Marketingstrategieën voor winstgroei in plaats van omzetgroei

Tijdens de gesprekken die ik als MKB-Schakelteam adviseur Strategie & Marketing voer, valt mij de fascinatie voor omzetgroei op. Daarom stel ik regelmatig de vraag: waarom de focus op omzetgroei en niet op winstgroei? Het blijft dan vaak even stil aan de andere kant van de tafel. Daarna volgen de vragen: hoe zorg ik er als MKB-bedrijf nu voor dat je marketingstrategieën bijdragen aan het vergroten van je winstgevendheid? In dit artikel een aantal inzichten en tips om de juiste strategieën te kiezen. 

 

Meer omzet leidt niet per definitie tot meer winst 

Het is belangrijk om te beseffen dat meer omzet niet automatisch leidt tot meer winst. Een hogere omzet kan namelijk ook gepaard gaan met hogere kosten. Het is dus belangrijk om te kijken naar de winstgevendheid van je klanten en te bepalen welke klanten bijdragen aan de winst. Focus je op deze klanten en richt je marketingstrategieën op het aantrekken van vergelijkbare klanten. 

 

Onderzoek welke klanten nu winst opleveren 

Om te bepalen welke klanten winst opleveren, is het belangrijk om een goede analyse te maken van je klantenbestand. Welke klanten zorgen voor de meeste winst? Welke klanten kosten juist veel tijd, geld en wellicht frustratie? Welke klanten hebben het grootste groeipotentieel? Door deze vragen te beantwoorden, krijg je inzicht in welke klanten bijdragen aan de winstgevendheid van je business. Je kunt hierbij tools gebruiken zoals de klantenpiramide van Curry: deze laat je in één oogopslag zien welke 20% van je klanten zorgt voor 80% van je winst.  

Nu je inzicht hebt in welke klanten bijdragen aan de winstgevendheid van je business, is het tijd om je marketingstrategieën daarop af te stemmen.  

 

Behouden en uitbreiden van de top 20% klanten 

Upselling en cross-selling: geef de huidige top-20% klanten extra aandacht. Bijvoorbeeld in de vorm van een periodieke nieuwsbrief via een (gratis) mailprogramma als Mailchimp. Verkoop aan bestaande klanten extra producten of diensten die aansluiten op hun behoeften.  

Of hang een lijst met de namen en contactpersonen van deze klanten in de bedrijfskantine en zorg dat jij of iemand uit je salesteam maandelijks elke klant persoonlijk heeft gesproken.  

 

Klanten laten promoveren in de piramide (door winstgevendheid van een klant verhogen) 

Analyseer voor dit segment waarom ze (nog) niet bij de top-20% horen. Was dit project ‘toevallig’ één waar je finaal over het urenbudget bent heengegaan? Omdat het de eerste klant in een nieuwe branche was? Of is er aan de voorkant teveel korting weggegeven? Beide redenen kunnen bij toekomstige klanten worden opgelost door werkwijzes en kortingsafspraken vast te leggen. Of is het probleem fundamenteler en zal dit type klant in deze branche nooit bereid zijn het daadwerkelijk benodigde uurtarief te willen betalen? In dat geval is het afscheid nemen. Net als van de overige klanten die onvoldoende winstgevend blijken te zijn. Dat gaat als ondernemer tegen je gevoel is, want je zegt feitelijk ‘nee’ tegen klanten die wel omzet (maar dus onvoldoende winst) genereren. Met het bieden van een goed alternatief help je jouw klant dan verder.  

 

Werf alleen nieuwe klanten die voldoen aan jouw ‘droomprofiel’ 

Je hebt nu inzichtelijk aan welke criteria een klant moet voldoen om aan jouw ‘droomprofiel’ te voldoen. Focus je in je toekomstige marketinguitingen op deze klanten. Bijvoorbeeld met doelgerichte advertenties op bijvoorbeeld LinkedIn: richt je advertenties op specifieke doelgroepen die overeenkomen met de klanten die bijdragen aan de winstgevendheid van je business. Door gericht te adverteren, vergroot je de kans op conversie. 

 

Abonnementsvorm: waarde verhogend op lange termijn 

Voor veel ondernemers die ik spreek die denken aan bedrijfsoverdracht wordt het thema ‘waardering van het bedrijf’ een belangrijk item. (Zie ook de blog van Willy Feikens ‘Je wilt stoppen met je bedrijf, maar hoe pak je dat aan?’).  

Een abonnementsvorm kan waarde verhogend werken voor zowel de klant als voor jouw bedrijf. Binnen de installatiesector lag de focus afgelopen jaren veel op nieuwbouw en is het afsluiten van serviceabonnementen er vaak bij gebleven. Dit laaghangend fruit is relatief eenvoudig ‘geplukt’.  

 

Conclusie 

Het kiezen van de juiste marketingstrategieën voor meer winst in het MKB is een belangrijk proces waarbij het inzicht in de winstgevendheid van je klanten cruciaal is. Door te focussen op klanten die bijdragen aan de winstgevendheid van je business, kun je gerichte marketingstrategieën inzetten om deze klanten te behouden en uit te breiden. Strategieën zoals upselling en cross-selling, doelgerichte advertenties en het inzetten van een abonnementsvorm kunnen waarde verhogend werken voor zowel de klant als voor jouw onderneming. 

 

Laat je adviseren 

Het MKB Schakelteam kan je helpen bij dit soort vragen op het gebied van marketing & strategie. Bovendien zijn er meerdere subsidieregelingen die van toepassing zijn bij het inzetten van marketingstrategieën.  

Nieuwsgierig? Bezoek de website mkbschakelteam.nl en maak een afspraak.  

Je wilt stoppen met je bedrijf, maar hoe pak je dat aan?

Er komen veel vragen van ondernemers over bedrijfsovername terecht bij het MKB Schakelteam. Dit is best logisch aangezien iedere ondernemer er vroeg of laat mee te maken krijgt. Want er komt altijd een moment waarop je wilt stoppen met je bedrijf. Als het dan zover is, hoe pak je dat dan aan? In deze blog geeft MKB Schakelteam adviseur Willy Feikens inzicht in de opties en heeft zij enkele tips.

Bij bedrijfsbeëindiging zijn er grofweg drie keuzes. De eerste is dat je stopt en je bedrijf beëindigd. De tweede is dat het overgenomen wordt door een bedrijfsopvolger en de derde is dat je je bedrijf verkoopt.

Optie 1 – De eerste optie is om te stoppen. Je bepaald een datum. Je zegt het dienstverband van eventuele medewerkers en lopende contracten op. Je communiceert naar je klanten wat je van plan bent, je verkoopt je voorraad, inventaris, machines en eventueel je pand. Tip: Vraag vooraf goed fiscaal advies aan je boekhouder of fiscalist. Denk bijvoorbeeld aan het tijdstip van stoppen (half januari is vaak voordeliger dan december) en bijvoorbeeld je leeftijd (50 jaar of 51 jaar en 10 maanden scheelt 100% meer aftrek). Een goed advies kan je al gauw (tien)duizenden euro’s schelen die je na het stoppen van je bedrijf nog aan de belastingdienst moet betalen.

Optie 2 – De tweede optie is om je bedrijf over te doen aan een bedrijfsopvolger. Deze is vaak al betrokken bij het bedrijf. Denk aan kinderen die het overnemen of aan één of meerdere medewerkers. Het voordeel van deze optie is dat je niet actief op zoek hoeft naar een kopende partij en ook dat je de overname in fases kunt doen. En een ander voordeel is dat de financiering geheel of gedeeltelijk via jou kan lopen. Een nadeel kan zijn, wat je met name vaak ziet bij overnemende kinderen, dat ze niet de hele waarde van je bedrijf in euro’s betalen. Je wilt tenslotte je kind wel op weg helpen om het bedrijf succesvol voort te zetten. Ook hier de tip: Schakel een adviseur, boekhouder of fiscalist in om dit goed te regelen. Je kunt wellicht gebruik maken van “geruisloos doorschuiven” en de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), dit zijn vaktermen, maar hiermee kun je ook weer (tien)duizenden euro’s aan belastingen besparen.     

Optie 3 – De derde optie is om het te verkopen aan een derde partij. Dan rijst bij menig ondernemer meteen de vraag. ‘Ja, maar….. Aan wie dan?’  Dat is vaak de grootste uitdaging. Toch zijn er vaak meer mogelijkheden dan je denkt. Vraag eens rond in je netwerk. Wellicht zijn er een aantal concullega’s waar je eens een bakje koffie mee kunt drinken. Ook kun je gebruik maken van een overnameadviseur of je bedrijf laten plaatsen op een platform voor bedrijfsovernames zoals Brookz. Tegelijkertijd heb je de vraag, ‘Wat is mijn bedrijf waard?’. Wil je een eigen bedrijfspand mee verkopen of hou je die (voorlopig) zelf? Adviseurs kunnen hele ingewikkelde berekeningen maken over hoeveel je bedrijf waard is. Een makkelijke en vaak toegepaste methode is om de overname som te bepalen aan de hand van een “factor x  Ebitda”. Ebitda is een term uit de winst- en verliesrekening en de factor wordt bepaald aan de hand van de sector waarin je actief bent. Een goed lopend IT Bedrijf kan 5.5 -6 keer de Ebitda vragen en voor detailhandel ligt dit rond de 3. Dit geeft richting aan de waarde van je bedrijf. Tenslotte gaat het er nog altijd om, wat een koper voor jouw bedrijf wil betalen. En doe je zelf de onderhandelingen of laat je je bijstaan door iemand die dat voor jou doet? Voordeel van het aan een ander overlaten van de onderhandelingen is dat je dan de emotie eruit haalt en een betere deal kunt maken.

Bij de laatste optie krijg je vaak de meeste waarde voor je bedrijf. Nadeel kan een stukje financiering zijn. Hoe gaat de overnemende partij het betalen?   Banken zijn niet altijd even enthousiast om overnames te financieren. Vaak omdat daar een stuk goodwill in zit. En goodwill is “lucht” en dat heeft voor een bank niet zoveel waarde. Goed om je te bedenken dat er ook hele mooie constructies te bedenken zijn zonder bank. Het geld komt dan dikwijls een over langere termijn naar je toe. Nadeel van je – bedrijf verkopen – is dat ze  complexer zijn. Laat je dus goed adviseren.

Laat je adviseren

Al met al komt er bij bedrijfsbeëindiging of –overname behoorlijk wat op je af. Gelukkig kan het MKB Schakelteam veel voor je doen. Het MKB Schakelteam heeft enkele adviseurs die ervaring hebben met overnametrajecten. Zij kunnen met jou kijken welke keuze heb beste bij je past. En welke vervolgstappen je kunt zetten.  Als het keuze 2 of 3 wordt en de overnemende partij  wil verder groeien met het bedrijf, zullen zij wijzen op de mogelijkheid om een voucher kennis & expertise aan te vragen bij Horizon.  Daarmee kun je een subsidie krijgen tot 50% voor het inschakelen van een adviseur.

Nieuwsgierig? Bezoek de website mkbschakelteam.nl en maak een afspraak.

 

De verwachtingen van de Retail in Nederland

In de periode februari/maart 2023 heeft Q&A Consultancy B.V. onderzoek gedaan naar de retailmarkt in Nederland. De retailmarkt blijft een uitdaging, met geen teken van een harde daling van inflatie in dit jaar. Het CPB en ABN AMRO voorspellen respectievelijk 3% en 4,4% inflatie voor 2023. 

Uit het onderzoek blijkt dat retailers voor 2023 gemiddeld een omzetgroei verwachten van 2,8%.* Dit ligt in de buurt van de inflatie. Er zijn echter grote verschillen tussen de verschillende branches. Om hun groei te realiseren verwachten de retailers forse prijsstijgingen, aangezien het volume van de deelnemers slechts met 0,4% zal groeien. Bovendien zullen retailers ruim een kwart van hun winstgevendheid moeten inleveren door de stijgende kosten. De kosten laten over het algemeen een gematigde tot sterke groei zien, waarbij vooral de loon en huurkosten stijgen met respectievelijk gemiddeld 6% en 5%. Een doorrekening van Q&A Consultancy B.V. toont aan dat het resultaat van de retail gemiddeld met meer dan 30% zal dalen. Hoewel de effecten per branche verschillen, varieert de daling van het resultaat tussen de 18% en 37%.

Meten is weten.

Met de juiste set aan key performance indicatoren (KPI’s) kun je als retailer controle houden over je omzet, rendement en strategie. De belangrijkste kritische performance indicatoren kunnen worden opgedeeld in vijf hoofdgroepen

 • Bedrijfsprestatie indicatoren
 • Klanttevredenheid indicatoren
 • Kanaalprestatie indicatoren
 • Duurzaamheid indicatoren
 • Medewerkerstevredenheid indicatoren

Hebt u behoefte om hier verder over te sparren met ervaren bedrijfsadviseur? Neem dan contact op met een adviseur van het MKB Schakelteam. Zij kunnen richting geven aan uw gedachten en u helpen om de eerste stap te zetten naar een financieel gezonde toekomst. Aan een gesprek met een adviseur van het MKB Schakelteam zijn voor u geen kosten verbonden.

Jeroen van den Burg – Adviseur MKB Schakelteam.

*Retail Outlook Onderzoek door Q&A Consultancy B.V., 2023

Financiering nodig? Bereid je dan goed voor.

Wil je investeren in een machine, bedrijfspand, grond of heb je  werkkapitaal nodig voor bijvoorbeeld voorraden?  Dan kan het zo maar zijn dat je dat geld niet op de plank hebt liggen. En ja, wat dan?

In die gevallen heb je geld nodig van een geldschieter. Die zijn er in soorten en maten. Denk aan banken, leasemaatschappijen, crowdfunding en factoring. Denk ook aan vrienden en familie. Maar: wie of wat je ook kiest, bereid je goed voor. Want ze willen allemaal wat van je weten.

Welke vormen zijn er en welke informatie moet ik aanleveren?

Welke financieringsvorm het beste bij je past is erg afhankelijk van de situatie. Een lening past goed bij een bedrijfspand. Lease kan een prima alternatief zijn voor machines. Factoring kan goed werken om een deel van je werkkapitaal te financieren.

Lease- en factoringmaatschappijen zijn qua informatie het snelst tevreden. Dit komt omdat ze zich specifiek op die machine of op de debiteuren richten. Dat geldt niet voor alle andere geldschieters. Geloof me, op je familie na, willen ze alles van je weten. Die vraag kun je verdelen in drie onderdelen:

 1. Wat heb je in het verleden gedaan?
 2. Hoe sta je er nu voor?
 3. Wat ga je in de toekomst presteren?  

Waarom willen ze dat eigenlijk weten?

Waarom willen ze zoveel van je weten? Stel je eens voor dat ik jou vraag of ik € 100.000 van je mag lenen. Zou je dat dan zomaar doen……….?  Nou, ik in ieder geval niet. Ik wil erop vertrouwen dat ik mijn geld terugkrijg. Als mijn vertrouwen heel hoog is, ben ik tevreden met een kleine vergoeding (rente). En als ik er minder vertrouwen in heb, wil ik een hogere rente. Als ik er helemaal geen vertrouwen in heb…… Je raadt het al, dan zal ik je geen geld lenen. Financiers denken net zo.  

Met de informatie die jij ze geeft, proberen ze een inschatting te maken hoeveel vertrouwen ze hebben in jouw plan en welke risico’s zij lopen. Dan kun je je voorstellen dat, als je de juiste informatie geeft en vooraf al over de risico’s hebt nagedacht, het lenen van geld veel gemakkelijker wordt.

Hoe bereid je je goed voor?

Zorg dat je jaarcijfers over 2022 klaar zijn (verleden). Zorg dat je cijfers van 2023 tot de maand waar we zijn paraat hebt. Deze kun jezelf uit je boekhoudprogramma halen. Sommige financiers vragen om een MT-940 bestand. Deze kun je opvragen in internetbankieren (heden). Daarnaast maak je een prognose voor de toekomst. Hierin laat je zien dat je in staat bent om de financiering inclusief rente terug te betalen. Schrijf hier een verhaal bij dat vertrouwen uitstraalt en past bij de informatie (toekomst). Kom je er zelf niet uit vraag dan hulp van een specialist.

Wat kan het MKB Schakelteam voor je doen?

Het MKB Schakelteam bestaat uit adviseurs die ervaring hebben met het aanvragen van financiering. Zij kunnen met jou kijken welke financieringsvorm passend is, welke informatie nodig is en welke financiers het beste passen bij jouw plannen.

Ook zullen zij wijzen op de mogelijkheid om een voucher kennis & expertise. Daarmee krijg je een subsidie tot 50% van de kosten voor het inschakelen van een specialist om jouw financiering te regelen. Zo ben je goed voorbereid en wordt de kans op een succesvolle financiering groter. Kom je er niet uit of wil je even sparren? 

Neem dan contact met mij op.  

Willy Feikens, adviseur MKB Schakelteam

ChatGPT voor ondernemers in het klein mkb (how-to)

Elk gesprek dat ik de laatste tijd voor het MKB Schakelteam voer, begint ermee. Eén van de nieuwste en meest opwindende kansen om je bedrijf te laten groeien of te verbeteren: ChatGPT. De revolutionaire chatbot die in korte tijd miljoenen gebruikers wereldwijd wist te krijgen.

In dit blog vertel ik kort wat het is en hoe het jou als als ondernemer in het klein mkb veel tijd en geld kan besparen. Probeer het vandaag eens uit!

 

Taalrobot die menselijk lijkt

ChatGPT is een chatbot gebaseerd op kunstmatige intelligentie (KI). Dat laatste is niets nieuws, want dat kennen we al van bijvoorbeeld Google Maps, Tomtom, spraakgestuurde opdrachten via Siri of Alexa, etc. ChatGPT is echter een van de meest geavanceerde chatbots op de markt en is ontworpen om natuurlijke taal te begrijpen en te genereren. Kortom hij kan communiceren met mensen op een manier die bijna menselijk lijkt.

 

ChatGPT: handig bij teksten schrijven

Als ondernemer ben je vooral goed in je eigen vak maar heb je het veel te druk voor andere dingen, zoals marketing op social media. Terwijl zichtbaarheid van je bedrijf wél van belang is. Bijvoorbeeld bij de werving van personeel, het schrijven van social media berichten, etc. Daar kan ChatGPT je goed bij helpen! Gratis nog wel. Hieronder leg ik uit hoe.

 

Begin. Stel vragen. Hoe specifieker, hoe beter

Ga naar chat.openai.com en maak een gratis account aan. Nu kun je aan ChatGPT vragen gaan stellen, zogenaamde ‘prompts’. Bijvoorbeeld:

“Bedenk voor mij een creatief idee voor een bericht op social media voor de personeelswerving van een nieuwe elektromonteur voor ons bedrijf <naam bedrijf>. Kom direct met een idee voor een afbeelding erbij.”  Dan is dit het resultaat: 

 

Nog een voorbeeld:  “Maak voor mij een contentkalender voor de maand april voor social media voor onze marketing. Doel is om ons bedrijf MKB Schakelteam op de kaart te zetten als aantrekkelijke adviseur voor het kleine MKB in Flevoland. Onze adviseurs geven gratis advies aan MKB-bedrijven tot 10 werknemers. Zet alles in een tabel met de kolommen: datum, berichtidee, bijschrift.”  Dan is dit het resultaat:

Je hoeft deze berichten alleen nog maar online te zetten en voila, klaar! Natuurlijk zul je hier en daar wat moeten / willen bijschaven zodat het echt ‘jouw’ tekst wordt. Maar toch: waar je voorheen tegen het daadwerkelijk beginnen van een tekst aanhikte, doet ChatGPT dat voor jou.

 

Adviesgesprek MKB schakelteam

In een waardevol adviesgesprek met het MKB Schakelteam spreken we samen door hoe het met jouw bedrijf gaat en waar je wel wat advies kunt gebruiken. Daarna ‘schakelen’ we door met mogelijke subsidiepartners en regelingen, zodat jij van je groeiplannen werk kunt maken. En als je dat wilt, bespreken we direct de kansen op het gebied van AI en ChatGPT voor jouw bedrijf.


Bert Schonewille is adviseur marketing & strategie bij het MKB Schakelteam.

 

 

Een financieel gezonde toekomst

In opdracht van het Vakcentrum, namens Nationale Winkelraad van MKB-Nederland en Raad Nederlandse Detailhandel, is recentelijk door Panteia onderzoek gedaan naar de effecten van kostenstijgingen voor de Detailhandel. Panteia richt zich hierbij op de gevolgen van de loonkostenstijging, de energiekostenstijging en de huurkostenstijging op de winstgevendheid van detaillisten. De analyses zijn uitgevoerd voor 16 branches in de detailhandel, waarbij er 3 scenario’s worden geschetst. 

De belangrijkste conclusie is dat de sterke kostenstijgingen zich onder aan de streep vertalen in fors dalende bedrijfsresultaten die, bij gelijkblijvende omzet, inkoop en andere kostenfactoren dan de drie genoemde, al snel resulteren in een situatie waarbij de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Vrijwel alle branches die zijn onderzocht, belanden in 2024 in de rode cijfers. Het schetste beeld is aldus weinig rooskleurig.

Is hier dan helemaal niks aan te doen? Zeker wel! Het is van belang om plannen te maken en te denken in alternatieven. Recentelijk heb ik vanuit het MKB Schakelteam een ondernemer met een camping gesproken over de stijgende energielasten. Uiteindelijk heb ik hem doorverwezen naar het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF). In samenspraak met EEF heeft de ondernemer de keuze gemaakt om 100 zonnepanelen te plaatsen op de schuur bij zijn camping. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een forse daling van de energielasten. De ondernemer is hier vanzelfsprekend erg mee geholpen en ziet de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet.

Hebt u behoefte om hier verder over te sparren met ervaren bedrijfsadviseur? Neem dan contact op met een adviseur van het MKB Schakelteam. Zij kunnen richting geven aan uw gedachten en u helpen om de eerste stap te zetten naar een financieel gezonde toekomst. Aan een gesprek met een adviseur van het MKB Schakelteam zijn voor u geen kosten verbonden.

Jeroen van den Burg – Adviseur MKB Schakelteam

Mocht u het gehele rapport van Panteia willen nalezen om te kijken wat de specifieke gevolgen van de kostenstijgingen voor uw branche zijn, dan kunt u het rapport hier downloaden:

Retail Insiders | Effecten van kostenstijgingen voor de Detailhandel

Weglopend personeel? Zo houd je de achterdeur dicht!

Nooit in de geschiedenis van Nederland was de arbeidsmarkt zo krap als op dit moment. De werkloosheid ligt met 3,6% (in zowel Nederland als in Flevoland) historisch laag. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de werknemers op dit moment nadenkt over een andere baan, nota bene in dezelfde sector. Blijkbaar zijn ze niet zo blij met hun huidige baas. MKB Schakelteam adviseur Bert Schonewille heeft de oplossing: hou de achterdeur dicht door ‘gewoon’ een goede werkgever te zijn.

Wat is ‘goed werkgeverschap’ eigenlijk?

In deze dure tijden denk je wellicht dat een goed werkgever gewoon meer betaalt. Natuurlijk speelt geld een rol (vooral bij een wisseling van baan), maar het blijkt niet te zijn wat mensen ten diepste drijft. Je komt er écht achter door vooral in gesprek te gaan met je medewerkers of – beter nog – dit door een extern bureau te laten doen. Organiseer een sessie met je gehele team en werk samen een jou unieke ‘employer brand’.

Voorbeelden

De afgelopen maanden sprak ik een aantal ondernemers in een competitieve markt die het toch goed lukt hun ziekteverzuim en uitstroom zeer laag te houden. Een aantal voorbeelden die stukken verder gaan dan een goed salaris, een gezellig team en een borrel op vrijdagmiddag.

 1. Flexibele werktijden – tijdens corona werd thuiswerken natuurlijk al gangbaarder, voor veel kantoorwerk is het (deels) thuiswerken inmiddels de norm. Net als flexibele werktijden: niet meer verplicht tussen 9 en 17 uur, maar bijvoorbeeld ’s avonds omdat je nou eenmaal een avondmens bent. Of omdat de kids dan liggen te slapen.
 2. Extra vrije dagen – onlangs sprak ik een ondernemer die zei dat zijn CAO wél voorzag in extreme kou maar niet in extreme hitte. In goed overleg met zowel zijn opdrachtgever als zijn team gaf hij zijn werknemers om 13:00 uur vrij toen het die dag 35 graden werd. Over goed ondernemerschap gesproken. Aanvullend geven sommige werkgevers (veel) meer vrije dagen dan de 25 wettelijke vrije dagen. Vijf of zelfs 10 extra dagen zijn geen uitzondering. Sommige bedrijven bieden zelfs ‘onbeperkt’ vakantiedagen aan (in combinatie met resultaatafspraken, dat dan weer wel).
 3. Persoonlijke groei stimuleren – en hiermee bedoel ik dus ook: meteen vanaf dag 1 een opleidingsbudget ter beschikking stellen. Dus niet: als je hier jezelf bewezen hebt over 3 jaar dan gaan we het een keer over een opleiding hebben. Ook zien we steeds vaker dat in plaats van de directeur de beoordelingsgesprekken ‘er een beetje bij doet’ maar dat een (extern) HRM-adviseur wordt ingevlogen om het beoordelingstraject professioneel te begeleiden: niet alleen een 1-op-1 gesprek, maar ook 180-graden feedback vanuit collega’s en een teamoverleg. Dat zorgt direct voor een open en professionele sfeer waarbij het normaal is dat je elkaar van feedback voorziet en van elkaar wilt leren.
 4. Wees creatief – Dan nog één uit mijn eigen koker: bedenk zelf een uniek voordeel dat alleen jij kunt bieden. Ben je bijvoorbeeld een elektrotechnisch bedrijf dat zonnepanelen monteert bij klanten, bied je medewerkers dan aan. Bijvoorbeeld gratis of 50/50 waarbij je dit net als bij een leerwerkovereenkomst ‘terugbetaalt’ over een aantal jaren. Als je dit meteen combineert met een elektrische of hybride bedrijfswagen dan is dat driedubbel winst: een blije werknemer (people) vanwege een lagere energierekening, opgewekt met zonne-energie (planet) en lagere brandstofkosten en personeelsbehoud voor het bedrijf (profit).

Wat levert goed werkgeverschap jou op?

Leuk allemaal, zul je denken die maatregelen, maar wat levert goed werkgeverschap mij op? Om te beginnen worden jouw huidige medewerkers nog enthousiaster dan ze al waren. En enthousiaste medewerkers blijven niet alleen langer hangen, maar ze bazuinen ook nog eens rond wat voor geweldig werkgever jij bent. Twee keer een ‘winner’ om je wervingskosten te drukken. Bovendien ben je blijkbaar uniek ten opzichte van de concurrentie en dat helpt je dan weer om gemakkelijker nieuwe medewerkers te vinden. Bijvoorbeeld wanneer je als bedrijf wilt groeien.

Regelingen voor scholing & personeel

Het MKB Schakelteam kent diverse partners die kunnen helpen met personeel. Ook kennen we de mogelijke subsidies voor opleidingen van medewerkers (tot wel 50%).

Bent u hier benieuwd naar? Plan gerust een afspraak met één van de adviseurs van het MKB Schakelteam. www.mkbschakelteam.nl.

Wat krijg je hiervoor?

 1. een gratis bedrijfsscan
 2. een waardevol advies waarna je meteen weet waarmee je aan de slag kunt
 3. een overzicht met alle voor jou geldende subsidies, regelingen en ondersteuning.

Voor mkb-ondernemers is dit kosteloos, betaald door het ministerie van economische zaken & klimaat. Vragen? Maak een afspraak met één van de adviseur op www.mkbschakelteam.nl

Worden flitskredieten zonder advies woekerkredieten?

Steeds meer ondernemers zoeken hun toevlucht tot een ‘Flitskrediet’. Kenmerken van deze kredieten zijn de korte looptijden en de hoge rentes. Een flitskrediet is bovendien vaak gebaseerd op de analyse van de geldstroom over de bankrekening.

 Onlangs las ik een artikel geschreven door André Dolsma, de commercieel directeur van Qredits. Hij sprak zijn zorgen uit over de toename van het aantal aanbieders van flitskredieten. Hij signaleert serieuze geldzorgen bij gepassioneerde ondernemers die zich tot dergelijke kredieten laten verleiden.

 De oorzaken van die verleiding zijn plotselinge verandering in de privésfeer (scheiding of ziekte) en/of actuele dreigingen zoals corona gerelateerde maatregelen.

 Nog niet zo lang geleden kon de ondernemer alleen bij de bank of bij familie aankloppen. Dan werd er serieus gekeken naar de continuïteit van het bedrijf; of het aannemelijk was dat rente en aflossing konden worden opgebracht en of er daarna nog enige ruimte overbleef om tegenvallers op te vangen. Was de uitkomst nee, dan waren er niet veel alternatieven.

Net als de bankiers, kijken ook de verstrekkers van het flitskrediet met name naar hun eigen belang.

 Vandaag de dag is dat anders. De bank bekommert zich steeds minder om de kleine ondernemer. Door deze opstelling in combinatie met snelle IT-ontwikkelingen zijn er andere partijen opgestaan die graag hoog renderend hun geld willen ‘investeren’ in het kleinbedrijf.

 Veel ondernemers zijn in de afgelopen jaren mede door corona klem komen te zitten. Volgens Dolsma wegens hoge rentes en korte looptijden als zij een flitskrediet hebben. Snelgeld lijkt op het eerste oog aantrekkelijker, maar zorgt er in veel gevallen voor dat de meeste ondernemers van de regen in drup komen. Ondernemers zouden alerter moeten zijn als een geldverstrekker hun krediet wil geven zónder dat zij jaarcijfers hoeven te overhandigen. Zij zouden zich moeten realiseren dat alleen betaaldata van hun bankrekening onvoldoende is om een continuïteitsbeslissing te nemen in het belang van de onderneming. Net als de bankiers, kijken ook de verstrekkers van het flitskrediet met name naar hun eigen belang.

 Onder de druk om krediet te verkrijgen, verdiepen de ondernemers zich vaak niet in de voorwaarden en de kleine lettertjes. Met als gevolg dat goedkoop duurkoop kan worden.

Een adviseur inschakelen kost tijd, maar het zorgt wel voor een verantwoorde doorkijk met betrekking tot de bedrijfscontinuïteit. Als het te laat is, rest vaak alleen nog hulp van een professional op het gebied van schuldhulpverlening.

Ondernemer; bezint eer ge begint! Denk goed na! Laat je niet gek maken door snelheid en gemak.

 Dolsma maakt een link naar het verleden waar coöperatieve bankiers zoals Raifeissen het als het ware opnamen voor deze doelgroep. Hij vraagt zich af: Wie doet dat nu nog? Het roept de vraag op of de ondernemer niet – net zoals de consument – beschermd moet worden met wet- en regelgeving (Wet Consumptief Krediet). Met andere woorden moet er een instantie komen die bij financiering het belang van de ondernemer vooropstelt en op wiens advies de ondernemer kan vertrouwen? Zelf ben ik van mening dat de ondernemer hierin ook een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Mijn stelling is, dat ondernemers weten waar hun kwaliteiten liggen en welke expertise zij missen. Voor dit laatste kunnen zij dan beter een professional inschakelen. Zij hebben immers nagenoeg allemaal een boekhouder die de jaarstukken opstelt en de belastingaangifte doet. Zij weten dus waar hun tekortkoming ligt en huren iemand in.

 Net als de commercieel directeur van Qredits zeg ik: Ondernemer; bezint eer ge begint! Denk goed na! Laat je niet gek maken door snelheid en gemak. Klankbord jaarlijks tegen een geringe vergoeding met een ervaren adviseur – of klop bij het MKB Schakelteam aan voor een gratis professioneel advies – stel je kwetsbaar en open op, maak op hoofdlijnen een financiële begroting en analyseer enkele keren per jaar de afwijkingen tussen begroting en realisatie.

 Heb je dan liquiditeit nodig? Dan heeft de adviseur zich als het goed is al bij je bewezen en ben je door de begroting en analyse goed voorbereid om verantwoord sámen met je adviseur krediet aan te vragen, Een goede adviseur heeft een breed netwerk en ervaring met betrouwbare financiers.

 René van Schajik

Adciseur MKB Schakelteam Flevoland