MKB komt er karig af in miljoenennota - Mkb Schakelteam Skip to content

MKB komt er karig af in miljoenennota

In de Miljoenennota die dinsdag op Prinsjesdag in Den Haag werd gepresenteerd, staan geen grote plannen die positieve impact hebben op het mkb. Integendeel,  het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag het plan om de mkb-belastingkorting de verlagen van 14 procent naar 12,7 procent en de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) te versoberen. Hans Biesheuvel voorman van ONL voor Ondernemers laat weten dat er wat hem betreft niets meer te halen valt bij het mkb. Hij zegt dat de koek echt op is en dat verdere lastenverzwaring nu onverstandig is.

 

Het wordt voor het mkb met het jaar ingewikkelder om genoeg te verdienen om te verduurzamen, innoveren en mensen aan te nemen, stelt Biesheuvel in een persbericht in reactie op de miljoenennota. Hij wijst erop dat er politieke keuzes zijn gemaakt die vooral het bedrijfsleven gaan raken, zoals het snijden in de zelfstandigenaftrek; van 5.030 euro naar 3.750 euro over 2024, het gemorrel aan de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) per 2025 dat ook in de Miljoenennota staat en op korte termijn het verhogen van de accijns op brandstof. Biesheuvel zegt: “Niet doen: het verhogen van de accijns jaagt de inflatie op doordat ondernemers deze verhoging moeten doorberekenen in hun prijzen. De rek eruit is bij het mkb’. “Sommige partijen willen daarnaast de komende dagen aandacht vragen voor wederom een verhoging van het minimumloon. Dat kan het mkb echt niet meer opbrengen en drijft inflatie op”, stelt de ONL-voorman. Ook moeten de handen af van de BOR. “Familiebedrijven zijn een stabiele factor voor de economie en verdienen ook stabiel beleid.” 

 

Weinig rooskleurig

Het toekomstbeeld dat ONL schets is weinig rooskleurig. Ondernemers gaan straks ook te maken krijgen met de zero-emissiezones in veel gemeenten waarbij fossiel verkeer geweerd wordt uit de binnensteden. Negentien gemeenten stellen vanaf 2025 een zero-emissiezone in. Ondernemers uit allerlei branches (evenemententransport, elektriciens, bakkers, loodgieters, leveranciers van winkels en restaurants) rijden gedurende de werkweek verschillende steden in en uit.  Biesheuvel hekelt de hoge kosten die gepaard gaan met het overstappen naar duurzaam vervoer. Voertuigen op elektra of waterstof zijn drie à vier keer duurder dan de huidige voertuigen, die bovendien dikwijls niet volledig zijn afgeschreven. Het financieren van duurzame voertuigen is lastig, omdat de toegankelijkheid tot leningen beperkt is, de rente hoog is en de subsidies niet altijd toereikend zijn. Volgens ONL wordt hiermee de ondernemer klemgezet en dringt erop aan om een landelijk loket waar ondernemers die nog niet kunnen verduurzamen terecht kunnen voor ontheffingen.

 

Knelpunt: financiering

De toegang tot financiering blijft een knelpunt voor het mkb stelt ONL, die benadrukt dat banken zijn steeds minder bereid zijn om het mkb van een lening te voorzien, zeker als het om wat lagere bedragen gaat. Ook sluit het financieringsaanbod van banken niet goed genoeg aan op de behoeften van het mkb. Waar non-bancaire financiers steeds succesvoller worden door zich te richten op een bepaalde groep klanten, ziet ONL dat het aanbod van banken niet aanslaat bij mkb-ondernemers die opzoek zijn naar een specifiek pakket. ONL wil dat er aanjager voor mkb-financiering wordt aangesteld, vergelijkbaar met Tech Leap, het aanjaagprogramma voor Nederlandse start-ups en scale-ups.