MKB-voucher voor bescherming intellectueel eigendom - Mkb Schakelteam Skip to content

MKB-voucher voor bescherming intellectueel eigendom

Het beschermen van je intellectueel eigendom (IE) is een must in het digitale tijdperk. Het is een legale manier om te voorkomen dat uw unieke ideeën, producten of diensten zonder toestemming worden gekopieerd of gebruikt. IE-bescherming via het Europese MKB-fonds geldt bijvoorbeeld voor velerlei IE-activa zoals handelsmerken, ontwerpen, octrooien, maar ook zaken als plantenvariëteiten. Tot 8 december kunnen er nog vouchers worden aangevraagd.

Het MKB-fonds biedt financiële steun aan MKB-bedrijven in Nederland. Subsidies worden toegekend aan het MKB en wordt direct overgemaakt op de bankrekening van het MKB.

Het Mkb-Fonds dat de fraaie naam “Ideas Powered for business” draagt is een subsidieregeling die bedoeld is om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) te helpen met hun rechten op intellectuele-eigendom. Het Europese MKB-Fonds  wordt uitgevoerd door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en loopt nog tot 8 december 2023.

Voorbeelden van zaken die vallen onder intellectuele eigendomsrechten zijn:

  • De handelsnaam: de naam van de onderneming mag niet zomaar gebruikt worden door anderen.
  • De merken: het logo van het bedrijf of van specifieke producten is ook een intellectueel eigendom.
  • Auteursrechten: Alles wat wordt geschreven of ontworpen valt onder het auteursrecht. Daardoor mag een handleiding, advertentie of brochure niet zonder meer overgeschreven worden.
  • Model- en auteursrechten: dit geldt als je een nieuw uiterlijk voor een bestaand product ontwerpt.
  • Octrooi: Het gaat dan om een technische uitvinding die je op die manier beschermt.

Meer weten over de EU MKB-voucher regeling? Klik hier.