‘Non-bancaire lening bij mkb in opkomst door onwil banken’

Kleine leningen die kleine MKB-ondernemers vaker zoeken sinds de pandemie worden veel vaker buiten de bank om geregeld met een alternatieve financieringsbron zoals vastgoedfinanciering of direct lending. Dat meldt Controllers Magazine (CM). Zij sprak met deskundigen die melden dat ondernemers vaak tegen een muur aan lopen bij banken en daarom uitwijken naar non-bancaire financiering.

CM  sprak met factoringbedrijf Factris, dat dagelijks spreekt met ondernemers die bij banken tegen een muur van
bureaucratie en tegenwerking aanlopen als ze meer werkkapitaal nodig hebben.  De doorlooptijd van betalingen van grote
bedrijven aan het kleine mkb is wettelijk verkort, maar tot nu toe plukken ondernemers daar nog niet de vruchten van. Daardoor is de behoefte aan liquiditeit sinds de coronacrisis alleen maar is toegenomen.

Grenzen aan voorfinanciering

Op basis van recent onderzoek meldt CM dat ondernemers gemiddeld 73 dagen kwijt zijn met het najagen van facturen die onbetaald blijven. Door financiële problemen van klanten komen ze zelf ook in betalingsproblemen en ontstaat er behoefte aan krediet. ‘Met betalingstermijnen van soms wel 120 dagen, lopen bedrijven geregeld tegen de grenzen aan van wat ze kunnen voorfinancieren,’ tekent CM op uit de mond van Nouri Verhoeven, Head of Sales bij Factris. Verhoeven noemt het extra pijnlijk dat banken ondernemers in de kou laten staan, zeker omdat het MKB de motor is achter de hele Europese economie.

Kort krediet buiten bank om

Kortlopende leningen worden daarom vaker via alternatieve bronnen geregeld. Vooral leningen met een maximum van 100.000 euro en een looptijd van maximaal één jaar zijn populair. Eén op de vijf leningen tot een kwart miljoen euro wordt inmiddels buiten de bank om geregeld.  

Heb je plannen voor groeien of wil je innoveren?  Dan kun je bij Horizon Flevoland terecht voor financiering of een goed advies. Met behulp van risicodragend kapitaal in de vorm van fondsen biedt Horizon Flevoland een aantal mooie instrumenten om je als ondernemer te ondersteunen bij bereiken van je groeiambities. 

Subsidie voor het digitaliseren van uw mkb-bedrijf

Om efficiënt te kunnen werken en te groeien met uw bedrijf, is digitalisering van belang. Veel kleinere ondernemers willen graag digitaliseren, maar weten niet waar ze moeten beginnen. Dan is het goed om te weten dat er ondersteuning is in de vorm van Mijn Digitale Zaak. Deze subsidie is er voor ondernemers in het mkb met maximaal 50 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen. In 2022 moest u als mkb’er minimaal 2 fte in dienst hebben. Deze voorwaarde is vervallen.

U kunt de subsidie aanvragen van 17 mei 2023, 9:00 uur tot en met 14 juli 2023, 17:00 uur. 

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Het kan een paar dagen duren voordat u eHerkenning heeft ontvangen.

De subsidie

Met de subsidie van Mijn Digitale Zaak kunt u advies inwinnen en/of technologie aanschaffen om uw basis op orde te krijgen op het gebied van digitalisering.

De categorieën van digitaliseringsonderdelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn te vinden in de bijlage van de regeling. De subsidie hiervoor is 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.500, waarvan maximaal € 500 voor advies. Het minimale subsidiebedrag is € 500. U kunt meerdere offertes indienen tot het maximale bedrag is bereikt. Dat moet u wel in 1 aanvraag doen.

Wat komt niet in aanmerking?

Een aantal zaken komt niet in aanmerking voor subsidie:

 • Aankoopadvies door de leverancier van de technologie die u wilt aanschaffen of implementeren.
 • Diensten of producten die niet aansluiten bij wat de leverancier normaal gesproken levert.
 • Betaalde socialmedia-abonnementen en advertentiebudget.

We behandelen alleen complete aanvragen en op volgorde van binnenkomst, tot het totale budget op is. Het loont dus als uw aanvraag op tijd binnenkomt en volledig is.

Budget

In totaal is er voor deze openstelling € 870.000 budget beschikbaar. U kunt 50% subsidie ontvangen voor uw investering of kosten voor advies tot een maximum van € 2.500. U ontvangt maximaal € 500 voor advies.

Voorwaarden

Mijn Digitale Zaak is er voor ondernemers die:

 • staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK);
 • maximaal 50 werknemers hebben; en
 • minder dan € 10 miljoen omzet hadden in het afgelopen boekjaar.

Verder moet uw bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen om subsidie aan te vragen:

 • U moet minstens € 1000 aan kosten maken voor digitale investeringen die u nog gaat doen. U kunt geen subsidie krijgen voor investeringen die u al heeft gedaan. Bij uw aanvraag stuurt u een geldige, ongetekende offerte mee van uw leverancier.
 • U heeft nog niet eerder subsidie ontvangen via Mijn Digitale Zaak.
 • U mag het zogenoemde de-minimisplafond niet overschrijden met de subsidie via Mijn Digitale Zaak. Dit is een regel van de Europese Commissie om eerlijke concurrentie te garanderen. U mag per bedrijf maximaal €200.000 overheidssteun ontvangen binnen een periode van 3 jaar. Sommige sectoren hebben een lager maximumbedrag. Om aan te tonen dat u hieraan voldoet, legt u een verklaring de-minimissteun af.
 • Heeft u subsidie ontvangen voor dezelfde kosten van een andere partij, zoals uw gemeente? Dan mag deze subsidie samen met de subsidie die u ontvangt vanuit Mijn Digitale Zaak opgeteld maximaal € 2500,- zijn.
 • Verbonden ondernemingen kunnen in totaal 1 subsidieaanvraag toegekend krijgen.
Uw aanvraag voorbereiden

Mijn Digitale Zaak is er voor alle mkb’ers die voldoen aan de voorwaarden. Het stappenplan is als volgt:

1. Routekaart volgen en digitaliseringsscan invullen

U checkt de routekaart en vult de digitaliseringsscan van KVK in op mijndigitalezaak.nl. U ontvangt dan persoonlijk advies over de investering die voor u loont. U bent niet verplicht het advies uit de scan op te volgen, maar u moet gedownloade pdf wel meesturen met uw subsidieaanvraag.

Alleen de producten en diensten die op de routekaart staan onder ‘Digitale basis op orde’ komen in aanmerking voor subsidie. 

2. Offertes opvragen

U kunt nu offertes opvragen. De lijst met leveranciers van INretail en MKB-Nederland kan u hierbij helpen. Maar u mag ook zelf een leverancier gebruiken die niet op deze lijst staat, mits deze leverancier de af te nemen diensten of producten normaal gesproken ook commercieel levert en ingeschreven staat bij de KVK. De offertes moeten geldig zijn op de datum van uw aanvraag.

3. Subsidieaanvraag indienen

Met het resultaat van de digitaliseringsscan en de offertes kunt u een subsidieaanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een voorschot krijgen op de kosten. U kunt voor meerdere onderdelen subsidie aanvragen, maar dat moet u wel in 1 aanvraag bundelen. U kunt maximaal € 2.500 subsidie ontvangen voor de combinatie van de onderdelen.

 

Prosu Databased Marketing in het zonnetje

Een belteam van Prosu Databased Marketing uit Dronten is in opdracht van het MKB Schakelteam Flevoland actief om het kleine mkb in Flevoland te benaderen. Het enthousiaste team wijst het mkb op het MKB Schakelteam dat als één loket mkb-ondernemers de weg wijst naar financiële regelingen, subsidies, advies en ondersteuning. Voor hun succesvolle inzet werd het belteam deze week verrast met een lekkere slagroomtaart, die door Cees Steijger namens het MKB Schakelteam overhandigd werd aan Prosu algemeen manager Bas Zoetebier. Knap werk Prosu: bedank! 

Op de foto: vlnr Bas Zoetebier, Mia Elzinga-Jansen, Joey van der Velde, Patricia Blom-Kruitbosch, allen van Prosu en Cees Steijger, marketing/communicatie van het MKB Schakelteam.

De afgelopen maanden zijn er enkele duizenden ondernemers door het Prosu belteam gebeld en is hen de mogelijkheid van een gratis adviesgesprek aangeboden. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. De adviseurs van het MKB Schakelteam maken dan ook drukke tijden door.

Dankzij de MKB-Deal van het ministerie van EZ is het schakelteam in 2021 gevormd. Het team bestaat uit deskundige adviseurs die kleine mkb-bedrijven (tussen de 2 en 10 werknemers) kosteloos ondersteunen bij bedrijfsvraagstukken. Daarbij werkt het team met een up-to-date database, die mkb-ondernemers één loket biedt naar alle regelingen, ondersteuning en subsidies. Zodoende biedt het MKB Schakelteam een platform waarop de expertise, kennis en instrumenten van alle 27 deelnemende partners samenkomen.t

Energie Expertisecentrum Flevoland helpt ook bij een vol stroomnet

Kunt u als ondernemer niet uitbreiden door netcongestie? Dan is het goed om te weten dat het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) er ook voor u is! 

 

Bent u nieuwsgierig geworden? Raadpleeg dan ons nieuwe kennisproduct over netcongestie of luister op 13 april naar het FEA Kenniscafé over netcongestie via de livestream. Hier gaan de provincie, VNO-NCW Midden en EEF met elkaar in gesprek. Heeft u hulp nodig? Vul dan het webformulier van EEF in. Zij helpen u graag verder in de vorm van advies, een energiescan, projectontwikkeling of financiering.

Netcongestie

Het is druk op het stroomnet! Met meer dan 600 windturbines en 55.000 zonnepanelen levert Flevoland een aanzienlijke hoeveelheid stroom terug. Hoewel er hard gewerkt wordt aan verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet, zit het net op veel plekken in Flevoland voorlopig vol. Dit noemen we ook wel netcongestie.

Wat kan er wél?

Toch betekent netcongestie niet dat er niets meer mogelijk is. Wellicht kan er nog energie bespaard worden door ledverlichting, isoleren of energiezuinige apparatuur? Of misschien kunt u meer van de door u opgewekte energie verbruiken als de zonnepanelen op het oosten en/of westen zijn gericht, omdat de opwek meer uitspreidt over de dag? Ook als het antwoord op deze vragen “nee” is, zijn er nog mogelijkheden.

Provincie Flevoland helpt!

Netcongestie raakt veel ondernemers maar provincie Flevoland biedt hulp. Dit betekent dat de EEF-adviseurs vanaf heden niet alleen 8 uur kosteloos advies kunnen bieden bij verduurzamingsvragen, maar ook bij netcongestieproblemen. We brengen in kaart hoeveel energie wanneer verbruikt of opgewekt wordt en wat de toekomstplannen zijn. Op deze manier kijken we wat er juist nog wél kan! Bovendien brengen we u graag in contact met andere ondernemers, omdat netcongestieproblemen vaak juist collectief opgelost kunnen worden.

.

Groot deel klein-MKB komt in aanmerking voor regeling Tegemoetkoming Energiekosten

In oktober heeft het kabinet de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangekondigd, waarmee energie-intensieve mkb-bedrijven een compensatie van 50% van de energiekostenstijging kunnen aanvragen. Waar de energiekosten in eerste instantie minimaal 12,5% van de omzet moesten uitmaken, is dit nu minimaal 7%. De regeling gaat op 21 maart 2023 in. Op die datum kunnen vanaf 09:00 aanvragen worden ingediend. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Continue reading

Extra zes maanden ondersteuning voor klein mkb in Flevoland

Jan-Nico Appelman (rechts) verlengt ondersteuning kleine mkb. Foto: Fotostudio Wierd

https://www.mkbschakelteam.nl/bedrijfsscan/ Het kleine mkb in Flevoland kan ook in 2023 rekenen op advies en ondersteuning van het MKB Schakelteam. Dat maakte gedeputeerde Jan-Nico Appelman bekend tijdens de Outlook 2023 bijeenkomst van het MKB Schakelteam op 1 december in Lelystad.

Sinds september 2021 kunnen kleine mkb-bedrijven in Flevoland voor hulp en ondersteuning kosteloos terecht bij het MKB Schakelteam Flevoland. Door corona kenden de adviseurs van het MKB Schakelteam een moeizame start. De laatste maanden kloppen echter steeds meer mkb’ers bij het adviesteam aan. Op grond daarvan heeft de provincie besloten om het MKB Schakelteam tot 1 juli 2023 voort te zetten. Een callcenter heeft de afgelopen weken vooral mkb’ers in Almere en Lelystad benaderd. “Honderden van hen hebben inmiddels een adviesgesprek gehad of hebben informatie ontvangen”, zei Appelman. “De komende maanden zullen ook mkb’ers in de rest van Flevoland worden benaderd.”

Het MKB Schakelteam is een initiatief van de Provincie Flevoland en 27 Flevolandse partners en vloeit voort uit de MKB Deal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK De MKB-deal van EZK is bedoeld om het brede MKB te ondersteunen en te versterken.

Het MKB Schakelteam biedt kleine mkb-bedrijven in Flevoland één loket voor alle subsidies, regelingen en ondersteuning die er in Flevoland beschikbaar zijn. Een team van adviseurs geeft bedrijven met 2 tot 10 werknemers kosteloos advies. Dat doen zij binnen de thema’s die er nu toe doen, namelijk: strategie, organisatie, financiering, marketing, personeel en uitvoering.

Zeker in deze economisch onzekere tijden zal de mkb’er de vinger stevig aan de pols moeten houden als om het financiële reilen en zeilen van de onderneming gaat. De bedrijfsscan van het MKB Schakelteam biedt de mkb’er daarbij uitkomst en kan helpen bij het maken van de juiste keuzes. De scan wordt door het MKB Schakelteam eveneens kosteloos aangeboden. Het is een zeer effectief hulpmiddel dat samen met een adviesgesprek uitkomst kan bieden voor plannen of financiële vraagstukken. Scan en adviesgesprek tezamen kunnen ook heel goed als klankbord dienen voor zakelijke ideeën of bedrijfsplannen. De scan is toegankelijk via de website waar tevens een afspraak één van de adviseurs kan worden gemaakt.