Een financieel gezonde toekomst - Mkb Schakelteam Skip to content

Een financieel gezonde toekomst

In opdracht van het Vakcentrum, namens Nationale Winkelraad van MKB-Nederland en Raad Nederlandse Detailhandel, is recentelijk door Panteia onderzoek gedaan naar de effecten van kostenstijgingen voor de Detailhandel. Panteia richt zich hierbij op de gevolgen van de loonkostenstijging, de energiekostenstijging en de huurkostenstijging op de winstgevendheid van detaillisten. De analyses zijn uitgevoerd voor 16 branches in de detailhandel, waarbij er 3 scenario’s worden geschetst. 

De belangrijkste conclusie is dat de sterke kostenstijgingen zich onder aan de streep vertalen in fors dalende bedrijfsresultaten die, bij gelijkblijvende omzet, inkoop en andere kostenfactoren dan de drie genoemde, al snel resulteren in een situatie waarbij de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Vrijwel alle branches die zijn onderzocht, belanden in 2024 in de rode cijfers. Het schetste beeld is aldus weinig rooskleurig.

Is hier dan helemaal niks aan te doen? Zeker wel! Het is van belang om plannen te maken en te denken in alternatieven. Recentelijk heb ik vanuit het MKB Schakelteam een ondernemer met een camping gesproken over de stijgende energielasten. Uiteindelijk heb ik hem doorverwezen naar het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF). In samenspraak met EEF heeft de ondernemer de keuze gemaakt om 100 zonnepanelen te plaatsen op de schuur bij zijn camping. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een forse daling van de energielasten. De ondernemer is hier vanzelfsprekend erg mee geholpen en ziet de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet.

Hebt u behoefte om hier verder over te sparren met ervaren bedrijfsadviseur? Neem dan contact op met een adviseur van het MKB Schakelteam. Zij kunnen richting geven aan uw gedachten en u helpen om de eerste stap te zetten naar een financieel gezonde toekomst. Aan een gesprek met een adviseur van het MKB Schakelteam zijn voor u geen kosten verbonden.

Jeroen van den Burg – Adviseur MKB Schakelteam

Mocht u het gehele rapport van Panteia willen nalezen om te kijken wat de specifieke gevolgen van de kostenstijgingen voor uw branche zijn, dan kunt u het rapport hier downloaden:

Retail Insiders | Effecten van kostenstijgingen voor de Detailhandel