€4 miljoen extra voor snellere innovatie via mkb en startups - Mkb Schakelteam Skip to content

€4 miljoen extra voor snellere innovatie via mkb en startups

De Tweede Kamer heeft op 24 oktober 2023 besloten om éénmalig €4 miljoen beschikbaar te stellen aan de negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen om hun bovenregionale samenwerking te versterken. Met een meer gezamenlijke aanpak van de ROM’s (regionale ontwikkelingsmaatschappijen) kunnen mkb’ers en startups in de regio’s zich sneller ontwikkelen, zo is de gedachten hierachter. Innovaties die nodig zijn voor de noodzakelijke transities komen zodoende eerder op de markt. Op die manier wordt er gewerkt aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland.

Brug tussen Rijk en Regio

Wendy de Jong, voorzitter van het samenwerkingsverband van de negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen ROM-Nederland, waar ook Horizon Flevoland toe behoort zegt: “Wij geloven dat de innovatieve bedrijven in de haarvaten van de regio’s – samen met grotere ondernemingen – echt het verschil kunnen maken in de ontwikkeling van Nederland. We zijn blij met de eenmalige toekenning van €4 miljoen om de bovenregionale samenwerking een extra impuls te geven. Dit onderstreept het belang van de ontwikkelingsmaatschappijen om met ontwikkel- en financieringsactiviteiten diep in de regio’s innovatie en transities aan te jagen. We slaan hiermee een brug tussen Rijk en Regio.”

Het besluit van de Tweede Kamer stimuleert de samenwerking van de ROM’s op nationale thema’s zoals Smart Industry, mkb-digitalisering, groene chemie, batterijtechnologie en duurzame voedselketens Bovendien geeft het een impuls aan het versterken van regio-overstijgende innovatieketens, netwerkstructuren en het delen van kennis en ervaringen.