Accountant - Jupiter X Templates Skip to content

‘We merken nog te vaak dat ondernemers kort-cyclisch denken’

Veel kleinere ondernemers zien de bomen niet meer in het bos van regelingen, subsidies en ondersteunende maatregelen van de overheid.  De ondernemersverenigingen hebben een actieve rol als het gaat om ‘halen’ en ‘brengen’.

Door:  Edwin Helmantel, voorzitter ondernemersvereniging De Driehoek en advocaat bij Helmantel & Bügel Advocaten in Dronten

Er zijn door corona nieuwe regelingen in het leven geroepen. En er bestónd al een behoorlijk arsenaal aan potjes, regelingen en subsidies vanuit verschillende instanties. Logisch als mkb’ers door de bomen het bos niet meer zien! Let wel, veel relatief kleine ondernemers, met 2 tot 10 werknemers, kunnen geen mensen vrijmaken om dit eens goed uit te zoeken. Niet zelden laten ze het erbij en gaan over tot de orde van de dag. Ondernemen, productie draaien, de ‘winkel’ openhouden.

'We merken nog te vaak dat ondernemers kort-cyclisch denken."

We zien dat ondernemers kort-cyclisch denken en bij problemen te laat aan de bel trekken. De adviseurs die aan de slag gaan met de bedrijfsscans zijn erop getraind om de vraag achter de vraag boven water te krijgen. Zit je nog op het goede spoor? Het gaat nu goed, maar hoe ver kijk je vooruit? Moet je extra productiemedewerkers aannemen? Is digitalisering of uitbesteding een betere optie? Dat is verhelderend voor de ondernemer zelf. Tegelijkertijd krijgen we goed zicht op de vraagstukken die leven in het kleine mkb.

Met de MKB-deal richt het MKB Schakelteam zich sectorbreed  op het mkb tot 10 werknemers. Deze aanpak is ideaal voor onze achterban; weinig bureaucratie en veel concrete actie. Omdat het provinciaal wordt aangepakt, kunnen we nog makkelijker gebruik maken van elkaars kennis, over de gemeentegrenzen heen, sector-overstijgend en samenwerkend tussen verschillende soorten partners. En mooi is dat we gaan ‘halen’ en ‘brengen’. De ene ondernemer kan buddy worden voor een ander, net waar de kennis zit. De backoffice kan enorm groot en divers worden.

Ik ben blij dat we als ondernemersverenigingen en bedrijfskringen een actieve rol kunnen spelen. Wij zetten tijd en ons netwerk in en zorgen voor belangenbehartiging. Wij staan met onze ‘poten’ in de klei, hebben de connectie met de praktijk. De uitdaging is om die individuele ondernemers mee te krijgen in dit traject, om ze te mobiliseren. Ik denk dat dit gaat lukken omdat we met deze aanpak een grote belemmering voor mkb’ers gaan wegnemen. Er is straks minder bureaucratie en er is een duidelijk loket waar je met al je vragen terechtkomt. Daar snakken ondernemers naar.