Gedoogregeling vrijstelling besturen zware elektrische bestelauto verdwijnt - Mkb Schakelteam Skip to content

Gedoogregeling vrijstelling besturen zware elektrische bestelauto verdwijnt

De huidige gedoogregeling voor het besturen van een zware met een B-rijbewijs komt te vervallen. Het Rijk wil de huidige vrijstellingsregeling C-rijbewijs voor het besturen van een zware elektrische bestelauto niet langer gedogen. Het Openbaar Ministerie (OM) wil de gedoogregeling, slechts met een half jaar verlengen, tot 1 juli 2024.

Elektrische auto’s zijn door de ingebouwde accu honderden kilo’s zwaarder dan hun ICE-varianten. Dat gewichtsverschil is met name bij elektrische bestelbussen soms een probleem. De meeste bestelbussen wegen namelijk minder dan 3500 kilo. Die mag je gewoon met een B-rijbewijs besturen. Echter, er zijn elektrische bestelbussen die door het extra gewicht van de accu boven de 3500 kilo komen en dan moet je dus formeel een C-rijbewijs hebben, voor het besturen van een vrachtwagen.

De gedoogregeling stelde bestuurders met een B-rijbewijs een elektrische bestelauto besturen tot maximaal 4.250 kg. Hiermee krijgt deze groep een vrijstelling voor het C-(vrachtwagen) rijbewijs, dat normaal gesproken boven de 3.500 kg verplicht is. Daar wil het Rijk nu een streep doorhalen.

Dat is onacceptabel vinden de mobiliteitssector en ondernemersorganisaties die dan ook de noodklok luiden. Zij willen voorkomen dat elektrische bestelauto’s die nu gebruikmaken van de regeling op 1 juli 2024 tot stilstand komen. Zij doen een oproep aan de Tweede Kamer voor verlenging van de regeling tot tenminste 1 januari 2025. Meer tijd is nodig om de wetgeving te actualiseren, zodat elektrische voertuigen ook ná die datum verder kunnen. Volgens Ondernemers die al elektrisch rijden voelen zich in de kou gezet en ondernemers die de overstap naar elektrisch willen maken, zullen die nu uitstellen.

Het schrappen van de gedoogregeling kan grote gevolgen hebben voor ondernemers. Veel bestuurders van elektrische bestelauto’s beschikken namelijk niet over een groot(vrachtwagen)rijbewijs. Door het besluit om medio 2024 een streep door de huidige vrijstellingsregeling te zetten, dreigen ondernemers met duurzaamheidsambities onnodig op kosten te worden gejaagd en zullen ze moeten kiezen voor een bestelauto met dieselmotor. De ondernemersorganisaties verwachten bovendien dat de verkoop van nieuwe elektrische bestelauto’s hierdoor stil komt te liggen en de verdere verduurzaming van binnensteden en winkelgebieden vertraagt.

Ondernemers die plannen hebben voor energietransitie in hun bedrijf of daarover vragen kunnen voor advies terecht bij het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF).