Adieu coronacrisis, welkom energiecrisis! - Mkb Schakelteam Skip to content

Adieu coronacrisis, welkom energiecrisis!

MKB Schakelteam Flevoland wijst klein mkb de weg naar oplossingen. 

Afgelopen dinsdag hebben we Prinsjesdag ervaren.  Een bijzondere Prinsjesdag dit keer als we nagaan voor welke uitdagingen we met elkaar staan. Als mkb-ondernemers hebben we nauwelijks de nare en kostbare Covid-periode doorstaan of de volgende uitdaging staat alweer voor de deur. Met energieprijzen die door het dak gaan en een inflatie die sinds ruim 40 jaar niet zo hoog is geweest. Door Patrick Olgers, projectleider MKB Schakelteam.

De adviseurs van het MKB Schakelteam Flevoland, het loket waar alle regelingen, subsidies en tegemoetkomingen samen komen, worden dagelijks geconfronteerd met de vragen waarmee mkb-ondernemers in het bijzonder de kleine mkb’ers worstelen.

In een korte tijd zijn de energielasten verviervoudigd waardoor verduurzaming naar voren wordt getrokken om de exploitatie winstgevend te houden. Het Energie en Expertisecentrum Flevoland (EEF) heeft hiervoor handige tools en financieringsmogelijkheden beschikbaar waarmee de MKB-Schakelteam adviseur de ondernemer kan helpen. In onze gesprekken met de ondernemers komen ook veel vragen naar voren, die verband houden met de stijgende energiekosten van kleine mkb’ers in huurpanden. Wat is hun positie, zowel financieel als juridisch?

Bij het MKB Schakelteam kloppen in toenemende mate ondernemers aan voor wie de enorme inflatie en stijging van kosten leiden tot soms hele zorgelijke situaties. Vaak weet men niet van het bestaan af van bijvoorbeeld het loket MKB Doorgaan of het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF), met als gevolg dat men te laat is voor een adequate oplossing of niet op tijd de hulp kan krijgen die beschikbaar is juist om kleine mkb-ondernemers in nood bij te staan en toekomstperspectief te bieden.

Gelukkig zijn er ook veel ondernemers die de wind in de rug hebben of met fantastische ideeën rondlopen doch hierbij wel hulp kunnen gebruiken bijvoorbeeld voor de implementatie in het bedrijf of de organisatie. Hierbij kunnen de adviseurs van het MKB Schakelteam Flevoland uitkomst bieden door de weg te wijzen naar de verschillende regelingen die beschikbaar zijn in Flevoland.

Al met al maken we een boeiende periode mee, die ook voor de ondernemers in Flevoland mooie kansen kan biéden, niet voor niks zijn we de meest mkb-vriendelijke provincie van Nederland!