leven geroepen. En er bestónd al een behoorlijk arsenaal aan potjes, regelingen en subsidies vanuit verschillende instanties. Logisch als mkb’ers door de bomen het bos niet meer zien! Let wel, veel relatief kleine ondernemers, met 2 tot 10 werknemers, kunnen geen mensen vrijmaken om dit eens goed uit te zoeken. Niet zelden laten ze het erbij en gaan over tot de orde van de dag. Ondernemen, productie draaien, de ‘winkel’ openhouden.

'We merken nog te vaak dat ondernemers kort-cyclisch denken."

We zien dat ondernemers kort-cyclisch denken en bij problemen te laat aan de bel trekken. De adviseurs die aan de slag gaan met de bedrijfsscans zijn erop getraind om de vraag achter de vraag boven water te krijgen. Zit je nog op het goede spoor? Het gaat nu goed, maar hoe ver kijk je vooruit? Moet je extra productiemedewerkers aannemen? Is digitalisering of uitbesteding een betere optie? Dat is verhelderend voor de ondernemer zelf. Tegelijkertijd krijgen we goed zicht op de vraagstukken die leven in het kleine mkb.

Met de MKB-deal richt het MKB Schakelteam zich sectorbreed  op het mkb tot 10 werknemers. Deze aanpak is ideaal voor onze achterban; weinig bureaucratie en veel concrete actie. Omdat het provinciaal wordt aangepakt, kunnen we nog makkelijker gebruik maken van elkaars kennis, over de gemeentegrenzen heen, sector-overstijgend en samenwerkend tussen verschillende soorten partners. En mooi is dat we gaan ‘halen’ en ‘brengen’. De ene ondernemer kan buddy worden voor een ander, net waar de kennis zit. De backoffice kan enorm groot en divers worden.

Ik ben blij dat we als ondernemersverenigingen en bedrijfskringen een actieve rol kunnen spelen. Wij zetten tijd en ons netwerk in en zorgen voor belangenbehartiging. Wij staan met onze ‘poten’ in de klei, hebben de connectie met de praktijk. De uitdaging is om die individuele ondernemers mee te krijgen in dit traject, om ze te mobiliseren. Ik denk dat dit gaat lukken omdat we met deze aanpak een grote belemmering voor mkb’ers gaan wegnemen. Er is straks minder bureaucratie en er is een duidelijk loket waar je met al je vragen terechtkomt. Daar snakken ondernemers naar.

‘De ondernemer verdient een wegwijzer’

Veel kleinere ondernemers hebben vaak verouderde ideeën over het onderwijs. Maar het onderwijs in Flevoland heeft tegenwoordig heel veel in huis.

Door: Durk Buma, vestigingsdirectuur ROC Friese Poort Emmeloord/Urk

De regels moeten voor de ondernemer niet voelen als ‘opgedrongen geluk’. Prachtig dat ze er zijn, maar is dit waar de individuele ondernemer behoefte aan heeft? De ondernemer verdient een wegwijzer. ‘Het MKB Schakelteam’ wijst ze straks die weg, als een soort frontoffice. Ook wordt er structuur aangebracht in de vele bestaande en op zich prima functionerende structuren. Heel belangrijk, want zo weet je elkaar sneller te vinden; je versterkt daarmee het ecosysteem.

‘De ondernemer verdient een wegwijzer’

Maar waar heeft de ondernemer eigenlijk behoefte aan? Dat gaan de adviseurs van het Schakelteam ophalen. De bedrijfsscans zijn hierbij een handig middel en geven veel inzicht voor de ondernemer zelf. De gegevens worden opgenomen in een databank en allerlei partijen hebben daar baat bij. Het onderwijs natuurlijk, maar ook overheden, ondernemersverenigingen en brancheorganisaties; hoe matchen we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, wat zijn toekomstberoepen, waar liggen kansen of pijnpunten, waar is ondersteuning nodig?

Het charmante van de aanpak van het MKB Schakelteam is het  echt een meerwaarde geeft omdat je beter zicht krijgt op de positie en de wensen van dit type ondernemers. Ik hoop dat we deze mkb’ers straks beter in positie kunnen brengen omdat we ze beter kunnen ondersteunen op een aantal vlakken. Op het gebied van scholing, maar ook met personeelsbeleid, IT of cybersecurity.

Soms hebben ondernemers een verouderd idee over het onderwijs, afgeleid van het beeld van toen ze zelf nog op school zaten. Terwijl we tegenwoordig zoveel meer in huis hebben, voor hun toekomstig personeel maar ook voor hun huidige werknemers. Op maat zelfs als dat moet. Ik hoop dat we ondernemers kunnen triggeren en ons komt  opzoeken, om die duurzame relatie aan te gaan. Deze MKB-deal is er een perfect vehikel voor; de adviseurs uit het ‘MKB-Schakelteam’ kunnen de opleidingsbehoefte ophalen en ondernemers motiveren tot scholing. Zelf spelen we natuurlijk een actieve rol in de backoffice, net als de andere partners.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman met Convenant

Dankzij de MKB-Deal wordt in Flevoland een MKB Schakelteam Flevoland gevormd.
Adviseurs gaan de kleine mkb-bedrijven (tussen de 2 en 10 werknemers) en ZZP’ers
ondersteunen bij (crisis)vraagstukken. Dat kunnen adviezen zijn op het gebied van
financiering, personeel, een ander verdienmodel, et cetera.
De website van het MKB Schakelteam Flevoland gaat op 31 mei live.

Jan-Nico Appelman

Het schakelteam maakt ook een menukaart met een overzicht van alle regelingen.
Daarmee zien mkb-ondernemers welke mogelijkheden er zijn en vinden zij voortaan
eenvoudig het juiste loket. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
heeft een MKB-Deal toegekend aan Flevoland. Met de MKB-Deals stimuleert het
ministerie van EZK regionaal het midden- en kleinbedrijf. De provincie Flevoland
heeft een MKB-Deal aangevraagd samen met 27 partners. Waaronder de
ondernemersverenigingen, VNO-NCW, Horizon Flevoland, Servicepunt Techniek
Flevoland, Win4All Flevoland, de 6 gemeenten, onderwijsinstellingen, UWV, SBB en
MKBDoorgaan.

Ondernemers helpen

Eind vorig jaar ondertekende gedeputeerde Jan-Nico Appelman een convenant met staatssecretaris Mona Keijzer om het mkb te helpen. Gedeputeerde Appelman: ‘Het mkb is belangrijk voor Flevoland omdat wij een echte mkb-provincie zijn. Met de MKB-Deal kunnen we de ondernemers helpen om een nieuw perspectief te creëren. Veel businessmodellen zijn onder druk komen te staan door de coronacrisis. Bedrijven moeten de koers soms stevig bijstellen. Ik ben trots dat de MKB-Deal
gehonoreerd is omdat hier zoveel partijen in Flevoland aan samenwerken. In verbinding zijn met elkaar is juist in deze tijd van vitaal belang.’

Bedrijfsscan

Bedrijven kunnen binnenkort een digitaal of fysiek gesprek met een adviseur aanvragen. Onderdeel van de aanpak is een bedrijfsscan die focust op alle onderdelen van een mkb-bedrijf. Met deze scan kan de ondernemer inspelen op actuele en toekomstige vraagstukken van het bedrijf. Voor de ondernemer zijn geen kosten verbonden aan de bedrijfsscan.
De website van het MKB Schakelteam Flevoland gaat op 31 mei live.