Zo realiseer je de gewenste financiering! - Mkb Schakelteam Skip to content

Zo realiseer je de gewenste financiering!

Er zijn vele manieren om financiering tot stand te brengen. Bijvoorbeeld uit eigen financiële middelen, private investeerders inclusief je familie, crowdfunding, subsidies, rijksoverheid, fondsen of de banken. In de praktijk blijkt dat de banken erg terughoudend zijn om in hun ogen kleinere financieringen op te pakken. MKB Schakelteam adviseur René van Schajik legt uit hoe dat zit.

Aan een beperkte beschikbaarheid van geld ligt het niet; er is meer dan voldoende geld in de markt beschikbaar. Dat er voldoende kapitaal van investeerders of financiële partijen beschikbaar is, wordt regelmatig in de vakmedia bevestigd.

Waar schort het aan?

Dat banken bij financieringsaanvragen desondanks terughoudend zijn, is verklaarbaar. Bijna altijd ligt dit aan de slechte kwaliteit van de businessplannen, die een financieringsaanvraag moeten ondersteunen. Een realistisch en kwalitatief goed onderbouwd businessplan –  inclusief een gedegen financiële uitwerking en voorzien van een risicoanalyse – is onontbeerlijk om potentiële geldverstrekkers te overtuigen.

Een goed financieel plan is toekomstgericht, 3 tot 5 jaar, volledig doorgerekend en houdt rekening met de relevante kengetallen en branche benchmarks. Het geeft daarnaast een inzicht in de EBITDA, de kasstromen en de opbrengsten en kosten zijn inzichtelijk en daardoor toetsbaar.

Het probleem is, dat bij de meeste businessplannen een onderbouwde financiële paragraaf ontbreekt of dat deze te summier is, terwijl het algemene deel vaak te uitgebreid is. Het gevolg laat zich raden: de potentiële geldverstrekker keurt het dossier – lees de financieringsaanvraag – af.

Conclusie

Een financieringsaanvraag wordt vooral beoordeeld op financiële gronden. Investeer derhalve in een specialist die u ondersteunt bij het opstellen van een goed onderbouwde financieringsaanvraag. Bent u een Flevolandse mkb’er met niet meer dan 10 werknemers en heeft u hulp nodig of wilt u wegwijs worden gemaakt in het woud aan financiële mogelijkheden? Neem dan contact op met het MKB Schakelteam: www.schakelteam.nl  of maak direct een afspraak met mij: rene@mkbschakelteam.nl, 06 51903351.