Logistiek event voor MKB Lelystad

De juiste goederen, op de juiste tijd, op de juiste plaats. Logistiek is meer dan alleen het transport van de ene naar de andere plek. Het is een verzamelterm voor alles wat komt kijken bij het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van een stroom aan goederen vanaf de eerste tot de laatste fase. Dit hele traject wordt ook wel de ‘logistieke ketting’ of in het Engels ‘supply chain’ genoemd.  Maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Ervaart u als producent problemen of maakt u zich zorgen over uw export en import van goederen over de weg door het groeiende chauffeurstekort, krapte van beschikbare capaciteit, congestie op de autowegen en in de zeehavens, veiligheid en diefstal onderweg, en klimaatmaatregelen? Dan is het belangrijk om te weten dat bedrijven in Lelystad en omgeving de handen ineen hebben geslagen om samen robuuste transportroutes op te zetten met de binnenvaart naar de havens van Rotterdam en Vlissingen en naar Noord-Nederland.

Off-Road Instap-event in Lelystad

Voor MKB in Lelystad en omgeving is het daarom nu het moment om ook gebruik te gaan maken van deze duurzame transportoplossingen en in te stappen op de zogenoemde Joint Corridors Off-Road. Donderdagmiddag 3 november 2022 is er in de Flevokust Haven een Off-Road Instap-event speciaal voor het MKB van Lelystad e.o. Daar kan het MKB kennismaken met de mogelijkheden en voordelen van import en export over water. Bezoekers aan dit event krijgen een uniek kijkje in de logistieke keuken van de moderne terminal Flevokust Haven, geschikt voor containers, breakbulk en projectlading.

Meer info en aanmelden

Weglopend personeel? Zo houd je de achterdeur dicht!

Nooit in de geschiedenis van Nederland was de arbeidsmarkt zo krap als op dit moment. De werkloosheid ligt met 3,6% (in zowel Nederland als in Flevoland) historisch laag. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de werknemers op dit moment nadenkt over een andere baan, nota bene in dezelfde sector. Blijkbaar zijn ze niet zo blij met hun huidige baas. MKB Schakelteam adviseur Bert Schonewille heeft de oplossing: hou de achterdeur dicht door ‘gewoon’ een goede werkgever te zijn.

Wat is ‘goed werkgeverschap’ eigenlijk?

In deze dure tijden denk je wellicht dat een goed werkgever gewoon meer betaalt. Natuurlijk speelt geld een rol (vooral bij een wisseling van baan), maar het blijkt niet te zijn wat mensen ten diepste drijft. Je komt er écht achter door vooral in gesprek te gaan met je medewerkers of – beter nog – dit door een extern bureau te laten doen. Organiseer een sessie met je gehele team en werk samen een jou unieke ‘employer brand’.

Voorbeelden

De afgelopen maanden sprak ik een aantal ondernemers in een competitieve markt die het toch goed lukt hun ziekteverzuim en uitstroom zeer laag te houden. Een aantal voorbeelden die stukken verder gaan dan een goed salaris, een gezellig team en een borrel op vrijdagmiddag.

  1. Flexibele werktijden – tijdens corona werd thuiswerken natuurlijk al gangbaarder, voor veel kantoorwerk is het (deels) thuiswerken inmiddels de norm. Net als flexibele werktijden: niet meer verplicht tussen 9 en 17 uur, maar bijvoorbeeld ’s avonds omdat je nou eenmaal een avondmens bent. Of omdat de kids dan liggen te slapen.
  2. Extra vrije dagen – onlangs sprak ik een ondernemer die zei dat zijn CAO wél voorzag in extreme kou maar niet in extreme hitte. In goed overleg met zowel zijn opdrachtgever als zijn team gaf hij zijn werknemers om 13:00 uur vrij toen het die dag 35 graden werd. Over goed ondernemerschap gesproken. Aanvullend geven sommige werkgevers (veel) meer vrije dagen dan de 25 wettelijke vrije dagen. Vijf of zelfs 10 extra dagen zijn geen uitzondering. Sommige bedrijven bieden zelfs ‘onbeperkt’ vakantiedagen aan (in combinatie met resultaatafspraken, dat dan weer wel).
  3. Persoonlijke groei stimuleren – en hiermee bedoel ik dus ook: meteen vanaf dag 1 een opleidingsbudget ter beschikking stellen. Dus niet: als je hier jezelf bewezen hebt over 3 jaar dan gaan we het een keer over een opleiding hebben. Ook zien we steeds vaker dat in plaats van de directeur de beoordelingsgesprekken ‘er een beetje bij doet’ maar dat een (extern) HRM-adviseur wordt ingevlogen om het beoordelingstraject professioneel te begeleiden: niet alleen een 1-op-1 gesprek, maar ook 180-graden feedback vanuit collega’s en een teamoverleg. Dat zorgt direct voor een open en professionele sfeer waarbij het normaal is dat je elkaar van feedback voorziet en van elkaar wilt leren.
  4. Wees creatief – Dan nog één uit mijn eigen koker: bedenk zelf een uniek voordeel dat alleen jij kunt bieden. Ben je bijvoorbeeld een elektrotechnisch bedrijf dat zonnepanelen monteert bij klanten, bied je medewerkers dan aan. Bijvoorbeeld gratis of 50/50 waarbij je dit net als bij een leerwerkovereenkomst ‘terugbetaalt’ over een aantal jaren. Als je dit meteen combineert met een elektrische of hybride bedrijfswagen dan is dat driedubbel winst: een blije werknemer (people) vanwege een lagere energierekening, opgewekt met zonne-energie (planet) en lagere brandstofkosten en personeelsbehoud voor het bedrijf (profit).

Wat levert goed werkgeverschap jou op?

Leuk allemaal, zul je denken die maatregelen, maar wat levert goed werkgeverschap mij op? Om te beginnen worden jouw huidige medewerkers nog enthousiaster dan ze al waren. En enthousiaste medewerkers blijven niet alleen langer hangen, maar ze bazuinen ook nog eens rond wat voor geweldig werkgever jij bent. Twee keer een ‘winner’ om je wervingskosten te drukken. Bovendien ben je blijkbaar uniek ten opzichte van de concurrentie en dat helpt je dan weer om gemakkelijker nieuwe medewerkers te vinden. Bijvoorbeeld wanneer je als bedrijf wilt groeien.

Regelingen voor scholing & personeel

Het MKB Schakelteam kent diverse partners die kunnen helpen met personeel. Ook kennen we de mogelijke subsidies voor opleidingen van medewerkers (tot wel 50%).

Bent u hier benieuwd naar? Plan gerust een afspraak met één van de adviseurs van het MKB Schakelteam. www.mkbschakelteam.nl.

Wat krijg je hiervoor?

  1. een gratis bedrijfsscan
  2. een waardevol advies waarna je meteen weet waarmee je aan de slag kunt
  3. een overzicht met alle voor jou geldende subsidies, regelingen en ondersteuning.

Voor mkb-ondernemers is dit kosteloos, betaald door het ministerie van economische zaken & klimaat. Vragen? Maak een afspraak met één van de adviseur op www.mkbschakelteam.nl

Worden flitskredieten zonder advies woekerkredieten?

Steeds meer ondernemers zoeken hun toevlucht tot een ‘Flitskrediet’. Kenmerken van deze kredieten zijn de korte looptijden en de hoge rentes. Een flitskrediet is bovendien vaak gebaseerd op de analyse van de geldstroom over de bankrekening.

 Onlangs las ik een artikel geschreven door André Dolsma, de commercieel directeur van Qredits. Hij sprak zijn zorgen uit over de toename van het aantal aanbieders van flitskredieten. Hij signaleert serieuze geldzorgen bij gepassioneerde ondernemers die zich tot dergelijke kredieten laten verleiden.

 De oorzaken van die verleiding zijn plotselinge verandering in de privésfeer (scheiding of ziekte) en/of actuele dreigingen zoals corona gerelateerde maatregelen.

 Nog niet zo lang geleden kon de ondernemer alleen bij de bank of bij familie aankloppen. Dan werd er serieus gekeken naar de continuïteit van het bedrijf; of het aannemelijk was dat rente en aflossing konden worden opgebracht en of er daarna nog enige ruimte overbleef om tegenvallers op te vangen. Was de uitkomst nee, dan waren er niet veel alternatieven.

Net als de bankiers, kijken ook de verstrekkers van het flitskrediet met name naar hun eigen belang.

 Vandaag de dag is dat anders. De bank bekommert zich steeds minder om de kleine ondernemer. Door deze opstelling in combinatie met snelle IT-ontwikkelingen zijn er andere partijen opgestaan die graag hoog renderend hun geld willen ‘investeren’ in het kleinbedrijf.

 Veel ondernemers zijn in de afgelopen jaren mede door corona klem komen te zitten. Volgens Dolsma wegens hoge rentes en korte looptijden als zij een flitskrediet hebben. Snelgeld lijkt op het eerste oog aantrekkelijker, maar zorgt er in veel gevallen voor dat de meeste ondernemers van de regen in drup komen. Ondernemers zouden alerter moeten zijn als een geldverstrekker hun krediet wil geven zónder dat zij jaarcijfers hoeven te overhandigen. Zij zouden zich moeten realiseren dat alleen betaaldata van hun bankrekening onvoldoende is om een continuïteitsbeslissing te nemen in het belang van de onderneming. Net als de bankiers, kijken ook de verstrekkers van het flitskrediet met name naar hun eigen belang.

 Onder de druk om krediet te verkrijgen, verdiepen de ondernemers zich vaak niet in de voorwaarden en de kleine lettertjes. Met als gevolg dat goedkoop duurkoop kan worden.

Een adviseur inschakelen kost tijd, maar het zorgt wel voor een verantwoorde doorkijk met betrekking tot de bedrijfscontinuïteit. Als het te laat is, rest vaak alleen nog hulp van een professional op het gebied van schuldhulpverlening.

Ondernemer; bezint eer ge begint! Denk goed na! Laat je niet gek maken door snelheid en gemak.

 Dolsma maakt een link naar het verleden waar coöperatieve bankiers zoals Raifeissen het als het ware opnamen voor deze doelgroep. Hij vraagt zich af: Wie doet dat nu nog? Het roept de vraag op of de ondernemer niet – net zoals de consument – beschermd moet worden met wet- en regelgeving (Wet Consumptief Krediet). Met andere woorden moet er een instantie komen die bij financiering het belang van de ondernemer vooropstelt en op wiens advies de ondernemer kan vertrouwen? Zelf ben ik van mening dat de ondernemer hierin ook een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Mijn stelling is, dat ondernemers weten waar hun kwaliteiten liggen en welke expertise zij missen. Voor dit laatste kunnen zij dan beter een professional inschakelen. Zij hebben immers nagenoeg allemaal een boekhouder die de jaarstukken opstelt en de belastingaangifte doet. Zij weten dus waar hun tekortkoming ligt en huren iemand in.

 Net als de commercieel directeur van Qredits zeg ik: Ondernemer; bezint eer ge begint! Denk goed na! Laat je niet gek maken door snelheid en gemak. Klankbord jaarlijks tegen een geringe vergoeding met een ervaren adviseur – of klop bij het MKB Schakelteam aan voor een gratis professioneel advies – stel je kwetsbaar en open op, maak op hoofdlijnen een financiële begroting en analyseer enkele keren per jaar de afwijkingen tussen begroting en realisatie.

 Heb je dan liquiditeit nodig? Dan heeft de adviseur zich als het goed is al bij je bewezen en ben je door de begroting en analyse goed voorbereid om verantwoord sámen met je adviseur krediet aan te vragen, Een goede adviseur heeft een breed netwerk en ervaring met betrouwbare financiers.

 René van Schajik

Adciseur MKB Schakelteam Flevoland 

Denken in alternatieven

Uit de recentelijk gepubliceerde Kleinbedrijf Index over het eerste kwartaal 2022 blijkt dat het verwachte aantal bedrijfssluitingen dit jaar erg hoog zal zijn. Het aantal technisch failliete bedrijven (bedrijven waarbij sprake is van een negatief eigen vermogen) is verder toegenomen en de investeringsbereidheid van ondernemers is verder gedaald. 

Vooral in de horeca en de detailhandel zijn de problemen groot. Een belangrijke schuldeiser is de belastingdienst. Hoe meer medewerkers, hoe hoger de belastingschuld blijkt uit onderzoek. Als er de komende periode geen flink herstel optreedt, dan zijn er veel sluitingen op komst in 2022 en 2023. Een flink herstel is gelet op de huidige situatie in de wereld echter niet te verwachten.

Nooit eerder waren consumenten immers zo somber als in juni 2022, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -50. Het vorige dieptepunt werd bereikt in maart 2013 tijdens de eurocrisis. Consumenten waren in juni 2022 pessimistischer dan ooit over de economie en ook de koopbereidheid was nog nooit zo laag. De koopbereidheid kwam in juni uit op -37. Ook deze deelindicator van het consumentenvertrouwen bereikte het laagste niveau ooit.

Het is daarom voor bedrijven van belang om plannen te maken en te denken in alternatieven, zoals het saneren van schulden. Ook de Belastingdienst is zich ervan bewust dat het saneren van schulden soms de enige oplossing is. Voor belastingschulden opgebouwd tijdens de coronaperiode is de Belastingdienst inmiddels bereid om zich in een aantal gevallen op te stellen als concurrente schuldeiser bij een minnelijk saneringsakkoord.

Hebt u behoefte om hier verder over te sparren met ervaren bedrijfsadviseur? Neem dan contact op met een adviseur van het MKB Schakelteam. Zij kunnen richting geven aan uw gedachten en u helpen om de eerste stap te zetten naar een financieel gezonde toekomst. Aan een gesprek met een adviseur van het MKB Schakelteam zijn voor u geen kosten verbonden.

Jeroen van den Burg – Adviseur MKB Schakelteam

 

De juiste weg bewandelen

Ondernemers moeten zich blijven ontwikkelen om te overleven en omdat stilstand nu eenmaal achteruitgang is. Het MKB Schakelteam Flevoland kan daarbij van grote waarde zijn, om ondernemers te helpen de mogelijkheden die hen geboden worden optimaal te benutten. 

Door Willy Feikens, adviseur MKB Schakelteam.

In de afgelopen periode heb ik veel mkb’ers in Flevoland gesproken.  Zonder uitzondering allemaal actieve mensen met ambitie en mooie bedrijven. Tijdens die gesprekken kwamen vaak meerdere onderwerpen aan de orde zoals  personeel, strategie, financieringsbehoefte en eventuele uitbreiding van bijvoorbeeld online activiteiten.  Wat mij dan altijd weer opvalt is de energie die van deze ondernemers uitgaat. Veelal zijn het harde werkers die weinig gelegenheid hebben om eens even van gedachten te wisselen bijvoorbeeld over de koers die gevaren wordt. 

Bij de meesten zijn de mogelijkheden van subsidies op veel gebieden niet bekend. Het geeft veel energie om hierover tijdens een gesprek te sparren om vervolgens de weg te wijzen naar de juiste organisatie. Gesprekken gaan ook over de liquiditeitsbehoefte.  Vaak heeft men bij de huisbank geen gehoor gekregen. In het MKB Schakelteam zitten specialisten die kunnen helpen de goede weg te bewandelen om de oplossing of de doelen te bereiken. Een tijdje terug kregen we de vraag van een ondernemer of er subsidiemogelijkheden zijn voor het onderzoeken van een nieuwe activiteit in zijn bedrijf. 

Deze ondernemer heeft succesvol gebruik kunnen maken van een voucherregeling en is razend enthousiast over de uitkomsten van het onderzoek. We delen als MKB Schakelteam graag deze kennis over alle regelingen en maken graag een afspraak met u voor een kosteloos klankbordgesprek. 

Felicitaties voor MKB Schakelteam ambassadeur Mike Kastrop

Vrijdag 10 juni tijdens het Flevopenningengala werd MKB Schakelteam Ambassadeur onderscheiden met de Flevopenning TOPondernemer Flevoland 2022! Vrijwel direct na de huldiging reisde de autorestaurateur met zij gehele team af naar Italië om daar deel te nemen aan de Mille Miglia Rally, een 1700 kilometer lange race voor klassieke auto’s. Ze rijden achter de coureurs in ‘hun’ auto’s aan om eventuele mankementen direct te verhelpen. 

Bij terugkomst in Nederland bezocht MKB Schakelteam projectleider Patrick Olgers de ambassadeur Mike Kastrop om hem namens hele team van het MKB Schakelteam te feliciteren. Mike, die in de afgelopen jaren zijn bedrijf vanuit een garagebox naar internationaal erkend niveau heeft weten te brengen, nam de fraaie bos bloemen dankbaar in ontvangst. De taart was er voor het team, die zich het gebak goed liet smaken! 

MKB kennissessie Bedrijfskring Zeewolde druk bezocht

Dertig ondernemers waren naar vergaderplaats Zuiderzoet gekomen om de MKB-kennissessie van de Bedrijfskring Zeewolde (BKZ) bij te wonen. Dit keer gaf het MKB Schakelteam Flevoland de aftrap.

Projectleider Patrick Olgers wees de aanwezige ondernemers op de mogelijkheden die het schakelteam biedt. Met name de één-loket-functie van het MKB Schakelteam kreeg daarbij verdere uitleg. Via dat loket worden ondernemingen met hulpvragen effectief doorverwezen en begeleid naar de juiste subsidieregeling of ondersteuning die er voor hen beschikbaar is. In de praktijk gebeurt dat met een klankbordgesprek met een mkb-professional. Zo’n klankbordgesprek is gratis wegens de MKB-deal van het ministerie van EZ&K die de provincie heeft binnengehaald.

Veel van de adviezen van het MKB Schakelteam wijzen in de richting van Horizon en het Energie Expertise Centrum (EEF). Deze organisaties waren eveneens aanwezig om hun mogelijkheden voor ondernemers nader toe te lichten. Vanuit Horizon gaven de accountmanagers Rob Dal en Thuan Trinh een kijkje in de subsidiekeuken van de regionale ontwikkelingsmaatschappij. Namens EEF was relatiemanager Nelleke Kleinleugenmors aanwezig. Zij onderhoudt de contacten met het bedrijfsleven in Zeewolde en begeleidt ondernemingen bij de realisatie van hun duurzame energie- en energiebesparingsprojecten. Na de kennissessie was er het informele netwerken tijdens een lunch in de brasserie van Zuiderzoet.

hardwerkende ondernemers, ze geven me de kriebels

Ik krijg altijd jeuk wanneer er (bijvoorbeeld aan talkshowtafels) wordt gesproken over ‘de hardwerkende Nederlander’. Want wat is ‘hard werken’ nou eigenlijk? Hoe veel je werkt? Of hoe lichamelijk inspannend het is? Bovendien: is hard werken eigenlijk wel slim? Ben je liever de hardwerkende ondernemer die met 60 uur in de week € 80K verdient of de slimme ondernemer die met 40 uur in de week € 150K verdient? Zeg jij het maar!

Van werken in je bedrijf naar werken aan je bedrijf

In een interview in ‘de Ondernemer’ deelt Kees de Jong van nlgroeit waarom ondernemers vooral de mouwen opstropen en hard doorwerken. Hij zegt: “Jarenlang werkte ik keihard aan het verkeerde probleem. Ik was druk met werken in mijn bedrijf, niet eraan. Pas toen ik leerde dat andere ondernemers ook tegen dezelfde problemen opliepen, wist ik hoe ik moest groeien. Niet als bedrijf, maar als persoon.“

Ondernemerschap is een vak. Een vak moet je leren.

Als je als ondernemer niet ontwikkelt, dan ontwikkelt je bedrijf ook niet. Terwijl alles begint bij kennis en inzicht. Het gekke is dat allerlei beroepsgroepen zoals advocaten en accountants de verplichting hebben om hun kennis door het halen van de juiste certificaten continu op niveau te houden. Waarom doen ondernemers dat dan niet ten aanzien van hun ondernemersvaardigheden?

Makkelijk gezegd….

Makkelijk gezegd, maar als je het al zo druk hebt, waar begin je dan? Heel eenvoudig: door jezelf als gedachtenexperiment eens een aantal kritische vragen te stellen. Op een rustig moment, bijvoorbeeld wanneer je onderweg bent van de ene naar de andere afspraak.

Een aantal vragen om mee te beginnen:

·        Waar wil ik over een jaar staan?

·        Welke doelen heb ik bereikt in de laatste 12 maanden? Welke niet en waarom niet?

·        Wat is mijn ideale klant? Hoe bereik ik die momenteel?

·        Hoe zorg ik dat wij als bedrijf over 5 jaar ook nog relevant zijn voor onze klanten?

Mocht je hier nou hulp bij nodig hebben, plan dan een gesprek met één van de adviseurs van het mkb schakelteam in.

Wat krijg je hiervoor?

1. een gratis bedrijfsscan

2. een waardevol advies waarna je meteen weet waarmee je aan de slag kunt

3. een overzicht met alle voor jou geldende subsidies, regelingen en ondersteuning.

Voor mkb-ondernemers is dit kosteloos, betaald door het ministerie van economische zaken & klimaat. Vragen? Maak een afspraak met één van de adviseur op www.mkbschakelteam.nl

Bert Schonewille

Adviseur MKB Schakelteam

Bronvermelding: De Ondernemer zoals gepubliceerd in het Algemeen Dagblad, zaterdag 21 mei 2022.