Subsidie voor het digitaliseren van uw mkb-bedrijf

Om efficiënt te kunnen werken en te groeien met uw bedrijf, is digitalisering van belang. Veel kleinere ondernemers willen graag digitaliseren, maar weten niet waar ze moeten beginnen. Dan is het goed om te weten dat er ondersteuning is in de vorm van Mijn Digitale Zaak. Deze subsidie is er voor ondernemers in het mkb met maximaal 50 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen. In 2022 moest u als mkb’er minimaal 2 fte in dienst hebben. Deze voorwaarde is vervallen.

U kunt de subsidie aanvragen van 17 mei 2023, 9:00 uur tot en met 14 juli 2023, 17:00 uur. 

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Het kan een paar dagen duren voordat u eHerkenning heeft ontvangen.

De subsidie

Met de subsidie van Mijn Digitale Zaak kunt u advies inwinnen en/of technologie aanschaffen om uw basis op orde te krijgen op het gebied van digitalisering.

De categorieën van digitaliseringsonderdelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn te vinden in de bijlage van de regeling. De subsidie hiervoor is 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.500, waarvan maximaal € 500 voor advies. Het minimale subsidiebedrag is € 500. U kunt meerdere offertes indienen tot het maximale bedrag is bereikt. Dat moet u wel in 1 aanvraag doen.

Wat komt niet in aanmerking?

Een aantal zaken komt niet in aanmerking voor subsidie:

 • Aankoopadvies door de leverancier van de technologie die u wilt aanschaffen of implementeren.
 • Diensten of producten die niet aansluiten bij wat de leverancier normaal gesproken levert.
 • Betaalde socialmedia-abonnementen en advertentiebudget.

We behandelen alleen complete aanvragen en op volgorde van binnenkomst, tot het totale budget op is. Het loont dus als uw aanvraag op tijd binnenkomt en volledig is.

Budget

In totaal is er voor deze openstelling € 870.000 budget beschikbaar. U kunt 50% subsidie ontvangen voor uw investering of kosten voor advies tot een maximum van € 2.500. U ontvangt maximaal € 500 voor advies.

Voorwaarden

Mijn Digitale Zaak is er voor ondernemers die:

 • staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK);
 • maximaal 50 werknemers hebben; en
 • minder dan € 10 miljoen omzet hadden in het afgelopen boekjaar.

Verder moet uw bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen om subsidie aan te vragen:

 • U moet minstens € 1000 aan kosten maken voor digitale investeringen die u nog gaat doen. U kunt geen subsidie krijgen voor investeringen die u al heeft gedaan. Bij uw aanvraag stuurt u een geldige, ongetekende offerte mee van uw leverancier.
 • U heeft nog niet eerder subsidie ontvangen via Mijn Digitale Zaak.
 • U mag het zogenoemde de-minimisplafond niet overschrijden met de subsidie via Mijn Digitale Zaak. Dit is een regel van de Europese Commissie om eerlijke concurrentie te garanderen. U mag per bedrijf maximaal €200.000 overheidssteun ontvangen binnen een periode van 3 jaar. Sommige sectoren hebben een lager maximumbedrag. Om aan te tonen dat u hieraan voldoet, legt u een verklaring de-minimissteun af.
 • Heeft u subsidie ontvangen voor dezelfde kosten van een andere partij, zoals uw gemeente? Dan mag deze subsidie samen met de subsidie die u ontvangt vanuit Mijn Digitale Zaak opgeteld maximaal € 2500,- zijn.
 • Verbonden ondernemingen kunnen in totaal 1 subsidieaanvraag toegekend krijgen.
Uw aanvraag voorbereiden

Mijn Digitale Zaak is er voor alle mkb’ers die voldoen aan de voorwaarden. Het stappenplan is als volgt:

1. Routekaart volgen en digitaliseringsscan invullen

U checkt de routekaart en vult de digitaliseringsscan van KVK in op mijndigitalezaak.nl. U ontvangt dan persoonlijk advies over de investering die voor u loont. U bent niet verplicht het advies uit de scan op te volgen, maar u moet gedownloade pdf wel meesturen met uw subsidieaanvraag.

Alleen de producten en diensten die op de routekaart staan onder ‘Digitale basis op orde’ komen in aanmerking voor subsidie. 

2. Offertes opvragen

U kunt nu offertes opvragen. De lijst met leveranciers van INretail en MKB-Nederland kan u hierbij helpen. Maar u mag ook zelf een leverancier gebruiken die niet op deze lijst staat, mits deze leverancier de af te nemen diensten of producten normaal gesproken ook commercieel levert en ingeschreven staat bij de KVK. De offertes moeten geldig zijn op de datum van uw aanvraag.

3. Subsidieaanvraag indienen

Met het resultaat van de digitaliseringsscan en de offertes kunt u een subsidieaanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een voorschot krijgen op de kosten. U kunt voor meerdere onderdelen subsidie aanvragen, maar dat moet u wel in 1 aanvraag bundelen. U kunt maximaal € 2.500 subsidie ontvangen voor de combinatie van de onderdelen.

 

Prosu Databased Marketing in het zonnetje

Een belteam van Prosu Databased Marketing uit Dronten is in opdracht van het MKB Schakelteam Flevoland actief om het kleine mkb in Flevoland te benaderen. Het enthousiaste team wijst het mkb op het MKB Schakelteam dat als één loket mkb-ondernemers de weg wijst naar financiële regelingen, subsidies, advies en ondersteuning. Voor hun succesvolle inzet werd het belteam deze week verrast met een lekkere slagroomtaart, die door Cees Steijger namens het MKB Schakelteam overhandigd werd aan Prosu algemeen manager Bas Zoetebier. Knap werk Prosu: bedank! 

Op de foto: vlnr Bas Zoetebier, Mia Elzinga-Jansen, Joey van der Velde, Patricia Blom-Kruitbosch, allen van Prosu en Cees Steijger, marketing/communicatie van het MKB Schakelteam.

De afgelopen maanden zijn er enkele duizenden ondernemers door het Prosu belteam gebeld en is hen de mogelijkheid van een gratis adviesgesprek aangeboden. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. De adviseurs van het MKB Schakelteam maken dan ook drukke tijden door.

Dankzij de MKB-Deal van het ministerie van EZ is het schakelteam in 2021 gevormd. Het team bestaat uit deskundige adviseurs die kleine mkb-bedrijven (tussen de 2 en 10 werknemers) kosteloos ondersteunen bij bedrijfsvraagstukken. Daarbij werkt het team met een up-to-date database, die mkb-ondernemers één loket biedt naar alle regelingen, ondersteuning en subsidies. Zodoende biedt het MKB Schakelteam een platform waarop de expertise, kennis en instrumenten van alle 27 deelnemende partners samenkomen.t

Marketingstrategieën voor winstgroei in plaats van omzetgroei

Tijdens de gesprekken die ik als MKB-Schakelteam adviseur Strategie & Marketing voer, valt mij de fascinatie voor omzetgroei op. Daarom stel ik regelmatig de vraag: waarom de focus op omzetgroei en niet op winstgroei? Het blijft dan vaak even stil aan de andere kant van de tafel. Daarna volgen de vragen: hoe zorg ik er als MKB-bedrijf nu voor dat je marketingstrategieën bijdragen aan het vergroten van je winstgevendheid? In dit artikel een aantal inzichten en tips om de juiste strategieën te kiezen. 

 

Meer omzet leidt niet per definitie tot meer winst 

Het is belangrijk om te beseffen dat meer omzet niet automatisch leidt tot meer winst. Een hogere omzet kan namelijk ook gepaard gaan met hogere kosten. Het is dus belangrijk om te kijken naar de winstgevendheid van je klanten en te bepalen welke klanten bijdragen aan de winst. Focus je op deze klanten en richt je marketingstrategieën op het aantrekken van vergelijkbare klanten. 

 

Onderzoek welke klanten nu winst opleveren 

Om te bepalen welke klanten winst opleveren, is het belangrijk om een goede analyse te maken van je klantenbestand. Welke klanten zorgen voor de meeste winst? Welke klanten kosten juist veel tijd, geld en wellicht frustratie? Welke klanten hebben het grootste groeipotentieel? Door deze vragen te beantwoorden, krijg je inzicht in welke klanten bijdragen aan de winstgevendheid van je business. Je kunt hierbij tools gebruiken zoals de klantenpiramide van Curry: deze laat je in één oogopslag zien welke 20% van je klanten zorgt voor 80% van je winst.  

Nu je inzicht hebt in welke klanten bijdragen aan de winstgevendheid van je business, is het tijd om je marketingstrategieën daarop af te stemmen.  

 

Behouden en uitbreiden van de top 20% klanten 

Upselling en cross-selling: geef de huidige top-20% klanten extra aandacht. Bijvoorbeeld in de vorm van een periodieke nieuwsbrief via een (gratis) mailprogramma als Mailchimp. Verkoop aan bestaande klanten extra producten of diensten die aansluiten op hun behoeften.  

Of hang een lijst met de namen en contactpersonen van deze klanten in de bedrijfskantine en zorg dat jij of iemand uit je salesteam maandelijks elke klant persoonlijk heeft gesproken.  

 

Klanten laten promoveren in de piramide (door winstgevendheid van een klant verhogen) 

Analyseer voor dit segment waarom ze (nog) niet bij de top-20% horen. Was dit project ‘toevallig’ één waar je finaal over het urenbudget bent heengegaan? Omdat het de eerste klant in een nieuwe branche was? Of is er aan de voorkant teveel korting weggegeven? Beide redenen kunnen bij toekomstige klanten worden opgelost door werkwijzes en kortingsafspraken vast te leggen. Of is het probleem fundamenteler en zal dit type klant in deze branche nooit bereid zijn het daadwerkelijk benodigde uurtarief te willen betalen? In dat geval is het afscheid nemen. Net als van de overige klanten die onvoldoende winstgevend blijken te zijn. Dat gaat als ondernemer tegen je gevoel is, want je zegt feitelijk ‘nee’ tegen klanten die wel omzet (maar dus onvoldoende winst) genereren. Met het bieden van een goed alternatief help je jouw klant dan verder.  

 

Werf alleen nieuwe klanten die voldoen aan jouw ‘droomprofiel’ 

Je hebt nu inzichtelijk aan welke criteria een klant moet voldoen om aan jouw ‘droomprofiel’ te voldoen. Focus je in je toekomstige marketinguitingen op deze klanten. Bijvoorbeeld met doelgerichte advertenties op bijvoorbeeld LinkedIn: richt je advertenties op specifieke doelgroepen die overeenkomen met de klanten die bijdragen aan de winstgevendheid van je business. Door gericht te adverteren, vergroot je de kans op conversie. 

 

Abonnementsvorm: waarde verhogend op lange termijn 

Voor veel ondernemers die ik spreek die denken aan bedrijfsoverdracht wordt het thema ‘waardering van het bedrijf’ een belangrijk item. (Zie ook de blog van Willy Feikens ‘Je wilt stoppen met je bedrijf, maar hoe pak je dat aan?’).  

Een abonnementsvorm kan waarde verhogend werken voor zowel de klant als voor jouw bedrijf. Binnen de installatiesector lag de focus afgelopen jaren veel op nieuwbouw en is het afsluiten van serviceabonnementen er vaak bij gebleven. Dit laaghangend fruit is relatief eenvoudig ‘geplukt’.  

 

Conclusie 

Het kiezen van de juiste marketingstrategieën voor meer winst in het MKB is een belangrijk proces waarbij het inzicht in de winstgevendheid van je klanten cruciaal is. Door te focussen op klanten die bijdragen aan de winstgevendheid van je business, kun je gerichte marketingstrategieën inzetten om deze klanten te behouden en uit te breiden. Strategieën zoals upselling en cross-selling, doelgerichte advertenties en het inzetten van een abonnementsvorm kunnen waarde verhogend werken voor zowel de klant als voor jouw onderneming. 

 

Laat je adviseren 

Het MKB Schakelteam kan je helpen bij dit soort vragen op het gebied van marketing & strategie. Bovendien zijn er meerdere subsidieregelingen die van toepassing zijn bij het inzetten van marketingstrategieën.  

Nieuwsgierig? Bezoek de website mkbschakelteam.nl en maak een afspraak.  

De verwachtingen van de Retail in Nederland

In de periode februari/maart 2023 heeft Q&A Consultancy B.V. onderzoek gedaan naar de retailmarkt in Nederland. De retailmarkt blijft een uitdaging, met geen teken van een harde daling van inflatie in dit jaar. Het CPB en ABN AMRO voorspellen respectievelijk 3% en 4,4% inflatie voor 2023. 

Uit het onderzoek blijkt dat retailers voor 2023 gemiddeld een omzetgroei verwachten van 2,8%.* Dit ligt in de buurt van de inflatie. Er zijn echter grote verschillen tussen de verschillende branches. Om hun groei te realiseren verwachten de retailers forse prijsstijgingen, aangezien het volume van de deelnemers slechts met 0,4% zal groeien. Bovendien zullen retailers ruim een kwart van hun winstgevendheid moeten inleveren door de stijgende kosten. De kosten laten over het algemeen een gematigde tot sterke groei zien, waarbij vooral de loon en huurkosten stijgen met respectievelijk gemiddeld 6% en 5%. Een doorrekening van Q&A Consultancy B.V. toont aan dat het resultaat van de retail gemiddeld met meer dan 30% zal dalen. Hoewel de effecten per branche verschillen, varieert de daling van het resultaat tussen de 18% en 37%.

Meten is weten.

Met de juiste set aan key performance indicatoren (KPI’s) kun je als retailer controle houden over je omzet, rendement en strategie. De belangrijkste kritische performance indicatoren kunnen worden opgedeeld in vijf hoofdgroepen

 • Bedrijfsprestatie indicatoren
 • Klanttevredenheid indicatoren
 • Kanaalprestatie indicatoren
 • Duurzaamheid indicatoren
 • Medewerkerstevredenheid indicatoren

Hebt u behoefte om hier verder over te sparren met ervaren bedrijfsadviseur? Neem dan contact op met een adviseur van het MKB Schakelteam. Zij kunnen richting geven aan uw gedachten en u helpen om de eerste stap te zetten naar een financieel gezonde toekomst. Aan een gesprek met een adviseur van het MKB Schakelteam zijn voor u geen kosten verbonden.

Jeroen van den Burg – Adviseur MKB Schakelteam.

*Retail Outlook Onderzoek door Q&A Consultancy B.V., 2023

Energie Expertisecentrum Flevoland helpt ook bij een vol stroomnet

Kunt u als ondernemer niet uitbreiden door netcongestie? Dan is het goed om te weten dat het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) er ook voor u is! 

 

Bent u nieuwsgierig geworden? Raadpleeg dan ons nieuwe kennisproduct over netcongestie of luister op 13 april naar het FEA Kenniscafé over netcongestie via de livestream. Hier gaan de provincie, VNO-NCW Midden en EEF met elkaar in gesprek. Heeft u hulp nodig? Vul dan het webformulier van EEF in. Zij helpen u graag verder in de vorm van advies, een energiescan, projectontwikkeling of financiering.

Netcongestie

Het is druk op het stroomnet! Met meer dan 600 windturbines en 55.000 zonnepanelen levert Flevoland een aanzienlijke hoeveelheid stroom terug. Hoewel er hard gewerkt wordt aan verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet, zit het net op veel plekken in Flevoland voorlopig vol. Dit noemen we ook wel netcongestie.

Wat kan er wél?

Toch betekent netcongestie niet dat er niets meer mogelijk is. Wellicht kan er nog energie bespaard worden door ledverlichting, isoleren of energiezuinige apparatuur? Of misschien kunt u meer van de door u opgewekte energie verbruiken als de zonnepanelen op het oosten en/of westen zijn gericht, omdat de opwek meer uitspreidt over de dag? Ook als het antwoord op deze vragen “nee” is, zijn er nog mogelijkheden.

Provincie Flevoland helpt!

Netcongestie raakt veel ondernemers maar provincie Flevoland biedt hulp. Dit betekent dat de EEF-adviseurs vanaf heden niet alleen 8 uur kosteloos advies kunnen bieden bij verduurzamingsvragen, maar ook bij netcongestieproblemen. We brengen in kaart hoeveel energie wanneer verbruikt of opgewekt wordt en wat de toekomstplannen zijn. Op deze manier kijken we wat er juist nog wél kan! Bovendien brengen we u graag in contact met andere ondernemers, omdat netcongestieproblemen vaak juist collectief opgelost kunnen worden.

.

Financiering nodig? Bereid je dan goed voor.

Wil je investeren in een machine, bedrijfspand, grond of heb je  werkkapitaal nodig voor bijvoorbeeld voorraden?  Dan kan het zo maar zijn dat je dat geld niet op de plank hebt liggen. En ja, wat dan?

In die gevallen heb je geld nodig van een geldschieter. Die zijn er in soorten en maten. Denk aan banken, leasemaatschappijen, crowdfunding en factoring. Denk ook aan vrienden en familie. Maar: wie of wat je ook kiest, bereid je goed voor. Want ze willen allemaal wat van je weten.

Welke vormen zijn er en welke informatie moet ik aanleveren?

Welke financieringsvorm het beste bij je past is erg afhankelijk van de situatie. Een lening past goed bij een bedrijfspand. Lease kan een prima alternatief zijn voor machines. Factoring kan goed werken om een deel van je werkkapitaal te financieren.

Lease- en factoringmaatschappijen zijn qua informatie het snelst tevreden. Dit komt omdat ze zich specifiek op die machine of op de debiteuren richten. Dat geldt niet voor alle andere geldschieters. Geloof me, op je familie na, willen ze alles van je weten. Die vraag kun je verdelen in drie onderdelen:

 1. Wat heb je in het verleden gedaan?
 2. Hoe sta je er nu voor?
 3. Wat ga je in de toekomst presteren?  

Waarom willen ze dat eigenlijk weten?

Waarom willen ze zoveel van je weten? Stel je eens voor dat ik jou vraag of ik € 100.000 van je mag lenen. Zou je dat dan zomaar doen……….?  Nou, ik in ieder geval niet. Ik wil erop vertrouwen dat ik mijn geld terugkrijg. Als mijn vertrouwen heel hoog is, ben ik tevreden met een kleine vergoeding (rente). En als ik er minder vertrouwen in heb, wil ik een hogere rente. Als ik er helemaal geen vertrouwen in heb…… Je raadt het al, dan zal ik je geen geld lenen. Financiers denken net zo.  

Met de informatie die jij ze geeft, proberen ze een inschatting te maken hoeveel vertrouwen ze hebben in jouw plan en welke risico’s zij lopen. Dan kun je je voorstellen dat, als je de juiste informatie geeft en vooraf al over de risico’s hebt nagedacht, het lenen van geld veel gemakkelijker wordt.

Hoe bereid je je goed voor?

Zorg dat je jaarcijfers over 2022 klaar zijn (verleden). Zorg dat je cijfers van 2023 tot de maand waar we zijn paraat hebt. Deze kun jezelf uit je boekhoudprogramma halen. Sommige financiers vragen om een MT-940 bestand. Deze kun je opvragen in internetbankieren (heden). Daarnaast maak je een prognose voor de toekomst. Hierin laat je zien dat je in staat bent om de financiering inclusief rente terug te betalen. Schrijf hier een verhaal bij dat vertrouwen uitstraalt en past bij de informatie (toekomst). Kom je er zelf niet uit vraag dan hulp van een specialist.

Wat kan het MKB Schakelteam voor je doen?

Het MKB Schakelteam bestaat uit adviseurs die ervaring hebben met het aanvragen van financiering. Zij kunnen met jou kijken welke financieringsvorm passend is, welke informatie nodig is en welke financiers het beste passen bij jouw plannen.

Ook zullen zij wijzen op de mogelijkheid om een voucher kennis & expertise. Daarmee krijg je een subsidie tot 50% van de kosten voor het inschakelen van een specialist om jouw financiering te regelen. Zo ben je goed voorbereid en wordt de kans op een succesvolle financiering groter. Kom je er niet uit of wil je even sparren? 

Neem dan contact met mij op.  

Willy Feikens, adviseur MKB Schakelteam

ChatGPT voor ondernemers in het klein mkb (how-to)

Elk gesprek dat ik de laatste tijd voor het MKB Schakelteam voer, begint ermee. Eén van de nieuwste en meest opwindende kansen om je bedrijf te laten groeien of te verbeteren: ChatGPT. De revolutionaire chatbot die in korte tijd miljoenen gebruikers wereldwijd wist te krijgen.

In dit blog vertel ik kort wat het is en hoe het jou als als ondernemer in het klein mkb veel tijd en geld kan besparen. Probeer het vandaag eens uit!

 

Taalrobot die menselijk lijkt

ChatGPT is een chatbot gebaseerd op kunstmatige intelligentie (KI). Dat laatste is niets nieuws, want dat kennen we al van bijvoorbeeld Google Maps, Tomtom, spraakgestuurde opdrachten via Siri of Alexa, etc. ChatGPT is echter een van de meest geavanceerde chatbots op de markt en is ontworpen om natuurlijke taal te begrijpen en te genereren. Kortom hij kan communiceren met mensen op een manier die bijna menselijk lijkt.

 

ChatGPT: handig bij teksten schrijven

Als ondernemer ben je vooral goed in je eigen vak maar heb je het veel te druk voor andere dingen, zoals marketing op social media. Terwijl zichtbaarheid van je bedrijf wél van belang is. Bijvoorbeeld bij de werving van personeel, het schrijven van social media berichten, etc. Daar kan ChatGPT je goed bij helpen! Gratis nog wel. Hieronder leg ik uit hoe.

 

Begin. Stel vragen. Hoe specifieker, hoe beter

Ga naar chat.openai.com en maak een gratis account aan. Nu kun je aan ChatGPT vragen gaan stellen, zogenaamde ‘prompts’. Bijvoorbeeld:

“Bedenk voor mij een creatief idee voor een bericht op social media voor de personeelswerving van een nieuwe elektromonteur voor ons bedrijf <naam bedrijf>. Kom direct met een idee voor een afbeelding erbij.”  Dan is dit het resultaat: 

 

Nog een voorbeeld:  “Maak voor mij een contentkalender voor de maand april voor social media voor onze marketing. Doel is om ons bedrijf MKB Schakelteam op de kaart te zetten als aantrekkelijke adviseur voor het kleine MKB in Flevoland. Onze adviseurs geven gratis advies aan MKB-bedrijven tot 10 werknemers. Zet alles in een tabel met de kolommen: datum, berichtidee, bijschrift.”  Dan is dit het resultaat:

Je hoeft deze berichten alleen nog maar online te zetten en voila, klaar! Natuurlijk zul je hier en daar wat moeten / willen bijschaven zodat het echt ‘jouw’ tekst wordt. Maar toch: waar je voorheen tegen het daadwerkelijk beginnen van een tekst aanhikte, doet ChatGPT dat voor jou.

 

Adviesgesprek MKB schakelteam

In een waardevol adviesgesprek met het MKB Schakelteam spreken we samen door hoe het met jouw bedrijf gaat en waar je wel wat advies kunt gebruiken. Daarna ‘schakelen’ we door met mogelijke subsidiepartners en regelingen, zodat jij van je groeiplannen werk kunt maken. En als je dat wilt, bespreken we direct de kansen op het gebied van AI en ChatGPT voor jouw bedrijf.


Bert Schonewille is adviseur marketing & strategie bij het MKB Schakelteam.

 

 

Groot deel klein-MKB komt in aanmerking voor regeling Tegemoetkoming Energiekosten

In oktober heeft het kabinet de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangekondigd, waarmee energie-intensieve mkb-bedrijven een compensatie van 50% van de energiekostenstijging kunnen aanvragen. Waar de energiekosten in eerste instantie minimaal 12,5% van de omzet moesten uitmaken, is dit nu minimaal 7%. De regeling gaat op 21 maart 2023 in. Op die datum kunnen vanaf 09:00 aanvragen worden ingediend. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Continue reading

Een financieel gezonde toekomst

In opdracht van het Vakcentrum, namens Nationale Winkelraad van MKB-Nederland en Raad Nederlandse Detailhandel, is recentelijk door Panteia onderzoek gedaan naar de effecten van kostenstijgingen voor de Detailhandel. Panteia richt zich hierbij op de gevolgen van de loonkostenstijging, de energiekostenstijging en de huurkostenstijging op de winstgevendheid van detaillisten. De analyses zijn uitgevoerd voor 16 branches in de detailhandel, waarbij er 3 scenario’s worden geschetst. 

De belangrijkste conclusie is dat de sterke kostenstijgingen zich onder aan de streep vertalen in fors dalende bedrijfsresultaten die, bij gelijkblijvende omzet, inkoop en andere kostenfactoren dan de drie genoemde, al snel resulteren in een situatie waarbij de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Vrijwel alle branches die zijn onderzocht, belanden in 2024 in de rode cijfers. Het schetste beeld is aldus weinig rooskleurig.

Is hier dan helemaal niks aan te doen? Zeker wel! Het is van belang om plannen te maken en te denken in alternatieven. Recentelijk heb ik vanuit het MKB Schakelteam een ondernemer met een camping gesproken over de stijgende energielasten. Uiteindelijk heb ik hem doorverwezen naar het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF). In samenspraak met EEF heeft de ondernemer de keuze gemaakt om 100 zonnepanelen te plaatsen op de schuur bij zijn camping. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een forse daling van de energielasten. De ondernemer is hier vanzelfsprekend erg mee geholpen en ziet de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet.

Hebt u behoefte om hier verder over te sparren met ervaren bedrijfsadviseur? Neem dan contact op met een adviseur van het MKB Schakelteam. Zij kunnen richting geven aan uw gedachten en u helpen om de eerste stap te zetten naar een financieel gezonde toekomst. Aan een gesprek met een adviseur van het MKB Schakelteam zijn voor u geen kosten verbonden.

Jeroen van den Burg – Adviseur MKB Schakelteam

Mocht u het gehele rapport van Panteia willen nalezen om te kijken wat de specifieke gevolgen van de kostenstijgingen voor uw branche zijn, dan kunt u het rapport hier downloaden:

Retail Insiders | Effecten van kostenstijgingen voor de Detailhandel