Handelsmissies helpen ook mkb'ers met hun internationale kansen - Mkb Schakelteam Skip to content

Handelsmissies helpen ook mkb’ers met hun internationale kansen

Handelsmissies vergroten de kans van deelnemende bedrijven om te gaan handelen met of investeren in het land dat wordt bezocht. Dat blijkt uit onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gedaan in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Opvallend: handelsmissies zijn er niet alleen voor grote bedrijven.

Handelsmissies kunnen bedrijven helpen om contacten te leggen en nieuwe buitenlandse markten te verkennen en te betreden. In de periode 2008-2022 hebben ruim 4 duizend verschillende Nederlandse bedrijven minimaal een keer deelgenomen aan 192 verschillende handelsmissies onder leiding van een minister of staatssecretaris.

Missiedeelname verhoogt de kans dat bedrijven gaan handelen met het bestemmingsland met ruim 7 procent en de kans dat zij er gaan investeren met 2 procent. Na deze ondersteuning zijn deze nieuwe handelaren vervolgens net zo succesvol als onafhankelijke starters. Startende investeerders die na een handelsmissie gingen investeren, blijven zelfs significant langer actief in het bezochte land dan bedrijven die zijn gaan investeren zonder die markt eerst bezocht te hebben middels een handelsmissie.

 

Handelsmissies niet alleen voor grote bedrijven

Gemiddeld was twee derde van alle missiedeelnemers in de periode 2008-2022 een zelfstandig midden- of kleinbedrijf. Dit aandeel is door de jaren heen gegroeid van 63 procent in 2010 naar 75 procent in 2022. Zelfstandige mkb’ers hebben gemiddeld een grotere kans om binnen twee jaar na een missie te beginnen met handelen dan grootbedrijven: 8,9 procent tegenover 6,2 procent.

Zelfstandige mkb’ers hebben dus het meeste te winnen bij deelname aan een handelsmissie. Dit is logisch, gezien het doel van handelsmissies, namelijk om informatie in te winnen over bijvoorbeeld mogelijke leveranciers, afzetmarkten of lokale regelgeving. Voor bedrijven met de grootste informatieachterstand is doorgaans de meeste winst te behalen, zo blijkt uit dit en vergelijkbaar academisch onderzoek.

 

Volgens het CBS hebben zelfstandige mkb’ers het meeste te winnen bij deelname aan een dergelijke handelsmissie.

Enkele resultaten uit het onderzoek:

  • Missiedeelname verhoogt de kans dat bedrijven gaan handelen met het bestemmingsland met ruim 7%.
  • Binnen 2 jaar begint bijna 9% van de zelfstandige mkb’ers met handelen met het bestemmingsland.

Interesse in handelsmissies met bewindspersonen?

Momenteel staan 2 handelsmissies met bewindspersonen op stapel: